கட்டுரை

மீண்டும் வேதாளம் முருங்கை மரத்தில்… !! (கட்டுரை)

மீண்டும் வேதாளம் முருங்கை மரத்தில்… !! (கட்டுரை)

By 15 October 2021 0 Comments Read More →
‘பனாமா’வாலோ ‘பண்டோரா’வாலோ எதுவும் நடக்கப்போவதில்லை!! (கட்டுரை)

‘பனாமா’வாலோ ‘பண்டோரா’வாலோ எதுவும் நடக்கப்போவதில்லை!! (கட்டுரை)

By 13 October 2021 0 Comments Read More →
இஷாலினியின் விவகாரத்தில் எழுந்த முரண்பாடு !! (கட்டுரை)

இஷாலினியின் விவகாரத்தில் எழுந்த முரண்பாடு !! (கட்டுரை)

By 11 October 2021 0 Comments Read More →
பனம்காமம், மூன்றுமுறிப்பு கிராமங்கள்: ஏன் இந்த நிலை? (கட்டுரை)

பனம்காமம், மூன்றுமுறிப்பு கிராமங்கள்: ஏன் இந்த நிலை? (கட்டுரை)

By 10 October 2021 0 Comments Read More →
புதுடெல்லியுடன் நெருக்கும் ராஜபக்‌ஷர்கள்: கூட்டமைப்பின் நிலை என்ன? (கட்டுரை)

புதுடெல்லியுடன் நெருக்கும் ராஜபக்‌ஷர்கள்: கூட்டமைப்பின் நிலை என்ன? (கட்டுரை)

By 9 October 2021 0 Comments Read More →
நஞ்சுண்ட நோயாளிகள் !! (கட்டுரை)

நஞ்சுண்ட நோயாளிகள் !! (கட்டுரை)

By 8 October 2021 0 Comments Read More →
சட்டவிரோத செயற்பாடுகளின் மையம் ஆறுகள், குளங்கள்: கசக்கும் கசிப்பு!! (கட்டுரை)

சட்டவிரோத செயற்பாடுகளின் மையம் ஆறுகள், குளங்கள்: கசக்கும் கசிப்பு!! (கட்டுரை)

By 7 October 2021 0 Comments Read More →
கூஜாக்களும் ராஜாக்களும் !! (கட்டுரை)

கூஜாக்களும் ராஜாக்களும் !! (கட்டுரை)

By 6 October 2021 0 Comments Read More →
அமரர் தர்மசீலன் நினைவுகள் !! (கட்டுரை)

அமரர் தர்மசீலன் நினைவுகள் !! (கட்டுரை)

By 4 October 2021 0 Comments Read More →
அதிர்ச்சி ஆண்மைக்கு ஆபத்து !! (கட்டுரை)

அதிர்ச்சி ஆண்மைக்கு ஆபத்து !! (கட்டுரை)

By 2 October 2021 0 Comments Read More →
தலைமைகளும் தாழ்வுச்சிக்கலும் !! (கட்டுரை)

தலைமைகளும் தாழ்வுச்சிக்கலும் !! (கட்டுரை)

By 1 October 2021 0 Comments Read More →
சதொச எட்டாக்கனியா? தாழ்திறவாய் !! (கட்டுரை)

சதொச எட்டாக்கனியா? தாழ்திறவாய் !! (கட்டுரை)

By 30 September 2021 0 Comments Read More →
கண்ணைப் பறித்த புத்திமதி !! (கட்டுரை)

கண்ணைப் பறித்த புத்திமதி !! (கட்டுரை)

By 27 September 2021 0 Comments Read More →
கைகொடுக்கப் போவது மனித உரிமைகள் பேரவையா, ஐரோப்பிய ஒன்றியமா? !!  (கட்டுரை)

கைகொடுக்கப் போவது மனித உரிமைகள் பேரவையா, ஐரோப்பிய ஒன்றியமா? !! (கட்டுரை)

By 23 September 2021 0 Comments Read More →
உண்ணும் உணவில் புரதச் சத்தின் அவசியம் !! (கட்டுரை)

உண்ணும் உணவில் புரதச் சத்தின் அவசியம் !! (கட்டுரை)

By 22 September 2021 0 Comments Read More →
கொலைவெறி தண்டவாளம் !! (கட்டுரை)

கொலைவெறி தண்டவாளம் !! (கட்டுரை)

By 21 September 2021 0 Comments Read More →
வறுமையின் பரிசு கல்விக்கு விடை !! (கட்டுரை)

வறுமையின் பரிசு கல்விக்கு விடை !! (கட்டுரை)

By 20 September 2021 0 Comments Read More →
வேட்டி பற்றிய கனவு !! (கட்டுரை)

வேட்டி பற்றிய கனவு !! (கட்டுரை)

By 19 September 2021 0 Comments Read More →
கொரோனாவால் கடனில் மூழ்கும் நமது சமூகம் !! (கட்டுரை)

கொரோனாவால் கடனில் மூழ்கும் நமது சமூகம் !! (கட்டுரை)

By 18 September 2021 0 Comments Read More →
சொந்த நாட்டின் ஏதிலிகள்!! (கட்டுரை)

சொந்த நாட்டின் ஏதிலிகள்!! (கட்டுரை)

By 16 September 2021 0 Comments Read More →
ஜப்பானுக்கு பிரித்தானிய போர்க்கப்பல் வருகை சீனாவுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ள சிக்கல் !! (கட்டுரை)

ஜப்பானுக்கு பிரித்தானிய போர்க்கப்பல் வருகை சீனாவுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ள சிக்கல் !! (கட்டுரை)

By 15 September 2021 0 Comments Read More →
எங்கே செல்கிறது இலங்கையின் பொருளாதாரம்? (கட்டுரை)

எங்கே செல்கிறது இலங்கையின் பொருளாதாரம்? (கட்டுரை)

By 13 September 2021 0 Comments Read More →
100 ஆவது ஆண்டில் மரியாயின் சேனை (கட்டுரை)

100 ஆவது ஆண்டில் மரியாயின் சேனை (கட்டுரை)

By 12 September 2021 0 Comments Read More →
நியூசிலாந்தின் முன்மாதிரியான அணுகுமுறை !! (கட்டுரை)

நியூசிலாந்தின் முன்மாதிரியான அணுகுமுறை !! (கட்டுரை)

By 10 September 2021 0 Comments Read More →
சூடு கண்ட பூனை !! (கட்டுரை)

சூடு கண்ட பூனை !! (கட்டுரை)

By 9 September 2021 0 Comments Read More →
திரும்பிப் பாருங்கள் !! (கட்டுரை)

திரும்பிப் பாருங்கள் !! (கட்டுரை)

By 7 September 2021 0 Comments Read More →
கனவுகள் மெய்ப்படுமா? (கட்டுரை)

கனவுகள் மெய்ப்படுமா? (கட்டுரை)

By 6 September 2021 0 Comments Read More →
முஸ்லிம் அரசியல்: ஆடத் தெரியாதவர்களின் மேடை !! (கட்டுரை)

முஸ்லிம் அரசியல்: ஆடத் தெரியாதவர்களின் மேடை !! (கட்டுரை)

By 4 September 2021 0 Comments Read More →
சீனாவின் செல்நெறியில் திபெத்தை விளங்கிக் கொள்ளல் !! (கட்டுரை)

சீனாவின் செல்நெறியில் திபெத்தை விளங்கிக் கொள்ளல் !! (கட்டுரை)

By 3 September 2021 0 Comments Read More →
கறுப்பு மணலின் கறுப்பாடுகள் !! (கட்டுரை)

கறுப்பு மணலின் கறுப்பாடுகள் !! (கட்டுரை)

By 2 September 2021 0 Comments Read More →
ஆப்கானிஸ்தான்: ஒரு முடிவும் ஒரு தொடக்கமும் !! (கட்டுரை)

ஆப்கானிஸ்தான்: ஒரு முடிவும் ஒரு தொடக்கமும் !! (கட்டுரை)

By 1 September 2021 0 Comments Read More →
இரவில் நடமாடும் சவப்பெட்டிகள் !! (கட்டுரை)

இரவில் நடமாடும் சவப்பெட்டிகள் !! (கட்டுரை)

By 29 August 2021 0 Comments Read More →
தொடரும் மர்மம் !! (கட்டுரை)

தொடரும் மர்மம் !! (கட்டுரை)

By 28 August 2021 0 Comments Read More →
மக்கள் மீது அதிகரிக்கும் நெருக்கடிகள் !!  (கட்டுரை)

மக்கள் மீது அதிகரிக்கும் நெருக்கடிகள் !! (கட்டுரை)

By 26 August 2021 0 Comments Read More →
ஆப்கானிஸ்தானின் தேச கட்டுமானத் தோல்வி: இலங்கை கற்கவேண்டிய பாடங்கள்!! (கட்டுரை)

ஆப்கானிஸ்தானின் தேச கட்டுமானத் தோல்வி: இலங்கை கற்கவேண்டிய பாடங்கள்!! (கட்டுரை)

By 25 August 2021 0 Comments Read More →
ஒட்டுசுட்டான் மண்ணை எடுத்து !! (கட்டுரை)

ஒட்டுசுட்டான் மண்ணை எடுத்து !! (கட்டுரை)

By 24 August 2021 0 Comments Read More →
எதற்காக இந்த மாற்றம்? (கட்டுரை)

எதற்காக இந்த மாற்றம்? (கட்டுரை)

By 23 August 2021 0 Comments Read More →
தலிபான்களின் எழுச்சியால் சீனா எதிர்நோக்கும் நிலைமை என்ன? (கட்டுரை)

தலிபான்களின் எழுச்சியால் சீனா எதிர்நோக்கும் நிலைமை என்ன? (கட்டுரை)

By 22 August 2021 0 Comments Read More →
தமிழர்கள் சீனாவை நம்பலாமா? (கட்டுரை)

தமிழர்கள் சீனாவை நம்பலாமா? (கட்டுரை)

By 21 August 2021 0 Comments Read More →