அவ்வப்போது கிளாமர்

கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 21 April 2018 0 Comments Read More →
கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 21 April 2018 0 Comments Read More →
உடலுறவில் இன்பம் பெறுவதில், மூன்று வகையான பிரிவினர்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-5)

உடலுறவில் இன்பம் பெறுவதில், மூன்று வகையான பிரிவினர்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-5)

By 20 April 2018 0 Comments Read More →
வாத்ஸ்யாயனர் காட்டும் இன்ப வழிகாட்டி! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-4)

வாத்ஸ்யாயனர் காட்டும் இன்ப வழிகாட்டி! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-4)

By 20 April 2018 0 Comments Read More →
காமமும், கடவுளும் ஒன்றுதான்! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-3)

காமமும், கடவுளும் ஒன்றுதான்! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-3)

By 19 April 2018 0 Comments Read More →
காமத்தில் இருக்கும் உச்சகட்டத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் ஆண்-பெண் இருவருக்கும் உண்டு!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-2)

காமத்தில் இருக்கும் உச்சகட்டத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் ஆண்-பெண் இருவருக்கும் உண்டு!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-2)

By 19 April 2018 0 Comments Read More →
ஹோமோ மற்றும் லெஸ்பியன்கள் உருவாவதற்கு காரணம் என்ன?( அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஹோமோ மற்றும் லெஸ்பியன்கள் உருவாவதற்கு காரணம் என்ன?( அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 18 April 2018 0 Comments Read More →
கலவியில் இன்பம் இல்லையென்றால், மனித குலம் எப்போதே இந்தப் பூமியில் அழிந்து போயிருக்கும்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-1)

கலவியில் இன்பம் இல்லையென்றால், மனித குலம் எப்போதே இந்தப் பூமியில் அழிந்து போயிருக்கும்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-1)

By 17 April 2018 0 Comments Read More →
போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் செக்ஸில்!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் செக்ஸில்!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 17 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்கள் பல முறை உச்சம் அடைய முடியுமா?(அவ்வப்போது கிளாமர் )

பெண்கள் பல முறை உச்சம் அடைய முடியுமா?(அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 16 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்களின் பருவ மாற்றங்களும், ஹார்மோன்களும் !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்களின் பருவ மாற்றங்களும், ஹார்மோன்களும் !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 16 April 2018 0 Comments Read More →
பாலியல் உணர்வை அடக்க என்ன செய்ய வேண்டும்-?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பாலியல் உணர்வை அடக்க என்ன செய்ய வேண்டும்-?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 15 April 2018 0 Comments Read More →
செக்ஸ் தேவையை தீர்த்துக் கொள்ள தினமும் சுய இன்பத்தில் ஈடுபடலாமா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் தேவையை தீர்த்துக் கொள்ள தினமும் சுய இன்பத்தில் ஈடுபடலாமா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 15 April 2018 0 Comments Read More →
ஆண்கள் உச்சக்கட்டம் அடைய பெண்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?( அவ்வப்போது கிளாமர் )

ஆண்கள் உச்சக்கட்டம் அடைய பெண்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?( அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 14 April 2018 0 Comments Read More →
துணையை ‘தூக்கி’ விளையாடுங்கள்…!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

துணையை ‘தூக்கி’ விளையாடுங்கள்…!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 14 April 2018 0 Comments Read More →
மார்பகங்கள் பெரிதாக இருந்தால் அதிக இன்பம் கிடைக்குமா..?( அவ்வப்போது கிளாமர் )

மார்பகங்கள் பெரிதாக இருந்தால் அதிக இன்பம் கிடைக்குமா..?( அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 13 April 2018 0 Comments Read More →
இரவு படுக்கை அறையில் நடத்தப்படும் சிறந்த உடற்பயிற்சிக் கூடம்!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

இரவு படுக்கை அறையில் நடத்தப்படும் சிறந்த உடற்பயிற்சிக் கூடம்!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 13 April 2018 0 Comments Read More →
கலவியில் இன்பம் காலம் நீட்டிக்க…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கலவியில் இன்பம் காலம் நீட்டிக்க…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 11 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்கள் உச்சகட்டம் அடைவதவற்கு ஆண்கள் எப்படி உதவ வேண்டும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்கள் உச்சகட்டம் அடைவதவற்கு ஆண்கள் எப்படி உதவ வேண்டும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 11 April 2018 0 Comments Read More →
போர்னோ போதை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

போர்னோ போதை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 10 April 2018 0 Comments Read More →
ஆண்களை விட பெண்களே செக்ஸ் பசி கொண்டவர்களா ?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண்களை விட பெண்களே செக்ஸ் பசி கொண்டவர்களா ?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 10 April 2018 0 Comments Read More →
கர்ப்ப காலத்தில் மார்பக காம்புகளை பராமரிக்க சில டிப்ஸ்… !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கர்ப்ப காலத்தில் மார்பக காம்புகளை பராமரிக்க சில டிப்ஸ்… !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 9 April 2018 0 Comments Read More →
நல்லதோர் தாம்பத்தியம் நலமாகும் உடல் நலம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

நல்லதோர் தாம்பத்தியம் நலமாகும் உடல் நலம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 9 April 2018 0 Comments Read More →
மண வாழ்க்கை மனம் கவர்ந்ததாக மாற, உறவுக்கு வழிவகுக்க!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மண வாழ்க்கை மனம் கவர்ந்ததாக மாற, உறவுக்கு வழிவகுக்க!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 8 April 2018 0 Comments Read More →
உடலுறவின் போது விந்து விரைவாக வெளிப்படுதலை தடுக்கும் சில முறைகள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உடலுறவின் போது விந்து விரைவாக வெளிப்படுதலை தடுக்கும் சில முறைகள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 8 April 2018 0 Comments Read More →
இணை தேர்வு வழிமுறை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இணை தேர்வு வழிமுறை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 7 April 2018 0 Comments Read More →
இதெல்லாம் செஞ்சா ‘அவுகளுக்கு’ப் பிடிக்குமாமே…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இதெல்லாம் செஞ்சா ‘அவுகளுக்கு’ப் பிடிக்குமாமே…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 7 April 2018 0 Comments Read More →
செக்ஸில் பிரச்சினையா ? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸில் பிரச்சினையா ? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 6 April 2018 0 Comments Read More →
உங்கள் துணை உச்ச கட்டத்திற்கு தயாரா ?( அவ்வப்போது கிளாமர்)

உங்கள் துணை உச்ச கட்டத்திற்கு தயாரா ?( அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 6 April 2018 0 Comments Read More →
பாலுறவுக்கு ஏற்ற சிறந்த நிலைகள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பாலுறவுக்கு ஏற்ற சிறந்த நிலைகள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 5 April 2018 0 Comments Read More →
உறவில் உச்சகட்டம் எதற்காக?தெரியுமா உங்களுக்கு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர் )

உறவில் உச்சகட்டம் எதற்காக?தெரியுமா உங்களுக்கு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 5 April 2018 0 Comments Read More →
துணையை கவரும் மசாஜ் விளையாட்டு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

துணையை கவரும் மசாஜ் விளையாட்டு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 4 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்கள் தங்களுடைய விருப்புங்களை சொல்லுவதற்கு ஆண்கள் நேரம் கொடுப்பதில்லை.!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்கள் தங்களுடைய விருப்புங்களை சொல்லுவதற்கு ஆண்கள் நேரம் கொடுப்பதில்லை.!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 4 April 2018 0 Comments Read More →
பெண் உச்சம் அடைதல் ஏன் தாமதமாகிறது..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண் உச்சம் அடைதல் ஏன் தாமதமாகிறது..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 3 April 2018 0 Comments Read More →
காதல் உணர்வை தூண்டும் உணவுகள் பொட்டாசியம், வைட்டமின் பி அவசியம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

காதல் உணர்வை தூண்டும் உணவுகள் பொட்டாசியம், வைட்டமின் பி அவசியம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 3 April 2018 0 Comments Read More →
தினசரி செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டால் வாழ்நாள் அதிகரிக்கும்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தினசரி செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டால் வாழ்நாள் அதிகரிக்கும்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 2 April 2018 0 Comments Read More →
உணர்ச்சி தீயை மூட்டும் வான்கோழி கறி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உணர்ச்சி தீயை மூட்டும் வான்கோழி கறி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 2 April 2018 0 Comments Read More →
அதிக உடலுறவு சில சமயம் தீடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தும்..!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அதிக உடலுறவு சில சமயம் தீடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தும்..!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 1 April 2018 0 Comments Read More →
ஆண்களை பின்பக்கமாக கட்டி அணைத்தபடி படுத்துறங்க பெண்கள் விரும்புகின்றனராம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண்களை பின்பக்கமாக கட்டி அணைத்தபடி படுத்துறங்க பெண்கள் விரும்புகின்றனராம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 1 April 2018 0 Comments Read More →