மகளிர் பக்கம்

பனிக்காலத்திலும் பளபளன்னு இருக்கணுமா? (மகளிர் பக்கம்)

பனிக்காலத்திலும் பளபளன்னு இருக்கணுமா? (மகளிர் பக்கம்)

கெட் செட் குக் !!  (மகளிர் பக்கம்)

கெட் செட் குக் !! (மகளிர் பக்கம்)

மணப்பெண்ணுக்கு 100 புத்தகங்கள் பரிசு!! (மகளிர் பக்கம்)

மணப்பெண்ணுக்கு 100 புத்தகங்கள் பரிசு!! (மகளிர் பக்கம்)

நிர்பயா காலணி…!! (மகளிர் பக்கம்)

நிர்பயா காலணி…!! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு !! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு !! (மகளிர் பக்கம்)

உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்த இளம் போராளிகளின் சந்திப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்த இளம் போராளிகளின் சந்திப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

நான் பெஸ்ட் வீல்சேர் பேஸ்கெட்பால் பிளேயர்!! (மகளிர் பக்கம்)

நான் பெஸ்ட் வீல்சேர் பேஸ்கெட்பால் பிளேயர்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 April 2020 0 Comments Read More →
மாறிப்போன வாழ்வுமுறை… வரிசைகட்டும் பிரச்சனைகள்! (மகளிர் பக்கம்)

மாறிப்போன வாழ்வுமுறை… வரிசைகட்டும் பிரச்சனைகள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 April 2020 0 Comments Read More →
ஹீட்டர்  யோகாவும் நீர் மேல் அமர்ந்து செய்யும் யோகாவும் !! (மகளிர் பக்கம்)

ஹீட்டர்  யோகாவும் நீர் மேல் அமர்ந்து செய்யும் யோகாவும் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 April 2020 0 Comments Read More →
நல்ல தூக்கம் தரும் ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

நல்ல தூக்கம் தரும் ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 April 2020 0 Comments Read More →
வெயிலுக்கு ஏற்ற முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

வெயிலுக்கு ஏற்ற முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 April 2020 0 Comments Read More →
யோக முத்ரா !! (மகளிர் பக்கம்)

யோக முத்ரா !! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 April 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் விபரீத சலபாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் விபரீத சலபாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 April 2020 0 Comments Read More →
திரிகோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

திரிகோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 April 2020 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம் செய்வதால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்! ! (மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம் செய்வதால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்! ! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 April 2020 0 Comments Read More →
இன்று சர்வதேச யோகா தினம் 19 வயது இளைஞர் போல கலக்கும் 109 வயது தாத்தா!! (மகளிர் பக்கம்)

இன்று சர்வதேச யோகா தினம் 19 வயது இளைஞர் போல கலக்கும் 109 வயது தாத்தா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 April 2020 0 Comments Read More →
கும்பகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

கும்பகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 April 2020 0 Comments Read More →
தனுராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

தனுராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 April 2020 0 Comments Read More →
நௌகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

நௌகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 April 2020 0 Comments Read More →
நான் பெஸ்ட் வீல்சேர் பேஸ்கெட்பால் பிளேயர்!! (மகளிர் பக்கம்)

நான் பெஸ்ட் வீல்சேர் பேஸ்கெட்பால் பிளேயர்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 April 2020 0 Comments Read More →
பவன முக்தாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

பவன முக்தாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 23 April 2020 0 Comments Read More →
ஆங்கிலத்தில் அசத்தும் பாட்டி!! (மகளிர் பக்கம்)

ஆங்கிலத்தில் அசத்தும் பாட்டி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 April 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கும் மனதிற்கும் அமைதி தரும் யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உடலுக்கும் மனதிற்கும் அமைதி தரும் யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 April 2020 0 Comments Read More →
பத்த கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பத்த கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 April 2020 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 April 2020 0 Comments Read More →
ஃப்ரான்சைஸியில் தொழில் தொடங்கலாம்… நிரந்தரமான வருமானம் ஈட்டலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஃப்ரான்சைஸியில் தொழில் தொடங்கலாம்… நிரந்தரமான வருமானம் ஈட்டலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 April 2020 0 Comments Read More →
தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி!! (மகளிர் பக்கம்)

தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 April 2020 0 Comments Read More →
சீரான உடல் இயக்கத்திற்கு உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

சீரான உடல் இயக்கத்திற்கு உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 April 2020 0 Comments Read More →
எடையை குறைக்க சூரிய முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

எடையை குறைக்க சூரிய முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 April 2020 0 Comments Read More →
உடல், மன அமைதியை தருவதில் சிறந்தது யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உடல், மன அமைதியை தருவதில் சிறந்தது யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 April 2020 0 Comments Read More →
வீராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

வீராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 April 2020 0 Comments Read More →
தினமும் உடற்பயிற்சி வளரும் ஞாபகசக்தி!! (மகளிர் பக்கம்)

தினமும் உடற்பயிற்சி வளரும் ஞாபகசக்தி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 April 2020 0 Comments Read More →
சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 April 2020 0 Comments Read More →
வயிற்றுப் பிரச்சனைகளை போக்கும் ஷஷாங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

வயிற்றுப் பிரச்சனைகளை போக்கும் ஷஷாங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 16 April 2020 0 Comments Read More →
யோகாவில் 200 ஆசனங்கள் அத்துப்படி. அசத்தும் மாணவ ஆசான்.!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகாவில் 200 ஆசனங்கள் அத்துப்படி. அசத்தும் மாணவ ஆசான்.!! (மகளிர் பக்கம்)

By 16 April 2020 0 Comments Read More →
சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 April 2020 0 Comments Read More →
முதுகெழும்புக்கு பயிற்சி தரும் பட்டாம்பூச்சி ஆசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

முதுகெழும்புக்கு பயிற்சி தரும் பட்டாம்பூச்சி ஆசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 April 2020 0 Comments Read More →
அழகுக்கு அழகு சேர்க்க !! (மகளிர் பக்கம்)

அழகுக்கு அழகு சேர்க்க !! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 April 2020 0 Comments Read More →
குழந்தைகளும் செய்யலாம் வீராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

குழந்தைகளும் செய்யலாம் வீராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 April 2020 0 Comments Read More →