மகளிர் பக்கம்

முகப்பருவை போக்கும் மருத்துவம்!! (மகளிர் பக்கம்)

முகப்பருவை போக்கும் மருத்துவம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 March 2020 0 Comments Read More →
பொம்மை பொம்மை பொம்மை பார்…. பொம்மை செய்யுங்க மாதம் ரூ.20,000 சம்பாதியுங்க!!  (மகளிர் பக்கம்)

பொம்மை பொம்மை பொம்மை பார்…. பொம்மை செய்யுங்க மாதம் ரூ.20,000 சம்பாதியுங்க!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 March 2020 0 Comments Read More →
கோடைக்கான தலைமுடி பராமரிப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

கோடைக்கான தலைமுடி பராமரிப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 March 2020 0 Comments Read More →
பரிசுகளில் இது புதுசு…!! (மகளிர் பக்கம்)

பரிசுகளில் இது புதுசு…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 March 2020 0 Comments Read More →
Festival makeup!! (மகளிர் பக்கம்)

Festival makeup!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 March 2020 0 Comments Read More →
கோடைக் கூந்தலுக்கு குளுகுளு வீட்டு சிகிச்சை!! (மகளிர் பக்கம்)

கோடைக் கூந்தலுக்கு குளுகுளு வீட்டு சிகிச்சை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் பொலிவடைய வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

முகம் பொலிவடைய வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 27 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தலுக்கு இயற்கை நிறமூட்ட!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தலுக்கு இயற்கை நிறமூட்ட!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 March 2020 0 Comments Read More →
முகத்தில் உள்ள முடிகளை நீக்க!! (மகளிர் பக்கம்)

முகத்தில் உள்ள முடிகளை நீக்க!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் அழகு பெற ஹோம் பேஷியல்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

முகம் அழகு பெற ஹோம் பேஷியல்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 March 2020 0 Comments Read More →
பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 25 March 2020 0 Comments Read More →
பருக்களைப் போக்கும் பார்லர் மற்றும் வீட்டு சிகிச்சைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

பருக்களைப் போக்கும் பார்லர் மற்றும் வீட்டு சிகிச்சைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 March 2020 0 Comments Read More →
அக்குளில் கருமை விடுபட 10 பயனுள்ள குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

அக்குளில் கருமை விடுபட 10 பயனுள்ள குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 March 2020 0 Comments Read More →
கழுத்து கருமையை போக்கும் ஆரஞ்சு !! (மகளிர் பக்கம்)

கழுத்து கருமையை போக்கும் ஆரஞ்சு !! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 March 2020 0 Comments Read More →
வேக்சிங் செய்வது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

வேக்சிங் செய்வது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

By 22 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தல் வளர்க்கும் ரகசியங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தல் வளர்க்கும் ரகசியங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 March 2020 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமான கூந்தல் பெற:!! (மகளிர் பக்கம்)

ஆரோக்கியமான கூந்தல் பெற:!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 March 2020 0 Comments Read More →
இளநரையை போக்கும் சீயக்காய் !! (மகளிர் பக்கம்)

இளநரையை போக்கும் சீயக்காய் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
என்றும் இளமையாக தோற்றமளிக்க வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

என்றும் இளமையாக தோற்றமளிக்க வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
தலைமுடி ஆரோக்கியத்துக்கான மருத்துவ முறைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

தலைமுடி ஆரோக்கியத்துக்கான மருத்துவ முறைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 March 2020 0 Comments Read More →
டீன் ஏஜ் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள்!!  (மகளிர் பக்கம்)

டீன் ஏஜ் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தல் சந்தேகங்கள்… !!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தல் சந்தேகங்கள்… !!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் பொளிவு பெற!! (மகளிர் பக்கம்)

முகம் பொளிவு பெற!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 March 2020 0 Comments Read More →
அழகு குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

அழகு குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →
வெள்ளை முடியை இயற்கை முறையில் கருமையாக்குவது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

வெள்ளை முடியை இயற்கை முறையில் கருமையாக்குவது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →
அக்குள் பகுதியில் அதிக வியர்வை என்ன செய்யலாம்? (மகளிர் பக்கம்)

அக்குள் பகுதியில் அதிக வியர்வை என்ன செய்யலாம்? (மகளிர் பக்கம்)

By 16 March 2020 0 Comments Read More →
எளிமையான மேக்கப் டிப்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

எளிமையான மேக்கப் டிப்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 16 March 2020 0 Comments Read More →
குங்குமாதி தைலம் நிறத்தை அதிகரிக்க உதவுமா?  (மகளிர் பக்கம்)

குங்குமாதி தைலம் நிறத்தை அதிகரிக்க உதவுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 15 March 2020 0 Comments Read More →
மஞ்சள் நிற நகங்களை சரி செய்யமுடியுமா? (மகளிர் பக்கம்)

மஞ்சள் நிற நகங்களை சரி செய்யமுடியுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 15 March 2020 0 Comments Read More →
வெயிலுக்கு குளுகுளு டிப்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

வெயிலுக்கு குளுகுளு டிப்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 March 2020 0 Comments Read More →
தலைமுடி அதிகம் உதிர்வது ஏன் தெரியுமா? (மகளிர் பக்கம்)

தலைமுடி அதிகம் உதிர்வது ஏன் தெரியுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 14 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தல்!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தல்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 March 2020 0 Comments Read More →
பாத வெடிப்பில் இருந்து விடுபட…!! (மகளிர் பக்கம்)

பாத வெடிப்பில் இருந்து விடுபட…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தல்!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தல்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 12 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் பளிச்சென்று மாற வீட்டிலேயே பிளீச் செய்யலாம்!!  (மகளிர் பக்கம்)

முகம் பளிச்சென்று மாற வீட்டிலேயே பிளீச் செய்யலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 11 March 2020 0 Comments Read More →
நகங்களை பராமரிக்க சில டிப்ஸ்கள்!! (மகளிர் பக்கம் )

நகங்களை பராமரிக்க சில டிப்ஸ்கள்!! (மகளிர் பக்கம் )

By 11 March 2020 0 Comments Read More →
பேன் மற்றும் பொடுகு தொல்லையை தீர்க்க வழிகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

பேன் மற்றும் பொடுகு தொல்லையை தீர்க்க வழிகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 11 March 2020 0 Comments Read More →
மூலிகைகளில் சூப் அண்ட் நறுமணப் பொருட்கள் தயாரிப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

மூலிகைகளில் சூப் அண்ட் நறுமணப் பொருட்கள் தயாரிப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →
இரண்டு பேரை அழகாக்க, Shair செய்யலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

இரண்டு பேரை அழகாக்க, Shair செய்யலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →