By 23 May 2013 0 Comments

பிரபல சஞ்சிகைகளுக்காக மொடல்களின் அண்டர்வெயார் போஸ் !!(PHOTOS)

abigail-clancy-bikini-124தொழில்நுட்ப சஞ்சிகையாக இருக்கட்டும், சினிமா கவர்ச்சி இப்படி எந்த வகையாக இருந்தாலும் மொடல்கள் உள்ளாடைகளுடன் போஸ் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் போலிருக்கிறது .. இவையெல்லாம் பிரபல சஞ்சிகளுக்காக எடுக்கப்பட்ட சிறப்பு போஸ்கள் … ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே பார்வையில் இவற்றை பார்ப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் !!
abigail-clancy-bikini-137abigail-clancy-bikini-124abigail-clancy-bikini-122abigail-clancy-bikini-121abigail-clancy-bikini-108abigail-clancy-bikini-99abigail-clancy-09abigail-clancy-08abigail-clancy-05abigail-clancy-02Post a Comment

Protected by WP Anti Spam