மகளிர் பக்கம்

நான் கிராமம் சார்ந்த தமிழ்ப் பெண் !! (மகளிர் பக்கம்)

நான் கிராமம் சார்ந்த தமிழ்ப் பெண் !! (மகளிர் பக்கம்)

இந்தியாவின் இளவரசி!! (மகளிர் பக்கம்)

இந்தியாவின் இளவரசி!! (மகளிர் பக்கம்)

பள்ளிக்கு பறந்து செல்லும் மாணவி!! (மகளிர் பக்கம்)

பள்ளிக்கு பறந்து செல்லும் மாணவி!! (மகளிர் பக்கம்)

பறவைகள் பலவிதம்… ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பறவைகள் பலவிதம்… ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்!! (மகளிர் பக்கம்)

நாம் இணைந்து பல விருதுகள் வாங்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

நாம் இணைந்து பல விருதுகள் வாங்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு! (மகளிர் பக்கம்)

குட்டி ஹீரோயின்… லவ்லின்!! (மகளிர் பக்கம்)

குட்டி ஹீரோயின்… லவ்லின்!! (மகளிர் பக்கம்)

90ml ஆண்களுக்கான டிரீட்… : இயக்குநர் அனிதா உதீப்!!! (மகளிர் பக்கம்)

90ml ஆண்களுக்கான டிரீட்… : இயக்குநர் அனிதா உதீப்!!! (மகளிர் பக்கம்)

வெளிநாடு லோக்கல் உணவுக்கு அடாப்ட் ஆகணும்! (மகளிர் பக்கம்)

வெளிநாடு லோக்கல் உணவுக்கு அடாப்ட் ஆகணும்! (மகளிர் பக்கம்)

யோகாவில் 200 ஆசனங்கள் அத்துப்படி. அசத்தும் மாணவ ஆசான்.!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகாவில் 200 ஆசனங்கள் அத்துப்படி. அசத்தும் மாணவ ஆசான்.!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 April 2019 0 Comments Read More →
வீராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

வீராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 April 2019 0 Comments Read More →
எடையை குறைக்க யாருக்கு என்ன பயிற்சி? (மகளிர் பக்கம்)

எடையை குறைக்க யாருக்கு என்ன பயிற்சி? (மகளிர் பக்கம்)

By 29 April 2019 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 April 2019 0 Comments Read More →
எல்லாம் தரும் வரம் யோகா ! (மகளிர் பக்கம்)

எல்லாம் தரும் வரம் யோகா ! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 April 2019 0 Comments Read More →
மன அமைதிக்கு சிறந்தது சவாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

மன அமைதிக்கு சிறந்தது சவாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 April 2019 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 April 2019 0 Comments Read More →
அபான வாயு முத்திரை…!! (மகளிர் பக்கம்)

அபான வாயு முத்திரை…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 April 2019 0 Comments Read More →
வயிற்றுப் பிரச்சனைகளை போக்கும் ஷஷாங்காசனம்! (மகளிர் பக்கம்)

வயிற்றுப் பிரச்சனைகளை போக்கும் ஷஷாங்காசனம்! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 April 2019 0 Comments Read More →
ஜானுசிரசாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஜானுசிரசாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 April 2019 0 Comments Read More →
உடலுக்கும் மனதிற்கும் அமைதி தரும் யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உடலுக்கும் மனதிற்கும் அமைதி தரும் யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 April 2019 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 April 2019 0 Comments Read More →
உடல், மன அமைதியை தருவதில் சிறந்தது யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உடல், மன அமைதியை தருவதில் சிறந்தது யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 April 2019 0 Comments Read More →
சீரான உடல் இயக்கத்திற்கு உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

சீரான உடல் இயக்கத்திற்கு உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 April 2019 0 Comments Read More →
எடையை குறைக்க சூரிய முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

எடையை குறைக்க சூரிய முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 April 2019 0 Comments Read More →
தினமும் உடற்பயிற்சி வளரும் ஞாபகசக்தி!! (மகளிர் பக்கம்)

தினமும் உடற்பயிற்சி வளரும் ஞாபகசக்தி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 April 2019 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம் !! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 April 2019 0 Comments Read More →
மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் தேவையில்லை!! (மகளிர் பக்கம்)

மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் தேவையில்லை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 April 2019 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 April 2019 0 Comments Read More →
மனதை அமைதியாக்கும் யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

மனதை அமைதியாக்கும் யோகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 April 2019 0 Comments Read More →
மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்க தினமும் 20 நிமிட யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்க தினமும் 20 நிமிட யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 April 2019 0 Comments Read More →
சூரியனுக்கு வணக்கம் சொல்வோம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரியனுக்கு வணக்கம் சொல்வோம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 April 2019 0 Comments Read More →
சுவாசமே சுகம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சுவாசமே சுகம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 April 2019 0 Comments Read More →
அர்த்த சந்த்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

அர்த்த சந்த்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 April 2019 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியத்துக்கு அருமையான ஏரோபிக்ஸ்! (மகளிர் பக்கம்)

ஆரோக்கியத்துக்கு அருமையான ஏரோபிக்ஸ்! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 April 2019 0 Comments Read More →
கடி சக்ராசனம்…!! (மகளிர் பக்கம்)

கடி சக்ராசனம்…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 April 2019 0 Comments Read More →
உஷ்ட்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உஷ்ட்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 April 2019 0 Comments Read More →
சைக்கிள் ஓட்டும் பெண்ணை காதலியுங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

சைக்கிள் ஓட்டும் பெண்ணை காதலியுங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 16 April 2019 0 Comments Read More →