மருத்துவம்

உணர்ச்சிகளை தூண்டுபவையா உள்ளாடைகள்? (மருத்துவம்)

உணர்ச்சிகளை தூண்டுபவையா உள்ளாடைகள்? (மருத்துவம்)

By 24 April 2021 0 Comments Read More →
காதலுக்கு கண்ணுண்டு!! (மருத்துவம்)

காதலுக்கு கண்ணுண்டு!! (மருத்துவம்)

By 24 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகள் நலத்தில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்துங்கள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகள் நலத்தில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்துங்கள்!! (மருத்துவம்)

By 23 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு கார்ட்டூன்கள் ஏன் பிடிக்கிறது!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு கார்ட்டூன்கள் ஏன் பிடிக்கிறது!! (மருத்துவம்)

By 23 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளிடம் தனி மொழியில் பேசுவது அவசியமா?!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளிடம் தனி மொழியில் பேசுவது அவசியமா?!! (மருத்துவம்)

By 22 April 2021 0 Comments Read More →
பாலூட்டும் தாய்க்கு என்ன உணவு!! (மருத்துவம்)

பாலூட்டும் தாய்க்கு என்ன உணவு!! (மருத்துவம்)

By 22 April 2021 0 Comments Read More →
6 மாதம் முதல் 2 வயது வரை….!! (மருத்துவம்)

6 மாதம் முதல் 2 வயது வரை….!! (மருத்துவம்)

By 21 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு கழிப்பறை பயிற்சியை எப்போது தொடங்கலாம்? (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு கழிப்பறை பயிற்சியை எப்போது தொடங்கலாம்? (மருத்துவம்)

By 21 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளை பாதிக்கும் குடல் தொற்று!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளை பாதிக்கும் குடல் தொற்று!! (மருத்துவம்)

By 20 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் நினைவுத்திறனை அதிகரிக்க செய்யும் வழிமுறைகள் !! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் நினைவுத்திறனை அதிகரிக்க செய்யும் வழிமுறைகள் !! (மருத்துவம்)

By 20 April 2021 0 Comments Read More →
டயாபர் தேர்வு சரியானதாக இருக்கட்டும்!! (மருத்துவம்)

டயாபர் தேர்வு சரியானதாக இருக்கட்டும்!! (மருத்துவம்)

By 19 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் கழுத்து நிற்காதது ஏன்? (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் கழுத்து நிற்காதது ஏன்? (மருத்துவம்)

By 19 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் தூக்கத்தை கவனியுங்கள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் தூக்கத்தை கவனியுங்கள்!! (மருத்துவம்)

By 17 April 2021 0 Comments Read More →
போலியோ சொட்டு மருந்து தினம் எப்போது?! (மருத்துவம்)

போலியோ சொட்டு மருந்து தினம் எப்போது?! (மருத்துவம்)

By 17 April 2021 0 Comments Read More →
வரவேற்க வேண்டிய வாடகைத்தாய் மசோதா!! (மருத்துவம்)

வரவேற்க வேண்டிய வாடகைத்தாய் மசோதா!! (மருத்துவம்)

By 16 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் பார்வைத்திறன் கோளாறுகள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் பார்வைத்திறன் கோளாறுகள்!! (மருத்துவம்)

By 16 April 2021 0 Comments Read More →
டீன் ஏஜ் குழந்தைகளைக் கையாள்வது எப்படி?! (மருத்துவம்)

டீன் ஏஜ் குழந்தைகளைக் கையாள்வது எப்படி?! (மருத்துவம்)

By 15 April 2021 0 Comments Read More →
மழலையரை முடக்கும் மூளைக்காய்ச்சல்!! (மருத்துவம்)

மழலையரை முடக்கும் மூளைக்காய்ச்சல்!! (மருத்துவம்)

By 15 April 2021 0 Comments Read More →
போனில் அதிக நேரம் செலவிடும் குழந்தைகள்!! (மருத்துவம்)

போனில் அதிக நேரம் செலவிடும் குழந்தைகள்!! (மருத்துவம்)

By 14 April 2021 0 Comments Read More →
நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்க என்ன வழி?! (மருத்துவம்)

நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்க என்ன வழி?! (மருத்துவம்)

By 14 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர் செய்யும் தவறுகள்!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர் செய்யும் தவறுகள்!! (மருத்துவம்)

By 13 April 2021 0 Comments Read More →
பெற்றோரிடம் குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன?! (மருத்துவம்)

பெற்றோரிடம் குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பது என்ன?! (மருத்துவம்)

By 13 April 2021 0 Comments Read More →
Phototherapy!! (மருத்துவம்)

Phototherapy!! (மருத்துவம்)

By 12 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நிலையை அறிந்துகொள்வோம்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நிலையை அறிந்துகொள்வோம்!! (மருத்துவம்)

By 12 April 2021 0 Comments Read More →
உங்கள் குழந்தைகள் சரியாக உட்காருகிறார்களா? (மருத்துவம்)

உங்கள் குழந்தைகள் சரியாக உட்காருகிறார்களா? (மருத்துவம்)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளிடம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளிடம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை!! (மருத்துவம்)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
அழகு… குட்டி… செல்லம்!! (மருத்துவம்)

அழகு… குட்டி… செல்லம்!! (மருத்துவம்)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
இன்னும் சில குறிப்புகள்…!! (மருத்துவம்)

இன்னும் சில குறிப்புகள்…!! (மருத்துவம்)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் கண்நலத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள்! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் கண்நலத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள்! (மருத்துவம்)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடலாமா?! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடலாமா?! (மருத்துவம்)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
மாற்றமடையும் குழந்தையின் உணவுப்பழக்கம்…!! (மருத்துவம்)

மாற்றமடையும் குழந்தையின் உணவுப்பழக்கம்…!! (மருத்துவம்)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
வாயை மூடிக்கொள்ளதான் மருமகளா? (மருத்துவம்)

வாயை மூடிக்கொள்ளதான் மருமகளா? (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
என்ன செய்வது தோழி? மிதியடிகளா பெண்கள்? (மருத்துவம்)

என்ன செய்வது தோழி? மிதியடிகளா பெண்கள்? (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு அழகு சாதனங்கள் தேவையா?!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு அழகு சாதனங்கள் தேவையா?!! (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
பாப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா…!! (மருத்துவம்)

பாப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா…!! (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு பொழுது போகவில்லையா? (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு பொழுது போகவில்லையா? (மருத்துவம்)

By 6 April 2021 0 Comments Read More →
தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 6 April 2021 0 Comments Read More →
சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமில்லை !! (மருத்துவம்)

சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமில்லை !! (மருத்துவம்)

By 5 April 2021 0 Comments Read More →