மருத்துவம்

வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

By 12 November 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் நார்த்தங்காய்!! (மருத்துவம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் நார்த்தங்காய்!! (மருத்துவம்)

By 11 November 2020 0 Comments Read More →
பெண் மலடு, கழிச்சல், தோல்நோயை போக்கும் பாகல்!! (மருத்துவம்)

பெண் மலடு, கழிச்சல், தோல்நோயை போக்கும் பாகல்!! (மருத்துவம்)

By 11 November 2020 0 Comments Read More →
உள் உறுப்புகளுக்கு குளிர்ச்சி தரும் நுங்கு !! (மருத்துவம்)

உள் உறுப்புகளுக்கு குளிர்ச்சி தரும் நுங்கு !! (மருத்துவம்)

By 10 November 2020 0 Comments Read More →
வயிற்றுப்போக்கை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வயிற்றுப்போக்கை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 10 November 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் நெல்லிக்காய்!!  (மருத்துவம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 9 November 2020 0 Comments Read More →
பசியை தூண்டும் வெற்றிலை!!  (மருத்துவம்)

பசியை தூண்டும் வெற்றிலை!! (மருத்துவம்)

By 9 November 2020 0 Comments Read More →
வயிற்று பூச்சிகளை வெளியேற்றும் சரக்கொன்றை!! (மருத்துவம்)

வயிற்று பூச்சிகளை வெளியேற்றும் சரக்கொன்றை!! (மருத்துவம்)

By 8 November 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் பருத்திப்பால்!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் பருத்திப்பால்!! (மருத்துவம்)

By 8 November 2020 0 Comments Read More →
வீக்கம், வலியை போக்கும் வாகை!! (மருத்துவம்)

வீக்கம், வலியை போக்கும் வாகை!! (மருத்துவம்)

By 7 November 2020 0 Comments Read More →
மது மீதான ஆவலை குறைக்கும் மிளகாய் செடி!! (மருத்துவம்)

மது மீதான ஆவலை குறைக்கும் மிளகாய் செடி!! (மருத்துவம்)

By 7 November 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் மங்குஸ்தான் !! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் மங்குஸ்தான் !! (மருத்துவம்)

By 6 November 2020 0 Comments Read More →
வயிறு உப்புசத்தை போக்கும் குடைமிளகாய்!!  (மருத்துவம்)

வயிறு உப்புசத்தை போக்கும் குடைமிளகாய்!! (மருத்துவம்)

By 6 November 2020 0 Comments Read More →
பாதவெடிப்பை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

பாதவெடிப்பை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 5 November 2020 0 Comments Read More →
மூலநோயை குணப்படுத்தும் கருணை கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

மூலநோயை குணப்படுத்தும் கருணை கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

By 5 November 2020 0 Comments Read More →
பொடுகை போக்கும் முல்லை!! (மருத்துவம்)

பொடுகை போக்கும் முல்லை!! (மருத்துவம்)

By 4 November 2020 0 Comments Read More →
அக்கியை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

அக்கியை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 4 November 2020 0 Comments Read More →
நெஞ்செரிச்சலுக்கு கைகொடுக்கும் சீரகம்!! (மருத்துவம்)

நெஞ்செரிச்சலுக்கு கைகொடுக்கும் சீரகம்!! (மருத்துவம்)

By 3 November 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் வள்ளிக்கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் வள்ளிக்கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

By 3 November 2020 0 Comments Read More →
ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் தேன்பழம்!! (மருத்துவம்)

ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் தேன்பழம்!! (மருத்துவம்)

By 2 November 2020 0 Comments Read More →
வயிற்று கோளாறுகளை போக்கும் செண்பகப்பூ!! (மருத்துவம்)

வயிற்று கோளாறுகளை போக்கும் செண்பகப்பூ!! (மருத்துவம்)

By 2 November 2020 0 Comments Read More →
தோல்நோய்களை குணப்படுத்தும் ஆகாயத்தாமரை!!  (மருத்துவம்)

தோல்நோய்களை குணப்படுத்தும் ஆகாயத்தாமரை!! (மருத்துவம்)

By 1 November 2020 0 Comments Read More →
மூட்டுவலியை போக்கும் செங்கொன்றை!! (மருத்துவம்)

மூட்டுவலியை போக்கும் செங்கொன்றை!! (மருத்துவம்)

By 1 November 2020 0 Comments Read More →
பற்களுக்கு பலம் தரும் ஈச்சங்காய்!! (மருத்துவம்)

பற்களுக்கு பலம் தரும் ஈச்சங்காய்!! (மருத்துவம்)

By 31 October 2020 0 Comments Read More →
ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் நறுவிலி!! (மருத்துவம்)

ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் நறுவிலி!! (மருத்துவம்)

By 31 October 2020 0 Comments Read More →
நெஞ்சக கோளாறுகளை போக்கும் தும்பை!!  (மருத்துவம்)

நெஞ்சக கோளாறுகளை போக்கும் தும்பை!! (மருத்துவம்)

By 30 October 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மருத்துவம்!!  (மருத்துவம்)

உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 30 October 2020 0 Comments Read More →
வெள்ளைப்போக்கை குணமாக்கும் நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

வெள்ளைப்போக்கை குணமாக்கும் நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 29 October 2020 0 Comments Read More →
வாயு கோளாறை சரிசெய்யும் பெருங்காயம்!! (மருத்துவம்)

வாயு கோளாறை சரிசெய்யும் பெருங்காயம்!! (மருத்துவம்)

By 29 October 2020 0 Comments Read More →
வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 28 October 2020 0 Comments Read More →
உயிரணுக்களை அதிகரிக்க செய்யும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

உயிரணுக்களை அதிகரிக்க செய்யும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

By 28 October 2020 0 Comments Read More →
கொழுப்பை கரைக்கும் குடைமிளகாய்!! (மருத்துவம்)

கொழுப்பை கரைக்கும் குடைமிளகாய்!! (மருத்துவம்)

By 27 October 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் இளநீர்!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் இளநீர்!! (மருத்துவம்)

By 27 October 2020 0 Comments Read More →
தொண்டை வலியை சரிசெய்யும் ஆடாதோடை!! (மருத்துவம்)

தொண்டை வலியை சரிசெய்யும் ஆடாதோடை!! (மருத்துவம்)

By 26 October 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் சோயா பீன்ஸ்!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் சோயா பீன்ஸ்!! (மருத்துவம்)

By 26 October 2020 0 Comments Read More →
மூலநோய்க்கு மருந்தாகும் மாசிக்காய்!! (மருத்துவம்)

மூலநோய்க்கு மருந்தாகும் மாசிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 25 October 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் கத்தரிக்காய்!! (மருத்துவம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் கத்தரிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 25 October 2020 0 Comments Read More →
கண்நோயை குணப்படுத்தும் நந்தியாவட்டை!! (மருத்துவம்)

கண்நோயை குணப்படுத்தும் நந்தியாவட்டை!! (மருத்துவம்)

By 24 October 2020 0 Comments Read More →
ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் அன்னாசி!! (மருத்துவம்)

ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் அன்னாசி!! (மருத்துவம்)

By 24 October 2020 0 Comments Read More →