By 23 June 2016 0 Comments

பிறந்து ஒரு நாட்களே ஆன பாண்டா குட்டிகளில் கலக்கலான புகைப்படங்கள்…!!

born_panda_004.w540சீனாவில் உள்ள இனப்பெருக்க மையத்தில் யூன் 20 ஆம் திகதி இரட்டை பாண்டா குட்டிகள் பிறந்துள்ளன.

பிறந்து ஒரு நாட்களே ஆகியுள்ள இந்த ஆண் பாண்டா குட்டிகளின் புகைப்படங்கள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக காணப்படுகிறது.

இவற்றில் ஒரு பாண்டா குட்டி 144 கிராம் எடையும், மற்றொரு பாண்டா குட்டி 113 கிராம் எடை கொண்டது. பற்கள் இன்றி இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த பாண்டா குட்டியின் அழகினை நீங்களும் கண்டு ரசியுங்கள்….

born_panda_002.w540

born_panda_003.w540Post a Comment

Protected by WP Anti Spam