By 1 March 2013 0 Comments

கடற்படை வீரர்களின் மனைவிமாரின் பங்களிப்பில் உருவான நிர்வாண கலண்டர்கள்! (photos)

ANI.Sex.Girl.001இங்கிலாந்தின் முன்னணி கடற்படையான ராயல் மரின்ஸ் படைவீரர்களின் மனைவிமார் 2013 ஆண்டுக்கான கலண்டர் வடிவமைப்பில் பெரும்பங்காற்றியுள்ளனர்.

அந்த கொடுத்து வைத்த கடற்படை வீரர்களின் மனைவிமாரின் 12 பேர் கொண்ட சிறப்புக் குழு ஒவ்வொரு மாதத்தையும் அலங்கரிக்கிறது

“அவரின்” சிந்தனையில் நாட்டு முப்படைகளை வைத்தும் இம்மாதிரியான காலண்டர்களை உருவாக்கம் திட்டமொன்று இருக்கிறதாம்!Post a Comment

Protected by WP Anti Spam