மருத்துவம்

சிறுநீரக பிரச்சனைகளை போக்கும் நெருஞ்சில்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக பிரச்சனைகளை போக்கும் நெருஞ்சில்!! (மருத்துவம்)

By 20 January 2020 0 Comments Read More →
நீரிழிவைக் கட்டுப்படுத்த வைட்டமின் டி!! (மருத்துவம்)

நீரிழிவைக் கட்டுப்படுத்த வைட்டமின் டி!! (மருத்துவம்)

By 20 January 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை தவிர்க்க முடியுமா? (மருத்துவம்)

கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையை தவிர்க்க முடியுமா? (மருத்துவம்)

By 19 January 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் பீர்க்கன்காய்!! (மருத்துவம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் பீர்க்கன்காய்!! (மருத்துவம்)

By 19 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திராட்சை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திராட்சை!! (மருத்துவம்)

By 18 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் பழச்சாறுகள்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் பழச்சாறுகள்!! (மருத்துவம்)

By 18 January 2020 0 Comments Read More →
ஆண்களை பாதிக்கும் சிறுநீர்க் குழாய் கற்கள்!! (மருத்துவம்)

ஆண்களை பாதிக்கும் சிறுநீர்க் குழாய் கற்கள்!! (மருத்துவம்)

By 17 January 2020 0 Comments Read More →
ஹோமியோபதி சிகிச்சையில் கிட்னி கல் வெளியேற்றம்!! (மருத்துவம்)

ஹோமியோபதி சிகிச்சையில் கிட்னி கல் வெளியேற்றம்!! (மருத்துவம்)

By 17 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரில் ரத்தம் வெளியேறுவதை குணப்படுத்தும் அருகம்புல்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரில் ரத்தம் வெளியேறுவதை குணப்படுத்தும் அருகம்புல்!! (மருத்துவம்)

By 16 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக பாதையில் ஏற்படும் நோய்க்கு ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் தீர்வு!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக பாதையில் ஏற்படும் நோய்க்கு ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் தீர்வு!! (மருத்துவம்)

By 16 January 2020 0 Comments Read More →
டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

By 15 January 2020 0 Comments Read More →
பித்தம் தலைக்கேறுமா? (மருத்துவம்)

பித்தம் தலைக்கேறுமா? (மருத்துவம்)

By 15 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 14 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம்: உடலின் கழிவுத் தொழிற்சாலை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம்: உடலின் கழிவுத் தொழிற்சாலை!! (மருத்துவம்)

By 14 January 2020 0 Comments Read More →
உங்களுக்கு ஆயுள் அதிகமாகணுமா?! (மருத்துவம்)

உங்களுக்கு ஆயுள் அதிகமாகணுமா?! (மருத்துவம்)

By 14 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

By 13 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கல்லடைப்பா கவலையை விடுங்க!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கல்லடைப்பா கவலையை விடுங்க!! (மருத்துவம்)

By 13 January 2020 0 Comments Read More →
ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுவதைப் போல உறுப்புகளையும் மாற்றலாம்!! (மருத்துவம்)

ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுவதைப் போல உறுப்புகளையும் மாற்றலாம்!! (மருத்துவம்)

By 12 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் ரண கள்ளி!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் ரண கள்ளி!! (மருத்துவம்)

By 12 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கல் ஏன் வருகிறது? (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கல் ஏன் வருகிறது? (மருத்துவம்)

By 11 January 2020 0 Comments Read More →
பித்தப்பை கற்கள்: நிரந்தர தீர்வு என்ன? (மருத்துவம்)

பித்தப்பை கற்கள்: நிரந்தர தீர்வு என்ன? (மருத்துவம்)

By 11 January 2020 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமும் சிறுநீரக செயல்பாடும்!! (மருத்துவம்)

ஆரோக்கியமும் சிறுநீரக செயல்பாடும்!! (மருத்துவம்)

By 10 January 2020 0 Comments Read More →
நொறுக்குத்தீனியும் சர்க்கரை நோயும்!! (மருத்துவம்)

நொறுக்குத்தீனியும் சர்க்கரை நோயும்!! (மருத்துவம்)

By 10 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீர் பாதையில் நோய் தொற்றை தவிர்ப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

சிறுநீர் பாதையில் நோய் தொற்றை தவிர்ப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 9 January 2020 0 Comments Read More →
சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் செம்மந்தாரை!! (மருத்துவம்)

சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தாகும் செம்மந்தாரை!! (மருத்துவம்)

By 9 January 2020 0 Comments Read More →
முறையாகத் தூங்கா விட்டால் நீரிழிவும் வரும்!! (மருத்துவம்)

முறையாகத் தூங்கா விட்டால் நீரிழிவும் வரும்!! (மருத்துவம்)

By 8 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தை காக்க ஆரோக்கியம் மிக அவசியம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தை காக்க ஆரோக்கியம் மிக அவசியம்!! (மருத்துவம்)

By 8 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக சிறப்பு சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக சிறப்பு சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

By 7 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக் கற்களை கரைப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக் கற்களை கரைப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 7 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தை சுத்தம் செய்ய என்ன உணவை சாப்பிடலாம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தை சுத்தம் செய்ய என்ன உணவை சாப்பிடலாம்!! (மருத்துவம்)

By 6 January 2020 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் கற்பூரவல்லி !! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் கற்பூரவல்லி !! (மருத்துவம்)

By 6 January 2020 0 Comments Read More →
உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..! (மருத்துவம்)

உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..! (மருத்துவம்)

By 5 January 2020 0 Comments Read More →
கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!! (மருத்துவம்)

கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!! (மருத்துவம்)

By 5 January 2020 0 Comments Read More →
தாய்ப்பாலும் பொருளாதாரத்தைத் தீர்மானிக்கிறது!! (மருத்துவம்)

தாய்ப்பாலும் பொருளாதாரத்தைத் தீர்மானிக்கிறது!! (மருத்துவம்)

By 4 January 2020 0 Comments Read More →
தாய்ப்பாலை தவிர்க்காதீர்கள்!! (மருத்துவம்)

தாய்ப்பாலை தவிர்க்காதீர்கள்!! (மருத்துவம்)

By 4 January 2020 0 Comments Read More →
பெண் நலம் காக்கும் பஞ்ச சூத்திரம்!! (மருத்துவம்)

பெண் நலம் காக்கும் பஞ்ச சூத்திரம்!! (மருத்துவம்)

By 3 January 2020 0 Comments Read More →
குறைப்பிரசவமில்லா குழந்தை வேண்டும்! (மருத்துவம்)

குறைப்பிரசவமில்லா குழந்தை வேண்டும்! (மருத்துவம்)

By 3 January 2020 0 Comments Read More →
ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு வெந்நீர் குளியல்!! (மருத்துவம்)

ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு வெந்நீர் குளியல்!! (மருத்துவம்)

By 2 January 2020 0 Comments Read More →
ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு முட்டை!! (மருத்துவம்)

ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு முட்டை!! (மருத்துவம்)

By 2 January 2020 0 Comments Read More →