மருத்துவம்

உயிரைப் பறித்த சுய மருத்துவம்!!(மருத்துவம்)

உயிரைப் பறித்த சுய மருத்துவம்!!(மருத்துவம்)

By 14 August 2018 0 Comments Read More →
முதலுதவி அறிவோம்!!( மருத்துவம்)

முதலுதவி அறிவோம்!!( மருத்துவம்)

By 13 August 2018 0 Comments Read More →
முதலுதவி முக்கியம்!!(மருத்துவம்)

முதலுதவி முக்கியம்!!(மருத்துவம்)

By 13 August 2018 0 Comments Read More →
விளையாடும் போது அடிபட்டு இரத்தக்கசிவா?( மருத்துவம்)

விளையாடும் போது அடிபட்டு இரத்தக்கசிவா?( மருத்துவம்)

By 12 August 2018 0 Comments Read More →
பச்சிளம் குழந்தைக்கு கண்ணில் அறுவை சிகிச்சை!( மருத்துவம்)

பச்சிளம் குழந்தைக்கு கண்ணில் அறுவை சிகிச்சை!( மருத்துவம்)

By 12 August 2018 0 Comments Read More →
தாய்மைக்கால தாம்பத்தியம்!!(மருத்துவம்)

தாய்மைக்கால தாம்பத்தியம்!!(மருத்துவம்)

By 11 August 2018 0 Comments Read More →
அடிப்படையான உடற்பயிற்சிகள்!!(மருத்துவம்)

அடிப்படையான உடற்பயிற்சிகள்!!(மருத்துவம்)

By 11 August 2018 0 Comments Read More →
உயிர் காக்கும் சிறுநீரகம் காப்போம்…!!(மருத்துவம்)

உயிர் காக்கும் சிறுநீரகம் காப்போம்…!!(மருத்துவம்)

By 10 August 2018 0 Comments Read More →
பெண்களின் சிறுநீர் தொற்று தடுக்க வழிமுறை!!(மருத்துவம்)

பெண்களின் சிறுநீர் தொற்று தடுக்க வழிமுறை!!(மருத்துவம்)

By 10 August 2018 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!!(மருத்துவம்)

சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!!(மருத்துவம்)

By 9 August 2018 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!!!(மருத்துவம்)

சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!!!(மருத்துவம்)

By 9 August 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியத்தை அழிக்கும் விஷயங்கள்!!(மருத்துவம்)

ஆரோக்கியத்தை அழிக்கும் விஷயங்கள்!!(மருத்துவம்)

By 8 August 2018 0 Comments Read More →
லோக்கலா யோசிங்க…!!(மருத்துவம்)

லோக்கலா யோசிங்க…!!(மருத்துவம்)

By 8 August 2018 0 Comments Read More →
கொஞ்சம் சன் மியூஸிக்… கொஞ்சம் எக்சர்சைஸ்…!!(மருத்துவம்)

கொஞ்சம் சன் மியூஸிக்… கொஞ்சம் எக்சர்சைஸ்…!!(மருத்துவம்)

By 7 August 2018 0 Comments Read More →
கண்ணே என் கண்மணியே…!!(மருத்துவம்)

கண்ணே என் கண்மணியே…!!(மருத்துவம்)

By 7 August 2018 0 Comments Read More →
அடிப்படையான உடற்பயிற்சிகள்!!(மருத்துவம்)

அடிப்படையான உடற்பயிற்சிகள்!!(மருத்துவம்)

By 6 August 2018 0 Comments Read More →
நல்ல நோயாளியாக இருங்கள்!!(மருத்துவம்)

நல்ல நோயாளியாக இருங்கள்!!(மருத்துவம்)

By 6 August 2018 0 Comments Read More →
கர்ப்ப கால ரத்த சோகை!!(மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால ரத்த சோகை!!(மருத்துவம்)

By 5 August 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியத்தை அழிக்கும் விஷயங்கள்!!(மருத்துவம்)

ஆரோக்கியத்தை அழிக்கும் விஷயங்கள்!!(மருத்துவம்)

By 5 August 2018 0 Comments Read More →
புற்றுநோய் பரிசோதனையை கட்டாயமாக்க முடிவு!!(மருத்துவம்)

புற்றுநோய் பரிசோதனையை கட்டாயமாக்க முடிவு!!(மருத்துவம்)

By 5 August 2018 0 Comments Read More →
ரசாயன மீன் அதிர்ச்சி!!(மருத்துவம்)

ரசாயன மீன் அதிர்ச்சி!!(மருத்துவம்)

By 4 August 2018 0 Comments Read More →
உடலினை உறுதி செய் !!(மருத்துவம்)

உடலினை உறுதி செய் !!(மருத்துவம்)

By 4 August 2018 0 Comments Read More →
பப்பியைத் தாக்கும் பார்வோ வைரஸ்!!(மருத்துவம்)

பப்பியைத் தாக்கும் பார்வோ வைரஸ்!!(மருத்துவம்)

By 3 August 2018 0 Comments Read More →
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய மருத்துவமனை!!(மருத்துவம்)

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய மருத்துவமனை!!(மருத்துவம்)

By 3 August 2018 0 Comments Read More →
இதயம் பலவீனமானவர்கள் இதைச்சாப்பிட்டால் எல்லாம் பறந்து போகுமாம்….. !!

இதயம் பலவீனமானவர்கள் இதைச்சாப்பிட்டால் எல்லாம் பறந்து போகுமாம்….. !!

By 2 August 2018 0 Comments Read More →
மெட்டாஸ்டாடிக் புற்றுநோய் என்பது என்ன?(மருத்துவம்)

மெட்டாஸ்டாடிக் புற்றுநோய் என்பது என்ன?(மருத்துவம்)

By 31 July 2018 0 Comments Read More →
Your time starts now…!!(மருத்துவம்)

Your time starts now…!!(மருத்துவம்)

By 31 July 2018 0 Comments Read More →
கருச்சிதைவின் காரணம் !!(மருத்துவம்)

கருச்சிதைவின் காரணம் !!(மருத்துவம்)

By 30 July 2018 0 Comments Read More →
பிரசவத்துக்குப் பிறகு பழைய உடல்வாகுக்கு திரும்புவது எப்படி? (மருத்துவம்)

பிரசவத்துக்குப் பிறகு பழைய உடல்வாகுக்கு திரும்புவது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 30 July 2018 0 Comments Read More →
நல்ல பொழுதுபோக்குகள் நலம் தரும்!!(மருத்துவம்)

நல்ல பொழுதுபோக்குகள் நலம் தரும்!!(மருத்துவம்)

By 29 July 2018 0 Comments Read More →
கர்ப்ப கால சிறுநீர்த்தொற்று !!(மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால சிறுநீர்த்தொற்று !!(மருத்துவம்)

By 29 July 2018 0 Comments Read More →
அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ்!!(மருத்துவம்)

அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ்!!(மருத்துவம்)

By 28 July 2018 0 Comments Read More →
உருவாகிறான் புதிய மனிதன்!!(மருத்துவம்)

உருவாகிறான் புதிய மனிதன்!!(மருத்துவம்)

By 28 July 2018 0 Comments Read More →
ஆஹா… எலக்ட்ரானிக் சருமம்!!(மருத்துவம்)

ஆஹா… எலக்ட்ரானிக் சருமம்!!(மருத்துவம்)

By 27 July 2018 0 Comments Read More →
கருச்சிதைவு அச்சம்!!(மருத்துவம்)

கருச்சிதைவு அச்சம்!!(மருத்துவம்)

By 27 July 2018 0 Comments Read More →
உடலுக்கு உறுதி தரும் உலர் திராட்சை!!(மருத்துவம்)

உடலுக்கு உறுதி தரும் உலர் திராட்சை!!(மருத்துவம்)

By 26 July 2018 0 Comments Read More →
கருமுட்டை இனி அவசியம் இல்லை!!(மருத்துவம்)

கருமுட்டை இனி அவசியம் இல்லை!!(மருத்துவம்)

By 26 July 2018 0 Comments Read More →
One Minute Workout!!(மருத்துவம்)

One Minute Workout!!(மருத்துவம்)

By 25 July 2018 0 Comments Read More →
மறையும் குரோமோசோம்கள்… அழிவில் ஆண் இனம்…!!(மருத்துவம்)

மறையும் குரோமோசோம்கள்… அழிவில் ஆண் இனம்…!!(மருத்துவம்)

By 25 July 2018 0 Comments Read More →