மருத்துவம்

DASH DIET !!  (மருத்துவம்)

DASH DIET !! (மருத்துவம்)

By 2 August 2019 0 Comments Read More →
உடலை வளர்த்து உயிரை வளர்ப்போம்!!  (மருத்துவம்)

உடலை வளர்த்து உயிரை வளர்ப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 1 August 2019 0 Comments Read More →
ஜிகா…எபோலா…நிபா…!!  (மருத்துவம்)

ஜிகா…எபோலா…நிபா…!! (மருத்துவம்)

By 1 August 2019 0 Comments Read More →
பெண்களுக்கு அழகு சேர்க்கும் மூலிகைகள்!! (மருத்துவம்)

பெண்களுக்கு அழகு சேர்க்கும் மூலிகைகள்!! (மருத்துவம்)

By 31 July 2019 0 Comments Read More →
கருமிளகு 10 குறிப்புகள்!! (மருத்துவம்)

கருமிளகு 10 குறிப்புகள்!! (மருத்துவம்)

By 31 July 2019 0 Comments Read More →
புற்றுநோயைத் தடுக்க எளிய வழிகள்! (மருத்துவம்)

புற்றுநோயைத் தடுக்க எளிய வழிகள்! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
புண்களை ஆற்றும் வள்ளிக்கிழங்கு!!  (மருத்துவம்)

புண்களை ஆற்றும் வள்ளிக்கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
நெஞ்சக சளியை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

நெஞ்சக சளியை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
எலும்பு நலன் பற்றி ஆயுர்வேதம் சொல்வது என்ன?! (மருத்துவம்)

எலும்பு நலன் பற்றி ஆயுர்வேதம் சொல்வது என்ன?! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
யானையின் வலிமை… குதிரையின் சக்தி… !! (மருத்துவம்)

யானையின் வலிமை… குதிரையின் சக்தி… !! (மருத்துவம்)

By 29 July 2019 0 Comments Read More →
சுவையும் அதிகம்… சத்தும் அதிகம்!! (மருத்துவம்)

சுவையும் அதிகம்… சத்தும் அதிகம்!! (மருத்துவம்)

By 29 July 2019 0 Comments Read More →
கருப்பை வீக்கத்தை போக்கும் இலந்தை !! (மருத்துவம்)

கருப்பை வீக்கத்தை போக்கும் இலந்தை !! (மருத்துவம்)

By 28 July 2019 0 Comments Read More →
வயது முதிர்வை தடுக்கும் காளான்!! (மருத்துவம்)

வயது முதிர்வை தடுக்கும் காளான்!! (மருத்துவம்)

By 28 July 2019 0 Comments Read More →
குடல்புற்று நோயை தடுக்கும் தக்காளி !! (மருத்துவம்)

குடல்புற்று நோயை தடுக்கும் தக்காளி !! (மருத்துவம்)

By 27 July 2019 0 Comments Read More →
கொழுப்புசத்தை குறைக்கும் வெங்காயம்!! (மருத்துவம்)

கொழுப்புசத்தை குறைக்கும் வெங்காயம்!! (மருத்துவம்)

By 27 July 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் சிறுகண்பீளை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் சிறுகண்பீளை!! (மருத்துவம்)

By 26 July 2019 0 Comments Read More →
வறண்ட சருமத்தை போக்கும் பருப்பு கீரை!! (மருத்துவம்)

வறண்ட சருமத்தை போக்கும் பருப்பு கீரை!! (மருத்துவம்)

By 26 July 2019 0 Comments Read More →
மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 25 July 2019 0 Comments Read More →
தலை அரிப்பை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

தலை அரிப்பை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 25 July 2019 0 Comments Read More →
தேமலை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

தேமலை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 24 July 2019 0 Comments Read More →
சொரியாசிஸ் நோயை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சொரியாசிஸ் நோயை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 24 July 2019 0 Comments Read More →
நரம்புகளை பலப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

நரம்புகளை பலப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 23 July 2019 0 Comments Read More →
சளி, இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சளி, இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 23 July 2019 0 Comments Read More →
மாதவிலக்கை முறைப்படுத்தும் அன்னாசி பூ!! (மருத்துவம்)

மாதவிலக்கை முறைப்படுத்தும் அன்னாசி பூ!! (மருத்துவம்)

By 22 July 2019 0 Comments Read More →
புண்களை ஆற்றும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

புண்களை ஆற்றும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 22 July 2019 0 Comments Read More →
வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 21 July 2019 0 Comments Read More →
தோல் நோய்களை போக்கும் வேப்பிலை!! (மருத்துவம்)

தோல் நோய்களை போக்கும் வேப்பிலை!! (மருத்துவம்)

By 21 July 2019 0 Comments Read More →
புளிஏப்பத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

புளிஏப்பத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 20 July 2019 0 Comments Read More →
உயிரணுக்களை அதிகரிக்கும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

உயிரணுக்களை அதிகரிக்கும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

By 20 July 2019 0 Comments Read More →
இருமலை போக்கும் மருத்துவம்! (மருத்துவம்)

இருமலை போக்கும் மருத்துவம்! (மருத்துவம்)

By 19 July 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீர்தாரை எரிச்சலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீர்தாரை எரிச்சலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 19 July 2019 0 Comments Read More →
மார்பக கட்டிகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மார்பக கட்டிகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 18 July 2019 0 Comments Read More →
வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

By 18 July 2019 0 Comments Read More →
டைபாய்டு காய்ச்சலை போக்கும் அத்திப்பழம்!! (மருத்துவம்)

டைபாய்டு காய்ச்சலை போக்கும் அத்திப்பழம்!! (மருத்துவம்)

By 17 July 2019 0 Comments Read More →
கண் கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

கண் கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 17 July 2019 0 Comments Read More →
காய்ச்சலை தணிக்கும் தேள்கொடுக்கு இலை!! (மருத்துவம்)

காய்ச்சலை தணிக்கும் தேள்கொடுக்கு இலை!! (மருத்துவம்)

By 16 July 2019 0 Comments Read More →
புற்றுநோயை தடுக்கும் சொடக்கு தக்காளி!! (மருத்துவம்)

புற்றுநோயை தடுக்கும் சொடக்கு தக்காளி!! (மருத்துவம்)

By 16 July 2019 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் கேழ்வரகு!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் கேழ்வரகு!! (மருத்துவம்)

By 15 July 2019 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் கேழ்வரகு!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் கேழ்வரகு!! (மருத்துவம்)

By 15 July 2019 0 Comments Read More →