மகளிர் பக்கம்

பாடங்களை எளிமையாக்கும் ஆப்ஸ்(apps)!! (மகளிர் பக்கம்)

பாடங்களை எளிமையாக்கும் ஆப்ஸ்(apps)!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →
சிட்டி லைக்ஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

சிட்டி லைக்ஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →
செல்லுலாய்ட் பெண்கள் – 77 !! (மகளிர் பக்கம்)

செல்லுலாய்ட் பெண்கள் – 77 !! (மகளிர் பக்கம்)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
சிட்டி லைட்ஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

சிட்டி லைட்ஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
மணப்பெண்ணுக்கு 100 புத்தகங்கள் பரிசு!! (மகளிர் பக்கம்)

மணப்பெண்ணுக்கு 100 புத்தகங்கள் பரிசு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
செல்லுலாய்ட் பெண்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

செல்லுலாய்ட் பெண்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
துலிப் மலர்கள் பூத்துக்குலுங்கும் மொகல் தோட்டம்!! (மகளிர் பக்கம்)

துலிப் மலர்கள் பூத்துக்குலுங்கும் மொகல் தோட்டம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 March 2020 0 Comments Read More →
டூர் போகலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

டூர் போகலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 March 2020 0 Comments Read More →
ஒரு விரலில் வீடு தேடி வரும் கார் சர்வீஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஒரு விரலில் வீடு தேடி வரும் கார் சர்வீஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 7 March 2020 0 Comments Read More →
கிச்சன் டைரீஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

கிச்சன் டைரீஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 7 March 2020 0 Comments Read More →
கிச்சன் டைரீஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

கிச்சன் டைரீஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 6 March 2020 0 Comments Read More →
செஞ்சுரி காதல்!! (மகளிர் பக்கம்)

செஞ்சுரி காதல்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 6 March 2020 0 Comments Read More →
வலிகளை விரட்ட ஓர் எளிதான பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

வலிகளை விரட்ட ஓர் எளிதான பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 March 2020 0 Comments Read More →
ஹீமோகுளோபின் குறைபாட்டை சரி செய்யும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஹீமோகுளோபின் குறைபாட்டை சரி செய்யும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 March 2020 0 Comments Read More →
அந்நிய மண்ணில் அசத்திய சிறுமிகள்! (மகளிர் பக்கம்)

அந்நிய மண்ணில் அசத்திய சிறுமிகள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 March 2020 0 Comments Read More →
யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் நற்பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் நற்பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 March 2020 0 Comments Read More →
யோகா டீச்சர்!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகா டீச்சர்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 March 2020 0 Comments Read More →
வேலைக்குப் போகும் பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

வேலைக்குப் போகும் பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 March 2020 0 Comments Read More →
பெண்களின் ஆரோக்கியத்துக்கு யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

பெண்களின் ஆரோக்கியத்துக்கு யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 2 March 2020 0 Comments Read More →
பவன முக்தாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பவன முக்தாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 2 March 2020 0 Comments Read More →
சேர் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

சேர் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 March 2020 0 Comments Read More →
மூச்சுப் பயிற்சிகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

மூச்சுப் பயிற்சிகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 March 2020 0 Comments Read More →
ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 February 2020 0 Comments Read More →
விரலில் இருக்கு விஷயம்! (மகளிர் பக்கம்)

விரலில் இருக்கு விஷயம்! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 February 2020 0 Comments Read More →
ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிறது மூச்சுப்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிறது மூச்சுப்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 February 2020 0 Comments Read More →
யோகாவில் வித்தை!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகாவில் வித்தை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 February 2020 0 Comments Read More →
பீரியட்ஸ் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

பீரியட்ஸ் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 February 2020 0 Comments Read More →
தைராய்டு பிரச்னையை சரி செய்யும் யோகாசனங்கள்!!! (மகளிர் பக்கம்)

தைராய்டு பிரச்னையை சரி செய்யும் யோகாசனங்கள்!!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 February 2020 0 Comments Read More →
சிரிப்பு யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

சிரிப்பு யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 February 2020 0 Comments Read More →
செரிமானச் சிக்கலுக்கு சிறப்பான ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

செரிமானச் சிக்கலுக்கு சிறப்பான ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 February 2020 0 Comments Read More →
Flying Bird YOGA!! (மகளிர் பக்கம்)

Flying Bird YOGA!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 February 2020 0 Comments Read More →
ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 February 2020 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 February 2020 0 Comments Read More →
சிரிப்பே சிறப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

சிரிப்பே சிறப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 February 2020 0 Comments Read More →
பத்த கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பத்த கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 February 2020 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 February 2020 0 Comments Read More →
கும்பகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

கும்பகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 February 2020 0 Comments Read More →
தனுராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

தனுராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 February 2020 0 Comments Read More →
நௌகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

நௌகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 February 2020 0 Comments Read More →