மருத்துவம்

சிறப்பு தினங்கள்…!!(மருத்துவம்)

சிறப்பு தினங்கள்…!!(மருத்துவம்)

By 6 September 2018 0 Comments Read More →
எந்த வலியையும் அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!(மருத்துவம்)

எந்த வலியையும் அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!(மருத்துவம்)

By 5 September 2018 0 Comments Read More →
குடல்வால் என்பது தேவையற்ற உறுப்பா?!(மருத்துவம்)

குடல்வால் என்பது தேவையற்ற உறுப்பா?!(மருத்துவம்)

By 5 September 2018 0 Comments Read More →
தேவையறிந்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்!!(மருத்துவம்)

தேவையறிந்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்!!(மருத்துவம்)

By 4 September 2018 0 Comments Read More →
விஸ்வரூபமெடுக்கும் வீட்டுப்பிரசவம்… ஏன் இந்த அலோபதி வெறுப்பு?(மருத்துவம்)

விஸ்வரூபமெடுக்கும் வீட்டுப்பிரசவம்… ஏன் இந்த அலோபதி வெறுப்பு?(மருத்துவம்)

By 4 September 2018 0 Comments Read More →
‘அவர் ஓயாமல் உழைக்க இதுதான் காரணம்!’!(மருத்துவம்)

‘அவர் ஓயாமல் உழைக்க இதுதான் காரணம்!’!(மருத்துவம்)

By 3 September 2018 0 Comments Read More →
கூந்தலை புரிந்துகொள்வோம்!!(மருத்துவம்)

கூந்தலை புரிந்துகொள்வோம்!!(மருத்துவம்)

By 3 September 2018 0 Comments Read More →
இந்தியாவின் முதல் கண் மருத்துவமனை!!!(மருத்துவம்)

இந்தியாவின் முதல் கண் மருத்துவமனை!!!(மருத்துவம்)

By 2 September 2018 0 Comments Read More →
ஹெல்த் காலண்டர்(மருத்துவம்)

ஹெல்த் காலண்டர்(மருத்துவம்)

By 2 September 2018 0 Comments Read More →
சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!!(மருத்துவம்)

சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!!(மருத்துவம்)

By 1 September 2018 0 Comments Read More →
வீட்டில் பிரசவம்: மூடநம்பிக்கைகளும், உண்மை நிலவரங்களும்!!(மருத்துவம்)

வீட்டில் பிரசவம்: மூடநம்பிக்கைகளும், உண்மை நிலவரங்களும்!!(மருத்துவம்)

By 1 September 2018 0 Comments Read More →
அல்லதைத் தவிர்க்க நல்லதே நினைப்போம்!!(மருத்துவம்)

அல்லதைத் தவிர்க்க நல்லதே நினைப்போம்!!(மருத்துவம்)

By 31 August 2018 0 Comments Read More →
மஞ்சள் காமாலை… வரும் முன் காப்போம்!(மருத்துவம்)

மஞ்சள் காமாலை… வரும் முன் காப்போம்!(மருத்துவம்)

By 31 August 2018 0 Comments Read More →
குண்டா இருக்கறவங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி!!!(மருத்துவம்)

குண்டா இருக்கறவங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி!!!(மருத்துவம்)

By 30 August 2018 0 Comments Read More →
சோர்வு நீங்க சுண்டைக்காய்!!(மகளிர் பக்கம்)

சோர்வு நீங்க சுண்டைக்காய்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 30 August 2018 0 Comments Read More →
லாபகர தொழிலாக மாறும் குழந்தை கடத்தல்!!(மருத்துவம்)

லாபகர தொழிலாக மாறும் குழந்தை கடத்தல்!!(மருத்துவம்)

By 29 August 2018 0 Comments Read More →
எதனோடு எதை சேர்த்து சாப்பிடக் கூடாது?(மருத்துவம்)

எதனோடு எதை சேர்த்து சாப்பிடக் கூடாது?(மருத்துவம்)

By 29 August 2018 0 Comments Read More →
செவிலியர்களின் சோகம் நீக்கட்டும் இந்த ஊதிய உயர்வு!!(மருத்துவம்)

செவிலியர்களின் சோகம் நீக்கட்டும் இந்த ஊதிய உயர்வு!!(மருத்துவம்)

By 28 August 2018 0 Comments Read More →
ஐஸ் கட்டிகளை அவாய்ட் பண்ணுங்க..!!(மருத்துவம்)

ஐஸ் கட்டிகளை அவாய்ட் பண்ணுங்க..!!(மருத்துவம்)

By 28 August 2018 0 Comments Read More →
இயற்கை வைத்தியத்தின் பலன்கள்!!(மருத்துவம்)

இயற்கை வைத்தியத்தின் பலன்கள்!!(மருத்துவம்)

By 27 August 2018 0 Comments Read More →
சளித்தொந்தரவுக்கு வீட்டு வைத்தியத்தில் வழி இருக்கிறதா?(மருத்துவம்)

சளித்தொந்தரவுக்கு வீட்டு வைத்தியத்தில் வழி இருக்கிறதா?(மருத்துவம்)

By 27 August 2018 0 Comments Read More →
பல் வலிக்கு வீட்டில் மருந்து இருக்கு!!(மருத்துவம்)

பல் வலிக்கு வீட்டில் மருந்து இருக்கு!!(மருத்துவம்)

By 26 August 2018 0 Comments Read More →
குழந்தைக்கு கபவாத காய்ச்சலா இயற்கை மருந்து இருக்கு!!(மருத்துவம்)

குழந்தைக்கு கபவாத காய்ச்சலா இயற்கை மருந்து இருக்கு!!(மருத்துவம்)

By 26 August 2018 0 Comments Read More →
வாழ்வென்பது பெருங்கனவு !!!(மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு !!!(மகளிர் பக்கம்)

By 25 August 2018 0 Comments Read More →
தொண்டை கட்டுக்கு சுக்கு!!(மருத்துவம்)

தொண்டை கட்டுக்கு சுக்கு!!(மருத்துவம்)

By 25 August 2018 0 Comments Read More →
அழும் குழந்தையை சமாளிக்கும் முறை!!(மருத்துவம்)

அழும் குழந்தையை சமாளிக்கும் முறை!!(மருத்துவம்)

By 25 August 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமான விரல் நகங்களுக்கு!…!!(மகளிர் பக்கம்)

ஆரோக்கியமான விரல் நகங்களுக்கு!…!!(மகளிர் பக்கம்)

By 24 August 2018 0 Comments Read More →
விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?!(மருத்துவம்)

விடாமல் விரட்டும் விக்கல் ஏன்? தீர்வு என்ன?!(மருத்துவம்)

By 24 August 2018 0 Comments Read More →
உயிரைப் பறித்த சுய மருத்துவம்!!(மருத்துவம்)

உயிரைப் பறித்த சுய மருத்துவம்!!(மருத்துவம்)

By 24 August 2018 0 Comments Read More →
UPPER BODY WORKOUT!!(மருத்துவம்)

UPPER BODY WORKOUT!!(மருத்துவம்)

By 23 August 2018 0 Comments Read More →
திகைப்பூட்டும் அழகு… வியப்பூட்டும் ஒர்க் அவுட் !(மருத்துவம்)

திகைப்பூட்டும் அழகு… வியப்பூட்டும் ஒர்க் அவுட் !(மருத்துவம்)

By 23 August 2018 0 Comments Read More →
மன ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் தொழில்நுட்பம்!!(மருத்துவம்)

மன ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் தொழில்நுட்பம்!!(மருத்துவம்)

By 22 August 2018 0 Comments Read More →
உடலும் உள்ளமும் நலம்தானா? (மருத்துவம்)

உடலும் உள்ளமும் நலம்தானா? (மருத்துவம்)

By 22 August 2018 0 Comments Read More →
இளம் வயதினரையும் விட்டுவைக்காத ஆஸ்டியோபொரோசிஸ்!!(மருத்துவம்)

இளம் வயதினரையும் விட்டுவைக்காத ஆஸ்டியோபொரோசிஸ்!!(மருத்துவம்)

By 21 August 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியம் காட்டும் கண்ணாடி!!(மருத்துவம்)

ஆரோக்கியம் காட்டும் கண்ணாடி!!(மருத்துவம்)

By 21 August 2018 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்!!(மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்!!(மருத்துவம்)

By 20 August 2018 0 Comments Read More →
உங்கள் நாப்கின் தரமானதா?(மருத்துவம்)

உங்கள் நாப்கின் தரமானதா?(மருத்துவம்)

By 20 August 2018 0 Comments Read More →
புற்றுநோயை ஒழிக்கும் தேயிலை!(மருத்துவம்)

புற்றுநோயை ஒழிக்கும் தேயிலை!(மருத்துவம்)

By 19 August 2018 0 Comments Read More →
விதைகள் என்பவை வேண்டாதவை அல்ல!(	மருத்துவம்)

விதைகள் என்பவை வேண்டாதவை அல்ல!( மருத்துவம்)

By 19 August 2018 0 Comments Read More →