மருத்துவம்

சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!!(மருத்துவம்)

சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!!(மருத்துவம்)

By 1 February 2019 0 Comments Read More →
சூப்பர் பக்ஸ் பராக்…!! (மருத்துவம்)

சூப்பர் பக்ஸ் பராக்…!! (மருத்துவம்)

By 1 February 2019 0 Comments Read More →
விரல்களை கண்களாக மாற்றியவர்!! (மருத்துவம்)

விரல்களை கண்களாக மாற்றியவர்!! (மருத்துவம்)

By 31 January 2019 0 Comments Read More →
ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயே இதுதான் பெஸ்ட் !! (மருத்துவம்)

ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயே இதுதான் பெஸ்ட் !! (மருத்துவம்)

By 31 January 2019 0 Comments Read More →
உடல் சோர்வை போக்கும் முருங்கை கீரை!! (மருத்துவம்)

உடல் சோர்வை போக்கும் முருங்கை கீரை!! (மருத்துவம்)

By 30 January 2019 0 Comments Read More →
மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 30 January 2019 0 Comments Read More →
உடல் சோர்வை போக்கும் வேப்பம்பூ!! (மருத்துவம்)

உடல் சோர்வை போக்கும் வேப்பம்பூ!! (மருத்துவம்)

By 29 January 2019 0 Comments Read More →
அம்மை நோய்க்கு மருந்தாகும் வேப்பிலை!! (மருத்துவம்)

அம்மை நோய்க்கு மருந்தாகும் வேப்பிலை!! (மருத்துவம்)

By 29 January 2019 0 Comments Read More →
அல்சரை குணப்படுத்தும் விளாம்பழம்!! (மருத்துவம்)

அல்சரை குணப்படுத்தும் விளாம்பழம்!! (மருத்துவம்)

By 28 January 2019 0 Comments Read More →
தலை அரிப்பை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

தலை அரிப்பை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 28 January 2019 0 Comments Read More →
இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 27 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீர்தாரை எரிச்சலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீர்தாரை எரிச்சலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 27 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் சிறுகண்பீளை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் சிறுகண்பீளை!! (மருத்துவம்)

By 26 January 2019 0 Comments Read More →
வாய்துர்நாற்றத்தை போக்கும் விளா!! (மருத்துவம்)

வாய்துர்நாற்றத்தை போக்கும் விளா!! (மருத்துவம்)

By 26 January 2019 0 Comments Read More →
வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 25 January 2019 0 Comments Read More →
உயிரணுக்களை அதிகரிக்கும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

உயிரணுக்களை அதிகரிக்கும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

By 25 January 2019 0 Comments Read More →
கண் கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

கண் கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 24 January 2019 0 Comments Read More →
டைபாய்டு காய்ச்சலை போக்கும் அத்திப்பழம்!! (மருத்துவம்)

டைபாய்டு காய்ச்சலை போக்கும் அத்திப்பழம்!! (மருத்துவம்)

By 24 January 2019 0 Comments Read More →
மார்பக கட்டிகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மார்பக கட்டிகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 23 January 2019 0 Comments Read More →
வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

By 23 January 2019 0 Comments Read More →
கிச்சன் டையரீஸ் !!(மகளிர் பக்கம்)

கிச்சன் டையரீஸ் !!(மகளிர் பக்கம்)

By 23 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!! (மருத்துவம்)

By 22 January 2019 0 Comments Read More →
பெண்களின் சிறுநீர் தொற்று தடுக்க வழிமுறை! (மருத்துவம்)

பெண்களின் சிறுநீர் தொற்று தடுக்க வழிமுறை! (மருத்துவம்)

By 22 January 2019 0 Comments Read More →
உயிர் காக்கும் சிறுநீரகம் காப்போம்…!! (மருத்துவம்)

உயிர் காக்கும் சிறுநீரகம் காப்போம்…!! (மருத்துவம்)

By 21 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் செயல் இழந்தால்..? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் செயல் இழந்தால்..? (மருத்துவம்)

By 21 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக தானம்! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக தானம்! (மருத்துவம்)

By 20 January 2019 0 Comments Read More →
டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

By 20 January 2019 0 Comments Read More →
உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..!! (மருத்துவம்)

உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..!! (மருத்துவம்)

By 19 January 2019 0 Comments Read More →
பித்தம் தலைக்கேறுமா?(மருத்துவம்)

பித்தம் தலைக்கேறுமா?(மருத்துவம்)

By 19 January 2019 0 Comments Read More →
கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!!(மருத்துவம்)

கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!!(மருத்துவம்)

By 18 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

By 18 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம்: உடலின் கழிவுத் தொழிற்சாலை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம்: உடலின் கழிவுத் தொழிற்சாலை!! (மருத்துவம்)

By 17 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 17 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 16 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!! (மருத்துவம்)

By 16 January 2019 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் முதுகு வலி!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் முதுகு வலி!! (மருத்துவம்)

By 15 January 2019 0 Comments Read More →
கண் எரிச்சலை போக்கும் கொத்துமல்லி!! (மருத்துவம்)

கண் எரிச்சலை போக்கும் கொத்துமல்லி!! (மருத்துவம்)

By 15 January 2019 0 Comments Read More →
தேவையற்ற ரோமங்கள்!! (மருத்துவம்)

தேவையற்ற ரோமங்கள்!! (மருத்துவம்)

By 14 January 2019 0 Comments Read More →
இந்தியாவிலிருந்து அதிகம் ஏற்றுமதியாகும் மீன்!! (மருத்துவம்)

இந்தியாவிலிருந்து அதிகம் ஏற்றுமதியாகும் மீன்!! (மருத்துவம்)

By 14 January 2019 0 Comments Read More →