அவ்வப்போது கிளாமர்

செக்ஸ் உறவை தவிர்க்க வேண்டிய தருணங்கள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் உறவை தவிர்க்க வேண்டிய தருணங்கள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 19 June 2018 0 Comments Read More →
ஆண்களிடம் எளிதில் மயங்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண்களிடம் எளிதில் மயங்கும் பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 19 June 2018 0 Comments Read More →
முதுமையிலும் தாம்பத்யம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

முதுமையிலும் தாம்பத்யம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 18 June 2018 0 Comments Read More →
உடலுறவில் ஆடவன் சந்திக்கும் பல்வேறு கட்டங்கள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உடலுறவில் ஆடவன் சந்திக்கும் பல்வேறு கட்டங்கள்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 18 June 2018 0 Comments Read More →
முதலிரவுக்கு சில முக்கிய ஆலோசனைகள் . . . !(அவ்வப்போது கிளாமர்)

முதலிரவுக்கு சில முக்கிய ஆலோசனைகள் . . . !(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 17 June 2018 0 Comments Read More →
செக்ஸ் வாழ்க்கை 70 வயதில் முடிகிறது :ஆய்வில் தகவல்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் வாழ்க்கை 70 வயதில் முடிகிறது :ஆய்வில் தகவல்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 17 June 2018 0 Comments Read More →
ஆண் பெண் – தகாத உறவுகளுக்கு காரணம் என்ன?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண் பெண் – தகாத உறவுகளுக்கு காரணம் என்ன?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 16 June 2018 0 Comments Read More →
பெண்களை எளிதாகக் கவரும் ஆண் எப்படிப்பட்டவன்…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்களை எளிதாகக் கவரும் ஆண் எப்படிப்பட்டவன்…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 16 June 2018 0 Comments Read More →
ஆசை இருப்பது ஒரு நிலை என்றால், அதை அனுபவிக்கத் தூண்டுவது அடுத்த நிலை..!! : (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-12)

ஆசை இருப்பது ஒரு நிலை என்றால், அதை அனுபவிக்கத் தூண்டுவது அடுத்த நிலை..!! : (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-12)

By 15 June 2018 0 Comments Read More →
கன்னித்திரை கிழிந்த பெண்கள் கற்பிழந்தவர்களா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கன்னித்திரை கிழிந்த பெண்கள் கற்பிழந்தவர்களா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 15 June 2018 0 Comments Read More →
‌சிகரெ‌ட் புகை‌ப்பதா‌ல் தா‌ம்ப‌த்‌தியத்தில் ‌சி‌க்க‌ல்! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

‌சிகரெ‌ட் புகை‌ப்பதா‌ல் தா‌ம்ப‌த்‌தியத்தில் ‌சி‌க்க‌ல்! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 15 June 2018 0 Comments Read More →
புதுமணத் தம்பதிகளுக்குத் தேனிலவு தரும் பரிசு…!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

புதுமணத் தம்பதிகளுக்குத் தேனிலவு தரும் பரிசு…!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 13 June 2018 0 Comments Read More →
ஓரினச் சேர்க்கையைத் தூண்டுவது எது? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஓரினச் சேர்க்கையைத் தூண்டுவது எது? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 13 June 2018 0 Comments Read More →
தினம் வால்நட் சாப்பிடுங்க… படுக்கையில் அசத்திடுங்க…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தினம் வால்நட் சாப்பிடுங்க… படுக்கையில் அசத்திடுங்க…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 12 June 2018 0 Comments Read More →
இயற்கை வயாகரா முருங்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்ததும்… தெரியாததும்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இயற்கை வயாகரா முருங்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்ததும்… தெரியாததும்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 12 June 2018 0 Comments Read More →
உச்சக்கட்ட அறிமுகம்!! ”செக்ஸ் ஆசை அல்லது ஆர்வம் உண்டாகி இருப்பற்கான அறிகுறிகள்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-11)

உச்சக்கட்ட அறிமுகம்!! ”செக்ஸ் ஆசை அல்லது ஆர்வம் உண்டாகி இருப்பற்கான அறிகுறிகள்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-11)

By 10 June 2018 0 Comments Read More →
இந்த விஷயங்களில் பெண்களை பற்றிய எண்ணங்களை ஆண்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்!!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

இந்த விஷயங்களில் பெண்களை பற்றிய எண்ணங்களை ஆண்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்!!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

அன்புடன் அந்தரங்கம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அன்புடன் அந்தரங்கம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

சுய இன்பம் காண்பது தவறல்ல அவை மிகவும் ஆரோக்கியமானதும் கூட. ஆனால் சுய இன்பம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

சுய இன்பம் காண்பது தவறல்ல அவை மிகவும் ஆரோக்கியமானதும் கூட. ஆனால் சுய இன்பம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

அந்தரங்க பகுதியில் வளரும் முடி பற்றி அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில உண்மைகள்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அந்தரங்க பகுதியில் வளரும் முடி பற்றி அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில உண்மைகள்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பாலுறவில் ஈடுபட முன்பு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்! ஏன் தெரியுமா..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பாலுறவில் ஈடுபட முன்பு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்! ஏன் தெரியுமா..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஒவ்வொரு வகையுமே, புதுவகையான இன்பத்தைத் தரக்கூடியவை!! கொக்கோகம் காட்டும் வழி… .(உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-10)

ஒவ்வொரு வகையுமே, புதுவகையான இன்பத்தைத் தரக்கூடியவை!! கொக்கோகம் காட்டும் வழி… .(உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-10)

வீரியம் அதிகரிக்க கட்டிலுக்கு போகும்முன் தொப்புளில் இந்த எண்ணெயை தடவிட்டு போங்க..!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

வீரியம் அதிகரிக்க கட்டிலுக்கு போகும்முன் தொப்புளில் இந்த எண்ணெயை தடவிட்டு போங்க..!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

படுக்கையில் நீடித்த இன்பம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

படுக்கையில் நீடித்த இன்பம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மாதவிடாயின் போது உடலுறவு கொள்ளலாமா?((அவ்வப்போது கிளாமர்))

மாதவிடாயின் போது உடலுறவு கொள்ளலாமா?((அவ்வப்போது கிளாமர்))

கணவன் – மனைவியை தீர்மானிப்பது முதலிரவா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கணவன் – மனைவியை தீர்மானிப்பது முதலிரவா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் நமக்கு பாதுகாப்புக் கவசம்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் நமக்கு பாதுகாப்புக் கவசம்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அனுபவம் இல்லையா உங்கள் ஆண் துணைக்கு-…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அனுபவம் இல்லையா உங்கள் ஆண் துணைக்கு-…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

3 ல் ஒரு பெண்ணுக்கு… !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

3 ல் ஒரு பெண்ணுக்கு… !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

வாழ்க்கை இனிக்க வழிகள் உண்டு!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

வாழ்க்கை இனிக்க வழிகள் உண்டு!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கல்யாண தேன் நிலா!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கல்யாண தேன் நிலா!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உணவாலும் உறவு சிறக்கும்!(அவ்வப்போது கிளாமர் )

உணவாலும் உறவு சிறக்கும்!(அவ்வப்போது கிளாமர் )

கொக்கோகம் காட்டும் வழி… (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-9)

கொக்கோகம் காட்டும் வழி… (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-9)

தினசரி செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டால் வாழ்நாள் அதிகரிக்கும்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தினசரி செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டால் வாழ்நாள் அதிகரிக்கும்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

காமத்தில் வெட்கத்திற்கு இடமே இல்லை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

காமத்தில் வெட்கத்திற்கு இடமே இல்லை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இதெல்லாம் செஞ்சா ‘அவுகளுக்கு’ப் பிடிக்குமாமே…!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இதெல்லாம் செஞ்சா ‘அவுகளுக்கு’ப் பிடிக்குமாமே…!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்கள் தங்களுடைய விருப்புங்களை சொல்லுவதற்கு ஆண்கள் நேரம் கொடுப்பதில்லை.!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்கள் தங்களுடைய விருப்புங்களை சொல்லுவதற்கு ஆண்கள் நேரம் கொடுப்பதில்லை.!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

எட்டு வகையில் இன்பம் எட்டலாம்! வாத்ஸ்யாயனர் காட்டும் இன்ப வழிகாட்டி!… எட்டாவது வழி (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-8)

எட்டு வகையில் இன்பம் எட்டலாம்! வாத்ஸ்யாயனர் காட்டும் இன்ப வழிகாட்டி!… எட்டாவது வழி (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-8)

உணர்ச்சி தீயை மூட்டும் வான்கோழி கறி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உணர்ச்சி தீயை மூட்டும் வான்கோழி கறி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)