மகளிர் பக்கம்

விரலில் இருக்கு விஷயம்!!(மகளிர் பக்கம்)

விரலில் இருக்கு விஷயம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 3 January 2019 0 Comments Read More →
மூச்சுப் பயிற்சிகள்!!(மகளிர் பக்கம்)

மூச்சுப் பயிற்சிகள்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 2 January 2019 0 Comments Read More →
ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!!(மகளிர் பக்கம்)

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 2 January 2019 0 Comments Read More →
ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்!(மகளிர் பக்கம்)

ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்!(மகளிர் பக்கம்)

By 31 December 2018 0 Comments Read More →
உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும்!!(மகளிர் பக்கம்)

உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 31 December 2018 0 Comments Read More →
ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிறது மூச்சுப்பயிற்சி!!(மகளிர் பக்கம்)

ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கிறது மூச்சுப்பயிற்சி!!(மகளிர் பக்கம்)

By 30 December 2018 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 30 December 2018 0 Comments Read More →
கும்பகாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

கும்பகாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 29 December 2018 0 Comments Read More →
பத்த கோணாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

பத்த கோணாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 29 December 2018 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் விபரீத சலபாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் விபரீத சலபாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 28 December 2018 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம் செய்வதால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்! !(மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம் செய்வதால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்! !(மகளிர் பக்கம்)

By 28 December 2018 0 Comments Read More →
திரிகோணாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

திரிகோணாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 27 December 2018 0 Comments Read More →
யோக முத்ரா !!(மகளிர் பக்கம்)

யோக முத்ரா !!(மகளிர் பக்கம்)

By 27 December 2018 0 Comments Read More →
ஹீட்டர்  யோகாவும் நீர் மேல் அமர்ந்து செய்யும் யோகாவும் !!(மகளிர் பக்கம்)

ஹீட்டர்  யோகாவும் நீர் மேல் அமர்ந்து செய்யும் யோகாவும் !!(மகளிர் பக்கம்)

By 26 December 2018 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 26 December 2018 0 Comments Read More →
முதுகெழும்புக்கு பயிற்சி தரும் பட்டாம்பூச்சி ஆசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

முதுகெழும்புக்கு பயிற்சி தரும் பட்டாம்பூச்சி ஆசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 25 December 2018 0 Comments Read More →
சுவாசகோச முத்திரை!(மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!(மகளிர் பக்கம்)

By 25 December 2018 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 24 December 2018 0 Comments Read More →
அழகுக்கு அழகு சேர்க்க !!(மகளிர் பக்கம்)

அழகுக்கு அழகு சேர்க்க !!(மகளிர் பக்கம்)

By 24 December 2018 0 Comments Read More →
வயிற்றுப் பிரச்சனைகளை போக்கும் ஷஷாங்காசனம்!!!(மகளிர் பக்கம்)

வயிற்றுப் பிரச்சனைகளை போக்கும் ஷஷாங்காசனம்!!!(மகளிர் பக்கம்)

By 23 December 2018 0 Comments Read More →
சுவாசகோச முத்திரை!!சுவாசகோச முத்திரை!(மகளிர் பக்கம்)

சுவாசகோச முத்திரை!!சுவாசகோச முத்திரை!(மகளிர் பக்கம்)

By 23 December 2018 0 Comments Read More →
தினமும் உடற்பயிற்சி வளரும் ஞாபகசக்தி!!(மகளிர் பக்கம்)

தினமும் உடற்பயிற்சி வளரும் ஞாபகசக்தி!!(மகளிர் பக்கம்)

By 22 December 2018 0 Comments Read More →
எடையை குறைக்க சூரிய முத்திரை!!(மகளிர் பக்கம்)

எடையை குறைக்க சூரிய முத்திரை!!(மகளிர் பக்கம்)

By 22 December 2018 0 Comments Read More →
உடல், மன அமைதியை தருவதில் சிறந்தது யோகாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

உடல், மன அமைதியை தருவதில் சிறந்தது யோகாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 21 December 2018 0 Comments Read More →
சீரான உடல் இயக்கத்திற்கு உடற்பயிற்சி!!(மகளிர் பக்கம்)

சீரான உடல் இயக்கத்திற்கு உடற்பயிற்சி!!(மகளிர் பக்கம்)

By 21 December 2018 0 Comments Read More →
உடலுக்கும் மனதிற்கும் அமைதி தரும் யோகாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

உடலுக்கும் மனதிற்கும் அமைதி தரும் யோகாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 20 December 2018 0 Comments Read More →
ஜானுசிரசாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

ஜானுசிரசாசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 20 December 2018 0 Comments Read More →
அர்த்த சந்த்ராசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

அர்த்த சந்த்ராசனம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 19 December 2018 0 Comments Read More →
எல்லாம் தரும் வரம் யோகா !!(மகளிர் பக்கம்)

எல்லாம் தரும் வரம் யோகா !!(மகளிர் பக்கம்)

By 19 December 2018 0 Comments Read More →
பட்டு போன்ற மிருதுவான பாதங்களுக்கு!!(மகளிர் பக்கம்)

பட்டு போன்ற மிருதுவான பாதங்களுக்கு!!(மகளிர் பக்கம்)

By 18 December 2018 0 Comments Read More →
எண்ணெய் வழியும் சருமத்திற்கு…!!(மகளிர் பக்கம்)

எண்ணெய் வழியும் சருமத்திற்கு…!!(மகளிர் பக்கம்)

By 18 December 2018 0 Comments Read More →
அழகே..அழகே…!!(மகளிர் பக்கம்)

அழகே..அழகே…!!(மகளிர் பக்கம்)

By 17 December 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமான விரல் நகங்களுக்கு….!!(மகளிர் பக்கம்)

ஆரோக்கியமான விரல் நகங்களுக்கு….!!(மகளிர் பக்கம்)

By 17 December 2018 0 Comments Read More →
உடலுக்கும் உதட்டுக்கும் பீட்ரூட்!!(மகளிர் பக்கம்)

உடலுக்கும் உதட்டுக்கும் பீட்ரூட்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 16 December 2018 0 Comments Read More →
அழகே… அழகே… மணமகள் அலங்காரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

அழகே… அழகே… மணமகள் அலங்காரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 16 December 2018 0 Comments Read More →
ஆர்கானிக் ஃபேஷியல் !!(மகளிர் பக்கம்)

ஆர்கானிக் ஃபேஷியல் !!(மகளிர் பக்கம்)

By 15 December 2018 0 Comments Read More →
ப்யூட்டி பாக்ஸ்!!(மகளிர் பக்கம்)

ப்யூட்டி பாக்ஸ்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 15 December 2018 0 Comments Read More →
எடையை குறைக்க யாருக்கு என்ன பயிற்சி?(மகளிர் பக்கம்)

எடையை குறைக்க யாருக்கு என்ன பயிற்சி?(மகளிர் பக்கம்)

By 14 December 2018 0 Comments Read More →
ப்யூட்டி பாக்ஸ்!!(மகளிர் பக்கம்)

ப்யூட்டி பாக்ஸ்!!(மகளிர் பக்கம்)

By 14 December 2018 0 Comments Read More →