மருத்துவம்

சேவை செய்தால் மன அழுத்தம் நீங்கும்!!!( மருத்துவம்)

சேவை செய்தால் மன அழுத்தம் நீங்கும்!!!( மருத்துவம்)

By 28 November 2018 0 Comments Read More →
Stay Hydrated!!(மருத்துவம்)

Stay Hydrated!!(மருத்துவம்)

By 27 November 2018 0 Comments Read More →
ரிக்கெட்ஸ் ரிஸ்க்…!!(மருத்துவம்)

ரிக்கெட்ஸ் ரிஸ்க்…!!(மருத்துவம்)

By 27 November 2018 0 Comments Read More →
எலும்பினை உறுதி செய் !!!(மருத்துவம்)

எலும்பினை உறுதி செய் !!!(மருத்துவம்)

By 26 November 2018 0 Comments Read More →
ஆழ்நிலையில் செய்யப்படும் தியான பயிற்சியின் பலன்கள்!!(மருத்துவம்)

ஆழ்நிலையில் செய்யப்படும் தியான பயிற்சியின் பலன்கள்!!(மருத்துவம்)

By 26 November 2018 0 Comments Read More →
மனதார உண்ணுங்கள்!!(மருத்துவம்)

மனதார உண்ணுங்கள்!!(மருத்துவம்)

By 25 November 2018 0 Comments Read More →
புற்றுநோய் சிகிச்சையில் புதிய முன்னேற்றம்!!(மருத்துவம்)

புற்றுநோய் சிகிச்சையில் புதிய முன்னேற்றம்!!(மருத்துவம்)

By 25 November 2018 0 Comments Read More →
இளமையாக உணர்கிறவர்களுக்கு ஆயுள் அதிகம்!!(மருத்துவம்)

இளமையாக உணர்கிறவர்களுக்கு ஆயுள் அதிகம்!!(மருத்துவம்)

By 24 November 2018 0 Comments Read More →
நீராபானத்தால் என்ன நன்மை?!!(மருத்துவம்)

நீராபானத்தால் என்ன நன்மை?!!(மருத்துவம்)

By 24 November 2018 0 Comments Read More →
தடை செய்யப்பட்ட கனி!!(மருத்துவம்)

தடை செய்யப்பட்ட கனி!!(மருத்துவம்)

By 23 November 2018 0 Comments Read More →
ஐஸ் கட்டிகளை அவாய்ட் பண்ணுங்க..!!(மருத்துவம்)

ஐஸ் கட்டிகளை அவாய்ட் பண்ணுங்க..!!(மருத்துவம்)

By 23 November 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியம் காட்டும் கண்ணாடி!!(மருத்துவம்)

ஆரோக்கியம் காட்டும் கண்ணாடி!!(மருத்துவம்)

By 22 November 2018 0 Comments Read More →
நல்ல பொழுதுபோக்குகள் நலம் தரும்!!(மருத்துவம்)

நல்ல பொழுதுபோக்குகள் நலம் தரும்!!(மருத்துவம்)

By 22 November 2018 0 Comments Read More →
அல்லதைத் தவிர்க்க நல்லதே நினைப்போம்!!(மருத்துவம்)

அல்லதைத் தவிர்க்க நல்லதே நினைப்போம்!!(மருத்துவம்)

By 21 November 2018 0 Comments Read More →
தாய்மைக்கால தாம்பத்தியம்!!(மருத்துவம்)

தாய்மைக்கால தாம்பத்தியம்!!(மருத்துவம்)

By 20 November 2018 0 Comments Read More →
லோக்கலா யோசிங்க…!!(மருத்துவம்)

லோக்கலா யோசிங்க…!!(மருத்துவம்)

By 20 November 2018 0 Comments Read More →
உதவும் உபகரணங்கள்…!(மருத்துவம்)

உதவும் உபகரணங்கள்…!(மருத்துவம்)

By 19 November 2018 0 Comments Read More →
மெட்டாஸ்டாடிக் புற்றுநோய் என்பது என்ன?(மருத்துவம்)

மெட்டாஸ்டாடிக் புற்றுநோய் என்பது என்ன?(மருத்துவம்)

By 19 November 2018 0 Comments Read More →
மன அழுத்தம் போக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பால்!!(மருத்துவம்)

மன அழுத்தம் போக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பால்!!(மருத்துவம்)

By 18 November 2018 0 Comments Read More →
தந்தூரி பிரியர்கள் இதை படிச்சிருங்க…!!(மருத்துவம்)

தந்தூரி பிரியர்கள் இதை படிச்சிருங்க…!!(மருத்துவம்)

By 18 November 2018 0 Comments Read More →
பாட்டு கேளு… தாளம் போடு…!!(மருத்துவம்)

பாட்டு கேளு… தாளம் போடு…!!(மருத்துவம்)

By 17 November 2018 0 Comments Read More →
Water Fasting!!(மருத்துவம்)

Water Fasting!!(மருத்துவம்)

By 17 November 2018 0 Comments Read More →
ஆன்டிபயாட்டிக் விஷயத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்!!(மருத்துவம்)

ஆன்டிபயாட்டிக் விஷயத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்!!(மருத்துவம்)

By 16 November 2018 0 Comments Read More →
இனிப்பு… குளிர்ச்சி… ஆரோக்கியம்…!!(மருத்துவம்)

இனிப்பு… குளிர்ச்சி… ஆரோக்கியம்…!!(மருத்துவம்)

By 16 November 2018 0 Comments Read More →
அன்ன நடை… ஆரோக்கியத்தில் தடை !!(மருத்துவம்)

அன்ன நடை… ஆரோக்கியத்தில் தடை !!(மருத்துவம்)

By 15 November 2018 0 Comments Read More →
இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்!!(மருத்துவம்)

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்!!(மருத்துவம்)

By 15 November 2018 0 Comments Read More →
தமிழர்களின் உணவுமுறை அறிவியல் பூர்வமானது!!(மருத்துவம்)

தமிழர்களின் உணவுமுறை அறிவியல் பூர்வமானது!!(மருத்துவம்)

By 14 November 2018 0 Comments Read More →
உங்களால் முடியும்…மன உறுதியுடன் நோ சொல்லுங்கள்!!!(மருத்துவம்)

உங்களால் முடியும்…மன உறுதியுடன் நோ சொல்லுங்கள்!!!(மருத்துவம்)

By 14 November 2018 0 Comments Read More →
கப்போ தெரபி!!(மருத்துவம்)

கப்போ தெரபி!!(மருத்துவம்)

By 13 November 2018 0 Comments Read More →
நோய்கள் குணமாகும்!!!(மருத்துவம்)

நோய்கள் குணமாகும்!!!(மருத்துவம்)

By 13 November 2018 0 Comments Read More →
நோயின் அழகு பல்லில் தெரியும்!!(மருத்துவம்)

நோயின் அழகு பல்லில் தெரியும்!!(மருத்துவம்)

By 12 November 2018 0 Comments Read More →
உடற்பயிற்சிக்கு உகந்த நேரம் !!(மருத்துவம்)

உடற்பயிற்சிக்கு உகந்த நேரம் !!(மருத்துவம்)

By 12 November 2018 0 Comments Read More →
புரதம் தரும் உணவுகள் !!(மருத்துவம்)

புரதம் தரும் உணவுகள் !!(மருத்துவம்)

By 11 November 2018 0 Comments Read More →
வரும்… ஆனா வராது….இன்னும் முடியாத எய்ம்ஸ் குழப்பம்!!(மருத்துவம்)

வரும்… ஆனா வராது….இன்னும் முடியாத எய்ம்ஸ் குழப்பம்!!(மருத்துவம்)

By 11 November 2018 0 Comments Read More →
கலப்பட ஐஸ்க்ரீம்… கணக்கில்லாத ஆபத்து!High Sugar… Bad cholesterol… Chemical flavours… கலப்பட ஐஸ்க்ரீம்… கணக்கில்லாத ஆபத்து!(மருத்துவம்)

கலப்பட ஐஸ்க்ரீம்… கணக்கில்லாத ஆபத்து!High Sugar… Bad cholesterol… Chemical flavours… கலப்பட ஐஸ்க்ரீம்… கணக்கில்லாத ஆபத்து!(மருத்துவம்)

By 10 November 2018 0 Comments Read More →
Breaking News Hospital!!(மருத்துவம்)

Breaking News Hospital!!(மருத்துவம்)

By 10 November 2018 0 Comments Read More →
உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் பானங்கள்!!(மருத்துவம்)

உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் பானங்கள்!!(மருத்துவம்)

By 9 November 2018 0 Comments Read More →
மனதார உண்ணுங்கள்!!(மருத்துவம்)

மனதார உண்ணுங்கள்!!(மருத்துவம்)

By 9 November 2018 0 Comments Read More →
மீண்டும் டிரெண்டாகுது சைக்ளிங்!!!(மருத்துவம்)

மீண்டும் டிரெண்டாகுது சைக்ளிங்!!!(மருத்துவம்)

By 8 November 2018 0 Comments Read More →