மருத்துவம்

அல்சரை குணப்படுத்தும் பாதாம்!! (மருத்துவம்)

அல்சரை குணப்படுத்தும் பாதாம்!! (மருத்துவம்)

By 16 October 2020 0 Comments Read More →
உடல் எடையை குறைக்கும் நாயுருவி!! (மருத்துவம்)

உடல் எடையை குறைக்கும் நாயுருவி!! (மருத்துவம்)

By 16 October 2020 0 Comments Read More →
வாய்துர்நாற்றம், பல்வலிக்கு விளா மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வாய்துர்நாற்றம், பல்வலிக்கு விளா மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 15 October 2020 0 Comments Read More →
காதுவலியை குணப்படுத்தும் கைவேளை!! (மருத்துவம்)

காதுவலியை குணப்படுத்தும் கைவேளை!! (மருத்துவம்)

By 15 October 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் தினை!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் தினை!! (மருத்துவம்)

By 14 October 2020 0 Comments Read More →
சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் கட்டுக்கொடி!! (மருத்துவம்)

சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் கட்டுக்கொடி!! (மருத்துவம்)

By 14 October 2020 0 Comments Read More →
உடல் எடையை குறைக்கும் குடைமிளகாய்!! (மருத்துவம்)

உடல் எடையை குறைக்கும் குடைமிளகாய்!! (மருத்துவம்)

By 13 October 2020 0 Comments Read More →
காய்ச்சலை தணிக்கும் மூங்கில் செடி!! (மருத்துவம்)

காய்ச்சலை தணிக்கும் மூங்கில் செடி!! (மருத்துவம்)

By 13 October 2020 0 Comments Read More →
தூக்கமின்மைக்கு தீர்வாகும் ஸர்ப்பகந்தா!! (மருத்துவம்)

தூக்கமின்மைக்கு தீர்வாகும் ஸர்ப்பகந்தா!! (மருத்துவம்)

By 12 October 2020 0 Comments Read More →
எலும்புருக்கி நோய்க்கு மருந்தாகும் சித்தாமுட்டி!! (மருத்துவம்)

எலும்புருக்கி நோய்க்கு மருந்தாகும் சித்தாமுட்டி!! (மருத்துவம்)

By 12 October 2020 0 Comments Read More →
நலம் தரும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

நலம் தரும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 11 October 2020 0 Comments Read More →
தலைபாரத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

தலைபாரத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 11 October 2020 0 Comments Read More →
சொரியாசிஸ் பிரச்னைக்கு மருந்தாகும் மரிக்கொழுந்து!! (மருத்துவம்)

சொரியாசிஸ் பிரச்னைக்கு மருந்தாகும் மரிக்கொழுந்து!! (மருத்துவம்)

By 10 October 2020 0 Comments Read More →
வெள்ளைபோக்கு பிரச்னைக்கு மருந்தாகும் வெட்சி பூ!! (மருத்துவம்)

வெள்ளைபோக்கு பிரச்னைக்கு மருந்தாகும் வெட்சி பூ!! (மருத்துவம்)

By 10 October 2020 0 Comments Read More →
வாந்தியை போக்கும் ஏலக்காய்!! (மருத்துவம்)

வாந்தியை போக்கும் ஏலக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 9 October 2020 0 Comments Read More →
தலைச்சுற்றலுக்கு மருந்தாகும் வன்னி மரம்!! (மருத்துவம்)

தலைச்சுற்றலுக்கு மருந்தாகும் வன்னி மரம்!! (மருத்துவம்)

By 9 October 2020 0 Comments Read More →
சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் கோவக்காய்!! (மருத்துவம்)

சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் கோவக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 8 October 2020 0 Comments Read More →
சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் வெண்டைக்காய்!! (மருத்துவம்)

சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் வெண்டைக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 8 October 2020 0 Comments Read More →
தொண்டை வலியை போக்கும் குரங்கு தோடு செடி!! (மருத்துவம்)

தொண்டை வலியை போக்கும் குரங்கு தோடு செடி!! (மருத்துவம்)

By 7 October 2020 0 Comments Read More →
தோல் சுருக்கத்தை போக்கும் சோம்பு!! (மருத்துவம்)

தோல் சுருக்கத்தை போக்கும் சோம்பு!! (மருத்துவம்)

By 7 October 2020 0 Comments Read More →
வயிற்று கோளாறுகளை போக்கும் மிளகு!! (மருத்துவம்)

வயிற்று கோளாறுகளை போக்கும் மிளகு!! (மருத்துவம்)

By 6 October 2020 0 Comments Read More →
உடல் எடையை குறைக்கும் தக்காளி!! (மருத்துவம்)

உடல் எடையை குறைக்கும் தக்காளி!! (மருத்துவம்)

By 6 October 2020 0 Comments Read More →
தேமலுக்கு மருந்தாகும் திப்பிலி!!  (மருத்துவம்)

தேமலுக்கு மருந்தாகும் திப்பிலி!! (மருத்துவம்)

By 5 October 2020 0 Comments Read More →
வயிற்று கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வயிற்று கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 5 October 2020 0 Comments Read More →
சொரியாசிஸ் நோய்க்கு மருந்தாகும் மரிக்கொழுந்து!! (மருத்துவம்)

சொரியாசிஸ் நோய்க்கு மருந்தாகும் மரிக்கொழுந்து!! (மருத்துவம்)

By 4 October 2020 0 Comments Read More →
மூட்டு வலிக்கு இயற்கை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மூட்டு வலிக்கு இயற்கை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 4 October 2020 0 Comments Read More →
கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் சித்தாமுட்டி!! (மருத்துவம்)

கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் சித்தாமுட்டி!! (மருத்துவம்)

By 3 October 2020 0 Comments Read More →
சொரி, சிரங்கை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சொரி, சிரங்கை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 3 October 2020 0 Comments Read More →
வயிற்று வலியை போக்கும் அவரை!! (மருத்துவம்)

வயிற்று வலியை போக்கும் அவரை!! (மருத்துவம்)

By 2 October 2020 0 Comments Read More →
காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் நிலவேம்பு!! (மருத்துவம்)

காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் நிலவேம்பு!! (மருத்துவம்)

By 2 October 2020 0 Comments Read More →
மஞ்சள் காமாலையை குணப்படுத்தும் கீழாநெல்லி!! (மருத்துவம்)

மஞ்சள் காமாலையை குணப்படுத்தும் கீழாநெல்லி!! (மருத்துவம்)

By 1 October 2020 0 Comments Read More →
வைரஸ் காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் பப்பாளி!! (மருத்துவம்)

வைரஸ் காய்ச்சலை குணப்படுத்தும் பப்பாளி!! (மருத்துவம்)

By 1 October 2020 0 Comments Read More →
காய்ச்சலை தணிக்கும் தேள்கொடுக்கு இலை!! (மருத்துவம்)

காய்ச்சலை தணிக்கும் தேள்கொடுக்கு இலை!! (மருத்துவம்)

By 30 September 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 30 September 2020 0 Comments Read More →
புற்றுநோயை தடுக்கும் சொடக்கு தக்காளி!! (மருத்துவம்)

புற்றுநோயை தடுக்கும் சொடக்கு தக்காளி!! (மருத்துவம்)

By 29 September 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் கேழ்வரகு!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் கேழ்வரகு!! (மருத்துவம்)

By 29 September 2020 0 Comments Read More →
உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் ஆவாரம் பூ!! (மருத்துவம்)

உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் ஆவாரம் பூ!! (மருத்துவம்)

By 28 September 2020 0 Comments Read More →
சளி, இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சளி, இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 28 September 2020 0 Comments Read More →
வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 28 September 2020 0 Comments Read More →