மருத்துவம்

அரிசியும் நல்லதுதான் மக்களே…!! (மருத்துவம்)

அரிசியும் நல்லதுதான் மக்களே…!! (மருத்துவம்)

By 7 August 2019 0 Comments Read More →
ராஜ்மா… ஒரு முழுமையான உணவு!! (மருத்துவம்)

ராஜ்மா… ஒரு முழுமையான உணவு!! (மருத்துவம்)

By 7 August 2019 0 Comments Read More →
அழகாக வயதாகலாம்! (மருத்துவம்)

அழகாக வயதாகலாம்! (மருத்துவம்)

By 5 August 2019 0 Comments Read More →
கோரைப்பாயில் தூங்கினால் கோடி நன்மை!! (மருத்துவம்)

கோரைப்பாயில் தூங்கினால் கோடி நன்மை!! (மருத்துவம்)

By 5 August 2019 0 Comments Read More →
உயிர் வாழ உதவும் நொதிகள்!! (மருத்துவம்)

உயிர் வாழ உதவும் நொதிகள்!! (மருத்துவம்)

By 4 August 2019 0 Comments Read More →
நொறுக்குத்தீனிகளுக்குத் தடா…!! (மருத்துவம்)

நொறுக்குத்தீனிகளுக்குத் தடா…!! (மருத்துவம்)

By 4 August 2019 0 Comments Read More →
அழுகையும் ஆரோக்கியமே!! (மருத்துவம்)

அழுகையும் ஆரோக்கியமே!! (மருத்துவம்)

By 3 August 2019 0 Comments Read More →
யோகா மரபணுவையே மாற்றும்!! (மருத்துவம்)

யோகா மரபணுவையே மாற்றும்!! (மருத்துவம்)

By 3 August 2019 0 Comments Read More →
டார்ன் தெரபி!! (மருத்துவம்)

டார்ன் தெரபி!! (மருத்துவம்)

By 2 August 2019 0 Comments Read More →
DASH DIET !! (மருத்துவம்)

DASH DIET !! (மருத்துவம்)

By 2 August 2019 0 Comments Read More →
உடலை வளர்த்து உயிரை வளர்ப்போம்!! (மருத்துவம்)

உடலை வளர்த்து உயிரை வளர்ப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 1 August 2019 0 Comments Read More →
ஜிகா…எபோலா…நிபா…!! (மருத்துவம்)

ஜிகா…எபோலா…நிபா…!! (மருத்துவம்)

By 1 August 2019 0 Comments Read More →
பெண்களுக்கு அழகு சேர்க்கும் மூலிகைகள்!! (மருத்துவம்)

பெண்களுக்கு அழகு சேர்க்கும் மூலிகைகள்!! (மருத்துவம்)

By 31 July 2019 0 Comments Read More →
கருமிளகு 10 குறிப்புகள்!! (மருத்துவம்)

கருமிளகு 10 குறிப்புகள்!! (மருத்துவம்)

By 31 July 2019 0 Comments Read More →
புற்றுநோயைத் தடுக்க எளிய வழிகள்! (மருத்துவம்)

புற்றுநோயைத் தடுக்க எளிய வழிகள்! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
புண்களை ஆற்றும் வள்ளிக்கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

புண்களை ஆற்றும் வள்ளிக்கிழங்கு!! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
நெஞ்சக சளியை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

நெஞ்சக சளியை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
எலும்பு நலன் பற்றி ஆயுர்வேதம் சொல்வது என்ன?! (மருத்துவம்)

எலும்பு நலன் பற்றி ஆயுர்வேதம் சொல்வது என்ன?! (மருத்துவம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
யானையின் வலிமை… குதிரையின் சக்தி… !! (மருத்துவம்)

யானையின் வலிமை… குதிரையின் சக்தி… !! (மருத்துவம்)

By 29 July 2019 0 Comments Read More →
சுவையும் அதிகம்… சத்தும் அதிகம்!! (மருத்துவம்)

சுவையும் அதிகம்… சத்தும் அதிகம்!! (மருத்துவம்)

By 29 July 2019 0 Comments Read More →
கருப்பை வீக்கத்தை போக்கும் இலந்தை !! (மருத்துவம்)

கருப்பை வீக்கத்தை போக்கும் இலந்தை !! (மருத்துவம்)

By 28 July 2019 0 Comments Read More →
வயது முதிர்வை தடுக்கும் காளான்!! (மருத்துவம்)

வயது முதிர்வை தடுக்கும் காளான்!! (மருத்துவம்)

By 28 July 2019 0 Comments Read More →
குடல்புற்று நோயை தடுக்கும் தக்காளி !! (மருத்துவம்)

குடல்புற்று நோயை தடுக்கும் தக்காளி !! (மருத்துவம்)

By 27 July 2019 0 Comments Read More →
கொழுப்புசத்தை குறைக்கும் வெங்காயம்!! (மருத்துவம்)

கொழுப்புசத்தை குறைக்கும் வெங்காயம்!! (மருத்துவம்)

By 27 July 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் சிறுகண்பீளை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் சிறுகண்பீளை!! (மருத்துவம்)

By 26 July 2019 0 Comments Read More →
வறண்ட சருமத்தை போக்கும் பருப்பு கீரை!! (மருத்துவம்)

வறண்ட சருமத்தை போக்கும் பருப்பு கீரை!! (மருத்துவம்)

By 26 July 2019 0 Comments Read More →
மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 25 July 2019 0 Comments Read More →
தலை அரிப்பை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

தலை அரிப்பை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 25 July 2019 0 Comments Read More →
தேமலை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

தேமலை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 24 July 2019 0 Comments Read More →
சொரியாசிஸ் நோயை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சொரியாசிஸ் நோயை குணப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 24 July 2019 0 Comments Read More →
நரம்புகளை பலப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

நரம்புகளை பலப்படுத்தும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 23 July 2019 0 Comments Read More →
சளி, இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சளி, இருமலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 23 July 2019 0 Comments Read More →
மாதவிலக்கை முறைப்படுத்தும் அன்னாசி பூ!! (மருத்துவம்)

மாதவிலக்கை முறைப்படுத்தும் அன்னாசி பூ!! (மருத்துவம்)

By 22 July 2019 0 Comments Read More →
புண்களை ஆற்றும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

புண்களை ஆற்றும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 22 July 2019 0 Comments Read More →
வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

வாத நோய்க்கு வாகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 21 July 2019 0 Comments Read More →
தோல் நோய்களை போக்கும் வேப்பிலை!! (மருத்துவம்)

தோல் நோய்களை போக்கும் வேப்பிலை!! (மருத்துவம்)

By 21 July 2019 0 Comments Read More →
புளிஏப்பத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

புளிஏப்பத்தை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 20 July 2019 0 Comments Read More →
உயிரணுக்களை அதிகரிக்கும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

உயிரணுக்களை அதிகரிக்கும் முள்ளங்கி!! (மருத்துவம்)

By 20 July 2019 0 Comments Read More →
இருமலை போக்கும் மருத்துவம்! (மருத்துவம்)

இருமலை போக்கும் மருத்துவம்! (மருத்துவம்)

By 19 July 2019 0 Comments Read More →