மருத்துவம்

காய்களின் மகத்துவம்!! (மருத்துவம்)

காய்களின் மகத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 21 March 2020 0 Comments Read More →
பெண்களும் வலிப்பு நோயும்!! (மருத்துவம்)

பெண்களும் வலிப்பு நோயும்!! (மருத்துவம்)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
கடவுளின் சாபமா கண்புரை?!! (மருத்துவம்)

கடவுளின் சாபமா கண்புரை?!! (மருத்துவம்)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
வயிற்று வலிக்கு கிரைப் வாட்டர் கொடுப்பது சரியா? (மருத்துவம்)

வயிற்று வலிக்கு கிரைப் வாட்டர் கொடுப்பது சரியா? (மருத்துவம்)

By 19 March 2020 0 Comments Read More →
குழந்தையும் முதலுதவியும்!! (மருத்துவம்)

குழந்தையும் முதலுதவியும்!! (மருத்துவம்)

By 18 March 2020 0 Comments Read More →
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன? (மருத்துவம்)

விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன? (மருத்துவம்)

By 18 March 2020 0 Comments Read More →
உரம் விழுதல் சில உண்மைகள்!! (மருத்துவம்)

உரம் விழுதல் சில உண்மைகள்!! (மருத்துவம்)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் நெஞ்சுச் சளியை விரட்ட!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் நெஞ்சுச் சளியை விரட்ட!! (மருத்துவம்)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →
தண்ணீரில் தவறி விழுந்த குழந்தைக்கு என்ன முதலுதவி செய்யவேண்டும்? (மருத்துவம்)

தண்ணீரில் தவறி விழுந்த குழந்தைக்கு என்ன முதலுதவி செய்யவேண்டும்? (மருத்துவம்)

By 16 March 2020 0 Comments Read More →
அவசர வைத்தியம்!! (மருத்துவம்)

அவசர வைத்தியம்!! (மருத்துவம்)

By 16 March 2020 0 Comments Read More →
பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு!!  (மருத்துவம்)

பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு!! (மருத்துவம்)

By 15 March 2020 0 Comments Read More →
குழந்தைகள் அமிலத்தை உட்கொண்டால் என்ன செய்வது? (மருத்துவம்)

குழந்தைகள் அமிலத்தை உட்கொண்டால் என்ன செய்வது? (மருத்துவம்)

By 15 March 2020 0 Comments Read More →
குழந்தைகளை படுக்க வைக்கும் முறைகள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளை படுக்க வைக்கும் முறைகள்!! (மருத்துவம்)

By 14 March 2020 0 Comments Read More →
அடைமழை கால ஆபத்து!! (மருத்துவம்)

அடைமழை கால ஆபத்து!! (மருத்துவம்)

By 14 March 2020 0 Comments Read More →
நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைக்கு என்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம்?! (மருத்துவம்)

நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைக்கு என்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம்?! (மருத்துவம்)

By 13 March 2020 0 Comments Read More →
கண்புரை…சில சந்தேகங்கள்!! (மருத்துவம்)

கண்புரை…சில சந்தேகங்கள்!! (மருத்துவம்)

By 13 March 2020 0 Comments Read More →
வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய மூலிகைச் செடிகள்!! (மருத்துவம்)

வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய மூலிகைச் செடிகள்!! (மருத்துவம்)

By 12 March 2020 0 Comments Read More →
இருமல் நிவாரணி வெற்றிலை!! (மருத்துவம்)

இருமல் நிவாரணி வெற்றிலை!! (மருத்துவம்)

By 12 March 2020 0 Comments Read More →
மூட்டு வலிக்கு மருந்தாகும் புளியன் இலை!! (மருத்துவம்)

மூட்டு வலிக்கு மருந்தாகும் புளியன் இலை!! (மருத்துவம்)

By 11 March 2020 0 Comments Read More →
நொச்சி வளர்த்தால் நூறு நன்மை!! (மருத்துவம்)

நொச்சி வளர்த்தால் நூறு நன்மை!! (மருத்துவம்)

By 11 March 2020 0 Comments Read More →
கைகளைக் கழுவுவது ஏன் அவசியம்?! ( மருத்துவம்)

கைகளைக் கழுவுவது ஏன் அவசியம்?! ( மருத்துவம்)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →
அழகாய் இருக்கிறாய்… பயமாய் இருக்கிறது…!! ( மருத்துவம்)

அழகாய் இருக்கிறாய்… பயமாய் இருக்கிறது…!! ( மருத்துவம்)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →
கொரோனாவின் வீரியம் குறைகிறது!! ( மருத்துவம்)

கொரோனாவின் வீரியம் குறைகிறது!! ( மருத்துவம்)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
மூல நோய்க்குத் தீர்வாகும் லேசர் சிகிச்சை!! ( மருத்துவம்)

மூல நோய்க்குத் தீர்வாகும் லேசர் சிகிச்சை!! ( மருத்துவம்)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
வாழவைக்கும் வல்லாரை! (மருத்துவம்)

வாழவைக்கும் வல்லாரை! (மருத்துவம்)

By 8 March 2020 0 Comments Read More →
சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட்- ஹார்ட் அட்டாக்!! (மருத்துவம்)

சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட்- ஹார்ட் அட்டாக்!! (மருத்துவம்)

By 8 March 2020 0 Comments Read More →
எலும்பு ஜாக்கிரதை!! (மருத்துவம்)

எலும்பு ஜாக்கிரதை!! (மருத்துவம்)

By 7 March 2020 0 Comments Read More →
விளையாட்டு… விளையாட்டாகவே இருக்கட்டும்!!  (மருத்துவம்)

விளையாட்டு… விளையாட்டாகவே இருக்கட்டும்!! (மருத்துவம்)

By 7 March 2020 0 Comments Read More →
சிறுகீரை அல்ல… சிறப்பான கீரை!! (மருத்துவம்)

சிறுகீரை அல்ல… சிறப்பான கீரை!! (மருத்துவம்)

By 6 March 2020 0 Comments Read More →
டியர் டாக்டர் !! (மருத்துவம்)

டியர் டாக்டர் !! (மருத்துவம்)

By 6 March 2020 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!! (மருத்துவம்)

By 6 March 2020 0 Comments Read More →
நெஞ்சமுண்டு… நேர்மையுண்டு.. ஓட்டு ராஜா!! (மருத்துவம்)

நெஞ்சமுண்டு… நேர்மையுண்டு.. ஓட்டு ராஜா!! (மருத்துவம்)

By 5 March 2020 0 Comments Read More →
ஆஸ்துமாவுக்கு அஞ்சாதே!! (மருத்துவம்)

ஆஸ்துமாவுக்கு அஞ்சாதே!! (மருத்துவம்)

By 5 March 2020 0 Comments Read More →
இது சில்ட்ரன் டயட்!! (மருத்துவம்)

இது சில்ட்ரன் டயட்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2020 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2020 0 Comments Read More →
சுகப்பிரசவம் எளிதுதான்!சானியா மிர்சா பர்சனல் டிப்ஸ்!! (மருத்துவம்)

சுகப்பிரசவம் எளிதுதான்!சானியா மிர்சா பர்சனல் டிப்ஸ்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2020 0 Comments Read More →
ஆட்டிஸம் அலர்ட்!! (மருத்துவம்)

ஆட்டிஸம் அலர்ட்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2020 0 Comments Read More →
கர்ப்ப கால விதிகள்: செய்ய வேண்டியதும் – தவிர்க்க வேண்டியதும்!!  (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால விதிகள்: செய்ய வேண்டியதும் – தவிர்க்க வேண்டியதும்!! (மருத்துவம்)

By 2 March 2020 0 Comments Read More →
கர்ப்ப கால ரத்தப்போக்கு!! ( மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால ரத்தப்போக்கு!! ( மருத்துவம்)

By 2 March 2020 0 Comments Read More →