By 7 February 2016 0 Comments

விண்வெளி அதிவேக தகவல் பரிமாற்றக் கட்டமைப்பு…!!

sdddபுறாக்­களைக் கொண்டு தக­வல்­களை அனுப்­பி­ய­தி­லி­ருந்து, தற்­போ­தைய மிகை வேகத்தில் தர­வு­களைக் கடத்தும் ஒளி­யி­ழைக்­க­டத்­திகள் வரை, மனி­தனின் தகவல் பரி­மாற்ற யுகம் புவி மேற்­ப­ரப்பில் பரி­ணாம வளர்ச்­சி­ய­டைந்து காணப்­ப­டு­கின்­றது. இதற்கும் அப்பால், செய்­ம­தி­க­ளுக்கும் புவி அலை­வாங்­கி­க­ளுக்கும் இடை­யி­லான தகவல் பரி­வர்த்­த­னைகள், வேறு கோள்­களில் ஆய்வு செய்யும் உப­க­ர­ணங்­களின் தர­வு­களை புவிக்கும் பரி­மாற்­றுதல் போன்­ற­வற்­றிற்கும் விண்­வெ­ளி­யி­லான தகவல் பரி­மாற்றப் பொறி­முறை அவ­சி­ய­மா­கின்­றது. ஆய்வு முயற்­சிகள் மட்­டு­மல்­லாமல், விண்­வெ­ளியில் குடி­யே­றுதல், விண்­வெ­ளிக்குச் சுற்­றுலா செல்­லுதல் தொடர்­பான முயற்­சி­களும் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன. எனவே, எதிர்­கா­லத்தில் விண்­வெ­ளிக்கும் புவிக்­கு­மி­டை­யி­லான தகவல் வலை­ய­மைப்பு விரை­வா­ன­தாகக் கட்­ட­மைக்­கப்­ப­டு­வது அத்­தி­யா­வ­சி­ய­மா­ன­தாகும்.

விண்­வெ­ளி­யி­லான தகவல் பரி­மாற்­றத்­திற்கு தற்­போது பயன்­பட்­டு­வரும் முறைமை மந்­த­க­தி­யி­லேயே செயற்­ப­டு­வ­தாக அமை­கின்­றது. எடுத்­துக்­காட்­டாக, கடந்த வருடம் புளுட்டோ கோளினை அண்­மித்துப் பய­ணித்த “நியூ ஹொரிஸோன்” செய்­மதி சேக­ரித்த தர­வுகள் அனைத்­தையும் புவிக்குத் தர­வி­றக்கம் செய்ய 13 மாதங்கள் எடுக்கும் எனத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. விண்­வெ­ளியில் பல்­வேறு முயற்­சிகள் தீவிரம் பெற்­றுள்ள நிலையில் விரை­வான தகவல் பரி­மாற்ற கட்­ட­மைப்­பினை விண்­வெ­ளியில் கட்­ட­மைக்க ஆய்­வா­ளர்கள் முயற்சி எடுத்து வரு­கின்­றனர்.

ஐரோப்­பியக் கூட்­ட­மைப்பின் விண்­வெளி ஆய்­வு­மையம் ESA ஆனது. விண்­வெ­ளியில் லேசர் (கதிர்­களை உப­யோ­கித்து தர­வுகள் மற்றும் தக­வல்­களை விரைவில் நகர்த்­து­வ­தற்­கான வழி­மு­றைகள் தொடர்பில் 10 ஆண்­டு­க­ளாக ஆய்வில் ஈடு­பட்­டு­வந்­தது. இந்த ஆய்வு முயற்­சி­களில் வெற்றி பெறப்­பட்­ட­தை­ய­டுத்து, இப்­பு­திய வழி­மு­றை­யி­லான விண்­வெளித் தகவல் பரி­வர்த்­த­னைக்­கான முத­லா­வது செய்­மதி EDRS-A கடந்த ஜன­வரி மாதம் 30 ஆம் திகதி விண்­வெ­ளிக்கு அனுப்பி வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மனி­தர்­களால் உரு­வாக்­கப்­பட்டு அனுப்­பி­வைக்­கப்­பட்ட பல செய்­ம­திகள் புவியை வலம் வந்­து­கொண்­டி­ருக்­கின்­றன. தகவல் தொடர்­பாடல், ஆய்வு, உளவு என அவற்றின் பணிகள் வெவ்வேறா­ன­வை­யாக அமை­கின்­றன. இது­த­விர, புவி மேற்­ப­ரப்­பினை அவ­தா­னித்துத் தகவல் தரு­வ­தற்­கான செய்­ம­தி­களும் அண்­மையில் ஏவப்­பட்­டுள்­ளன. புவியின் ஒரு­ப­கு­தியில் அனர்த்தம் ஏற்­ப­டு­கையில் அதனை அவ­தா­னிக்கும் செய்­ம­தி­களால் அது­தொ­டர்­பான தக­வல்கள் உட­ன­டி­யாகக் கிடைக்­கப்­பெற்றால், முன்­னெச்­ச­ரிக்கை மற்றும் நிவா­ரண நட­வ­டிக்­கை­களை விரை­வாக மேற்­கொண்டு மதிப்பு மிக்க மனித உயிர்­களைக் காப்­பாற்ற இயலும்.

தற்­போ­தைய நிலையில் புவி தொடர்­பாக செய்­ம­தியால் எடுக்­கப்­பட்ட ஒளிப்­ப­ட­மொன்று புவிக்கு வந்­த­டைய சில மணித்­தி­யா­லங்கள் தேவைப்­ப­டு­கின்­றன.

ஐரோப்­பிய விண்­வெளி ஆய்­வு­மை­யத்தின் தகவல் பரி­மாற்றக் கட்­ட­மைப்பு ( (European Data Relay System – EDRS) செயற்­பட ஆரம்­பிக்கும் பட்­சத்தில் சில நிமி­டங்­க­ளி­லேயே புவியை வந்­த­டையும் எனத் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. ஆய்­வு­களின் பிர­காரம், 1.8Gbps (1.8 gigabits per second) என்ற வீதத்தில் தர­வுகள் புதிய கட்­ட­மைப்பின் வழியே பரி­மாற்­றப்­பட வழி­யேற்­படும் எனத் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கின்­றது.

இத்­த­கவல் பரி­மாற்றக் கட்­ட­மைப்பில் இணைக்­கப்­படும் செய்­ம­திகள் புவிசார் நிலை ஒழுக்கில் (Geostationary orbit) நிறுத்­தப்­பட்டு புவியை வலம்­வர அனு­ம­திக்­கப்­படும். இந்த ஒழுக்கில் பய­ணிக்கும் செய்­மதி எப்­போ­துமே புவியின் ஒரு புள்­ளியில் நிலை­யாக இருக்கும் வகையில் அமையும். அச்­செய்­ம­திகள் லேசர் கதிர் வழி­யே­யான தகவல் பரி­மாற்றத் தொழில்­நுட்­பத்தின் வழி புவித்தாழ் ஒழுக்கில் விரைந்து புவியை வலம்­வரும் செய்­ம­தி­க­ளி­லி­ருந்து தக­வல்­களைச் சேக­ரிக்கும்,

பின்னர் பெறப்­பட்ட தர­வுகள் அதே­தொ­ழில்­நுட்­பத்தின் வாயி­லாக புவிக்கு விரை­வாக அனுப்­பப்­படும்.

இக்­கட்­ட­மைப்பின் முத­லா­வது செய்­மதி EDRS-Aஎனப் பெய­ரி­டப்­பட்டு அனுப்­பப்­பட்­டுள்­ளது. இச்­செய்­ம­தியில் லேசர் கதி­ரினால் தர­வுகள் அனுப்­பப்­ப­டத்­தக்­க­தான உப­க­ரணம் ஜேர்­ம­னிய நிறு­வ­மொன்­றினால் உரு­வாக்­கப்­பட்டு பொருத்­தப்­பட்­டுள்­ளது.

சுமார் 40,000 கிலோ­மீற்றர் தொலைவில் பய­ணிக்கும் மற்­று­மொரு செய்­மதி ஒன்­றுடன் லேசர் கதிர் வழியே தர­வு­களை பரி­மாறும் வகையில் புதிய தொடர்­பாடல் நுட்பம் கட்­ட­மைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இச்­செய்­மதி சுமார் 15 வரு­டங்கள் செயற்­ப­டு­மென எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கின்­றது.

புதிய தகவல் பரி­மாற்ற வலை­ய­மைப்­பிற்­கான மற்­று­மொரு செய்மதி 2017 ஆம் ஆண்டிலும், இன்னுமொரு செய்மதி 2020 ஆம் ஆண்டிலும் விண்ணிற்கு ஏவப்பட்ட பின்னரே இந்த வலையமைப்பு முழுமை பெற்றுச் செயற்பட ஆரம்பிக்கும்.

இந்த வலையமைப்பிற்கான புவி மேற்பரப்பிலான தரை அலைவாங்கி நிலையங்கள் ஜேர்மனி, பெல்ஜியம் மற்றும் பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனுப்பப்பட்டுள்ள செய்மதிக்கும் தரை அலைவாங்கி நிலையங்களுக்கும் இடையிலான தகவல் பரிவர்த்தனை பரீட்சிப்புக்கள் எதிர்வரும் மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.Post a Comment

Protected by WP Anti Spam