அவ்வப்போது கிளாமர்

தாம்பத்திய உறவில் கொக்கோகம் காட்டும் வழி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தாம்பத்திய உறவில் கொக்கோகம் காட்டும் வழி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 3 November 2018 0 Comments Read More →
செக்ஸ் அடிமை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் அடிமை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 3 November 2018 0 Comments Read More →
மாதவிலக்கு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மாதவிலக்கு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 1 November 2018 0 Comments Read More →
விந்தணுவை அதிகரிக்க சூப்பர் டிப்ஸ்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

விந்தணுவை அதிகரிக்க சூப்பர் டிப்ஸ்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 1 November 2018 0 Comments Read More →
வயாகரா முதல் வைப்ரேட்டர் வரை…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

வயாகரா முதல் வைப்ரேட்டர் வரை…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 31 October 2018 0 Comments Read More →
போர்னோகிராபி ரசிகர்களின் கவனத்துக்கு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

போர்னோகிராபி ரசிகர்களின் கவனத்துக்கு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 31 October 2018 0 Comments Read More →
காமம் என்பது என்ன?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

காமம் என்பது என்ன?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 30 October 2018 0 Comments Read More →
ஓரின சேர்க்கையில் தான் அதிக இன்பம் என்பது சரிதானா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஓரின சேர்க்கையில் தான் அதிக இன்பம் என்பது சரிதானா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 30 October 2018 0 Comments Read More →
அவசியமா ஆண்மை பரிசோதனை?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அவசியமா ஆண்மை பரிசோதனை?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 29 October 2018 0 Comments Read More →
அழகியல் + இழிவு + வன்முறை = போர்னோ கிராபி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அழகியல் + இழிவு + வன்முறை = போர்னோ கிராபி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 29 October 2018 0 Comments Read More →
தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தாம்பத்திய உறவுக்கு தடை போடும் குறைபாடு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 28 October 2018 0 Comments Read More →
தீண்டும் இன்பம் !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தீண்டும் இன்பம் !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 27 October 2018 0 Comments Read More →
மயக்கம்… குழப்பம்… கலக்கம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மயக்கம்… குழப்பம்… கலக்கம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 27 October 2018 0 Comments Read More →
எளிது எளிது வாசக்டமி எளிது!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

எளிது எளிது வாசக்டமி எளிது!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 26 October 2018 0 Comments Read More →
ஆண்களே…மனம் தளர வேண்டாம்!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண்களே…மனம் தளர வேண்டாம்!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 26 October 2018 0 Comments Read More →
ஆயுதமல்ல அந்தரங்க உறவு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆயுதமல்ல அந்தரங்க உறவு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 25 October 2018 0 Comments Read More →
இது மகரந்தச் சேர்க்கை அல்ல!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இது மகரந்தச் சேர்க்கை அல்ல!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 25 October 2018 0 Comments Read More →
வேதனையை விலைக்கு வாங்கலாம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

வேதனையை விலைக்கு வாங்கலாம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 24 October 2018 0 Comments Read More →
மன இறுக்கம் குறைக்கும் கலை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மன இறுக்கம் குறைக்கும் கலை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 24 October 2018 0 Comments Read More →
நீ பாதி நான் பாதி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

நீ பாதி நான் பாதி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 24 October 2018 0 Comments Read More →
நரகத்திலிருந்து ஓர் அழைப்பு!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

நரகத்திலிருந்து ஓர் அழைப்பு!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 23 October 2018 0 Comments Read More →
புறக்கணிப்பின் வலி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

புறக்கணிப்பின் வலி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 23 October 2018 0 Comments Read More →
கற்றுக்கொண்டால் குற்றமில்லை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கற்றுக்கொண்டால் குற்றமில்லை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 22 October 2018 0 Comments Read More →
தேவை தேனிலவு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தேவை தேனிலவு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 22 October 2018 0 Comments Read More →
குறை சொன்னால் குஷி இருக்காது!!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

குறை சொன்னால் குஷி இருக்காது!!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 21 October 2018 0 Comments Read More →
இனிது இனிது காமம் இனிது!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இனிது இனிது காமம் இனிது!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 21 October 2018 0 Comments Read More →
சந்தோஷமா இருக்க சயின்டிஃபிக்கா வழி இருக்கா?!(மருத்துவம்)

சந்தோஷமா இருக்க சயின்டிஃபிக்கா வழி இருக்கா?!(மருத்துவம்)

By 20 October 2018 0 Comments Read More →
மோகத்திற்கு எதிரி முதுகுவலி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மோகத்திற்கு எதிரி முதுகுவலி!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 20 October 2018 0 Comments Read More →
பூட்டி வைக்காதீர் (அவ்வப்போது கிளாமர்)

பூட்டி வைக்காதீர் (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 19 October 2018 0 Comments Read More →
டேட்டிங் ஏன் எப்படி?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

டேட்டிங் ஏன் எப்படி?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 19 October 2018 0 Comments Read More →
அளவுக்கு மீறினால்..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அளவுக்கு மீறினால்..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 18 October 2018 0 Comments Read More →
உடல் வேறு… உணர்வுகள் வேறு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உடல் வேறு… உணர்வுகள் வேறு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 18 October 2018 0 Comments Read More →
ஆண் என்ன? பெண் என்ன?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண் என்ன? பெண் என்ன?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 17 October 2018 0 Comments Read More →
இன்பத்தை கருவாக்கினாள் பெண்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இன்பத்தை கருவாக்கினாள் பெண்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 17 October 2018 0 Comments Read More →
திருமண உறவு அவசியமா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

திருமண உறவு அவசியமா?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 16 October 2018 0 Comments Read More →
அன்பும் அக்கறையும் மட்டுமே வேண்டும்! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

அன்பும் அக்கறையும் மட்டுமே வேண்டும்! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 16 October 2018 0 Comments Read More →
தூக்கத்தில் வரும் பிரச்னை!!!

தூக்கத்தில் வரும் பிரச்னை!!!

By 15 October 2018 0 Comments Read More →
அளவு ஒரு பிரச்னை இல்லை!!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அளவு ஒரு பிரச்னை இல்லை!!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 15 October 2018 0 Comments Read More →
உடல் ரீதியான பரிசோதனை அவசியம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உடல் ரீதியான பரிசோதனை அவசியம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 14 October 2018 0 Comments Read More →