மருத்துவம்

வரவேற்க வேண்டிய வாடகைத்தாய் மசோதா!! (மருத்துவம்)

வரவேற்க வேண்டிய வாடகைத்தாய் மசோதா!! (மருத்துவம்)

By 16 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் பார்வைத்திறன் கோளாறுகள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் பார்வைத்திறன் கோளாறுகள்!! (மருத்துவம்)

By 16 April 2021 0 Comments Read More →
டீன் ஏஜ் குழந்தைகளைக் கையாள்வது எப்படி?! (மருத்துவம்)

டீன் ஏஜ் குழந்தைகளைக் கையாள்வது எப்படி?! (மருத்துவம்)

By 15 April 2021 0 Comments Read More →
மழலையரை முடக்கும் மூளைக்காய்ச்சல்!! (மருத்துவம்)

மழலையரை முடக்கும் மூளைக்காய்ச்சல்!! (மருத்துவம்)

By 15 April 2021 0 Comments Read More →
போனில் அதிக நேரம் செலவிடும் குழந்தைகள்!! (மருத்துவம்)

போனில் அதிக நேரம் செலவிடும் குழந்தைகள்!! (மருத்துவம்)

By 14 April 2021 0 Comments Read More →
நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்க என்ன வழி?! (மருத்துவம்)

நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்க என்ன வழி?! (மருத்துவம்)

By 14 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர் செய்யும் தவறுகள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர் செய்யும் தவறுகள்!! (மருத்துவம்)

By 13 April 2021 0 Comments Read More →
பெற்றோரிடம் குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன?! (மருத்துவம்)

பெற்றோரிடம் குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன?! (மருத்துவம்)

By 13 April 2021 0 Comments Read More →
Phototherapy!! (மருத்துவம்)

Phototherapy!! (மருத்துவம்)

By 12 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நிலையை அறிந்துகொள்வோம்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நிலையை அறிந்துகொள்வோம்!! (மருத்துவம்)

By 12 April 2021 0 Comments Read More →
உங்கள் குழந்தைகள் சரியாக உட்காருகிறார்களா? (மருத்துவம்)

உங்கள் குழந்தைகள் சரியாக உட்காருகிறார்களா? (மருத்துவம்)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளிடம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளிடம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை!! (மருத்துவம்)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
அழகு… குட்டி… செல்லம்!! (மருத்துவம்)

அழகு… குட்டி… செல்லம்!! (மருத்துவம்)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
இன்னும் சில குறிப்புகள்…!! (மருத்துவம்)

இன்னும் சில குறிப்புகள்…!! (மருத்துவம்)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் கண்நலத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள்! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் கண்நலத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள்! (மருத்துவம்)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடலாமா?! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடலாமா?! (மருத்துவம்)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
மாற்றமடையும் குழந்தையின் உணவுப்பழக்கம்…!! (மருத்துவம்)

மாற்றமடையும் குழந்தையின் உணவுப்பழக்கம்…!! (மருத்துவம்)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
வாயை மூடிக்கொள்ளதான் மருமகளா? (மருத்துவம்)

வாயை மூடிக்கொள்ளதான் மருமகளா? (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
என்ன செய்வது தோழி? மிதியடிகளா பெண்கள்? (மருத்துவம்)

என்ன செய்வது தோழி? மிதியடிகளா பெண்கள்? (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு அழகு சாதனங்கள் தேவையா?!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு அழகு சாதனங்கள் தேவையா?!! (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
பாப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா…!! (மருத்துவம்)

பாப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா…!! (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு பொழுது போகவில்லையா? (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு பொழுது போகவில்லையா? (மருத்துவம்)

By 6 April 2021 0 Comments Read More →
தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 6 April 2021 0 Comments Read More →
சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமில்லை !! (மருத்துவம்)

சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமில்லை !! (மருத்துவம்)

By 5 April 2021 0 Comments Read More →
சப்போட்டாவின் சிறப்பு !! (மருத்துவம்)

சப்போட்டாவின் சிறப்பு !! (மருத்துவம்)

By 5 April 2021 0 Comments Read More →
ஆரோக்கிய டயட்!! (மருத்துவம்)

ஆரோக்கிய டயட்!! (மருத்துவம்)

By 4 April 2021 0 Comments Read More →
டவுன் சிண்ட்ரோம் குழந்தைகள்… அப் செய்வது எப்படி? (மருத்துவம்)

டவுன் சிண்ட்ரோம் குழந்தைகள்… அப் செய்வது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 4 April 2021 0 Comments Read More →
கிளைசெமிக்னா என்னன்னு தெரியுமா? (மருத்துவம்)

கிளைசெமிக்னா என்னன்னு தெரியுமா? (மருத்துவம்)

By 3 April 2021 0 Comments Read More →
எந்த எண்ணெய் நல்லது?  (மருத்துவம்)

எந்த எண்ணெய் நல்லது? (மருத்துவம்)

By 2 April 2021 0 Comments Read More →
தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 2 April 2021 0 Comments Read More →
நில்… கவனி… சருமம்! (மருத்துவம்)

நில்… கவனி… சருமம்! (மருத்துவம்)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
Ladies.. that three days? (மருத்துவம்)

Ladies.. that three days? (மருத்துவம்)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
கேப்ஸ்யூல்: மீன் எண்ணெய் மாத்திரை!!! (மருத்துவம்)

கேப்ஸ்யூல்: மீன் எண்ணெய் மாத்திரை!!! (மருத்துவம்)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
மீன் சாப்பிடுங்க! இதயநோய் எட்டிப் பார்க்காது!! (மருத்துவம்)

மீன் சாப்பிடுங்க! இதயநோய் எட்டிப் பார்க்காது!! (மருத்துவம்)

By 31 March 2021 0 Comments Read More →
தொப்பை இருந்தால் மாரடைப்பு? (மருத்துவம்)

தொப்பை இருந்தால் மாரடைப்பு? (மருத்துவம்)

By 31 March 2021 0 Comments Read More →
இதயத்துக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவு அவசியம்!! (மருத்துவம்)

இதயத்துக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவு அவசியம்!! (மருத்துவம்)

By 30 March 2021 0 Comments Read More →
பெண்களுக்கு இதயநோய் வராதா? (மருத்துவம்)

பெண்களுக்கு இதயநோய் வராதா? (மருத்துவம்)

By 30 March 2021 0 Comments Read More →
இனி காத்திருக்க வேண்டியதில்லை!! (மருத்துவம்)

இனி காத்திருக்க வேண்டியதில்லை!! (மருத்துவம்)

By 29 March 2021 0 Comments Read More →