மருத்துவம்

சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாகாமல் தடுக்க!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாகாமல் தடுக்க!! (மருத்துவம்)

By 5 March 2021 0 Comments Read More →
சிறு கல்லும்…. சில உணவுக்குறிப்பும்!! (மருத்துவம்)

சிறு கல்லும்…. சில உணவுக்குறிப்பும்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கும் திக் திக்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கும் திக் திக்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
கிட்னி சிகிச்சைகளுக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்!! (மருத்துவம்)

கிட்னி சிகிச்சைகளுக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுவதைப் போல உறுப்புகளையும் மாற்றலாம்! (மருத்துவம்)

ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுவதைப் போல உறுப்புகளையும் மாற்றலாம்! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
முறையாகத் தூங்கா விட்டால் நீரிழிவும் வரும்!! (மருத்துவம்)

முறையாகத் தூங்கா விட்டால் நீரிழிவும் வரும்!! (மருத்துவம்)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →
சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் செம்மந்தாரை!! (மருத்துவம்)

சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் செம்மந்தாரை!! (மருத்துவம்)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக சிறப்பு சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக சிறப்பு சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

By 1 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தை காக்க ஆரோக்கியம் மிக அவசியம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தை காக்க ஆரோக்கியம் மிக அவசியம்!! (மருத்துவம்)

By 1 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தை சுத்தம் செய்ய என்ன உணவை சாப்பிடலாம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தை சுத்தம் செய்ய என்ன உணவை சாப்பிடலாம்!! (மருத்துவம்)

By 28 February 2021 0 Comments Read More →
எப்போதும் காப்போம் சிறுநீரகம்!! (மருத்துவம்)

எப்போதும் காப்போம் சிறுநீரகம்!! (மருத்துவம்)

By 28 February 2021 0 Comments Read More →
கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை தவிர்க்க முடியுமா? (மருத்துவம்)

கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை தவிர்க்க முடியுமா? (மருத்துவம்)

By 27 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக பிரச்சனைகளை போக்கும் நெருஞ்சில்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக பிரச்சனைகளை போக்கும் நெருஞ்சில்!! (மருத்துவம்)

By 27 February 2021 0 Comments Read More →
ஆண்களை பாதிக்கும் சிறுநீர்க் குழாய் கற்கள்!!  (மருத்துவம்)

ஆண்களை பாதிக்கும் சிறுநீர்க் குழாய் கற்கள்!! (மருத்துவம்)

By 26 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திராட்சை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திராட்சை!! (மருத்துவம்)

By 26 February 2021 0 Comments Read More →
பித்தம் தலைக்கேறுமா? (மருத்துவம்)

பித்தம் தலைக்கேறுமா? (மருத்துவம்)

By 25 February 2021 0 Comments Read More →
டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

By 25 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

By 24 February 2021 0 Comments Read More →
கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!! (மருத்துவம்)

கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!! (மருத்துவம்)

By 24 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக தானம்! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக தானம்! (மருத்துவம்)

By 23 February 2021 0 Comments Read More →
உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..! (மருத்துவம்)

உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..! (மருத்துவம்)

By 23 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!! (மருத்துவம்)

By 22 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்! (மருத்துவம்)

By 22 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக்கல் அபாயம் பெண்களுக்கு அதிகம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக்கல் அபாயம் பெண்களுக்கு அதிகம்!! (மருத்துவம்)

By 21 February 2021 0 Comments Read More →
பக்கவாதம் முதல் பாத பாதிப்பு வரை…!! (மருத்துவம்)

பக்கவாதம் முதல் பாத பாதிப்பு வரை…!! (மருத்துவம்)

By 20 February 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீர் கற்களை கரைக்கும் தண்டு!! (மருத்துவம்)

சிறுநீர் கற்களை கரைக்கும் தண்டு!! (மருத்துவம்)

By 20 February 2021 0 Comments Read More →
மெனோபாஸ் காலக்கட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களே… உங்களுக்காக! (மருத்துவம்)

மெனோபாஸ் காலக்கட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களே… உங்களுக்காக! (மருத்துவம்)

By 20 February 2021 0 Comments Read More →
40+ பெண்களுக்கு ரீவைண்ட் பட்டன் இளமையை மீட்டெடுக்கும் ரீஜெனரேடிவ் சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

40+ பெண்களுக்கு ரீவைண்ட் பட்டன் இளமையை மீட்டெடுக்கும் ரீஜெனரேடிவ் சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

By 20 February 2021 0 Comments Read More →
உணவே மருந்து – சுறுசுறுப்பை தரும் கோதுமை!! (மருத்துவம்)

உணவே மருந்து – சுறுசுறுப்பை தரும் கோதுமை!! (மருத்துவம்)

By 18 February 2021 0 Comments Read More →
இல்லத்தரசிகள் உடல் ஆரோக்கியம் பேணுவது எப்படி…!! (மருத்துவம்)

இல்லத்தரசிகள் உடல் ஆரோக்கியம் பேணுவது எப்படி…!! (மருத்துவம்)

By 18 February 2021 0 Comments Read More →
ரத்தசோகை முதல் புற்றுநோய் வரை… சுய மருத்துவத்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!! (மருத்துவம்)

ரத்தசோகை முதல் புற்றுநோய் வரை… சுய மருத்துவத்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!! (மருத்துவம்)

By 17 February 2021 0 Comments Read More →
ராஜ்மா… ஒரு முழுமையான உணவு!! (மருத்துவம்)

ராஜ்மா… ஒரு முழுமையான உணவு!! (மருத்துவம்)

By 16 February 2021 0 Comments Read More →
மௌனமாய் கொல்லும் அதீத மன அழுத்தம்!! (மருத்துவம்)

மௌனமாய் கொல்லும் அதீத மன அழுத்தம்!! (மருத்துவம்)

By 15 February 2021 0 Comments Read More →
அரிசியும் நல்லதுதான் மக்களே…!! (மருத்துவம்)

அரிசியும் நல்லதுதான் மக்களே…!! (மருத்துவம்)

By 15 February 2021 0 Comments Read More →
வார நாட்களில் நடைப்பயிற்சி… வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியம்!! (மருத்துவம்)

வார நாட்களில் நடைப்பயிற்சி… வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியம்!! (மருத்துவம்)

By 14 February 2021 0 Comments Read More →
சருமத்தின் காவலன்!! (மருத்துவம்)

சருமத்தின் காவலன்!! (மருத்துவம்)

By 14 February 2021 0 Comments Read More →
எதிர்ப்பு சக்தி… ஏ டூ இஸட்!! (மருத்துவம்)

எதிர்ப்பு சக்தி… ஏ டூ இஸட்!! (மருத்துவம்)

By 13 February 2021 0 Comments Read More →
ஆற்றல் தரும் ‘கிவி’!! (மருத்துவம்)

ஆற்றல் தரும் ‘கிவி’!! (மருத்துவம்)

By 13 February 2021 0 Comments Read More →