கட்டுரை

’சர்வதேசமே தீர்வையும் பெற்றுத்தர வேண்டும்’ !! (கட்டுரை)

’சர்வதேசமே தீர்வையும் பெற்றுத்தர வேண்டும்’ !! (கட்டுரை)

கஞ்சா காவிகள் கொரோனா வைரஸ் காவுவார்களா? (கட்டுரை)

கஞ்சா காவிகள் கொரோனா வைரஸ் காவுவார்களா? (கட்டுரை)

உண்மையைக் கண்டறிவது அவசியம் !! (கட்டுரை)

உண்மையைக் கண்டறிவது அவசியம் !! (கட்டுரை)

By 30 June 2020 0 Comments Read More →
உட்கட்சி வேட்பாளர் குத்துவெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

உட்கட்சி வேட்பாளர் குத்துவெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

By 29 June 2020 0 Comments Read More →
சுருங்கும் ஜனநாயக இடைவெளி !! (கட்டுரை)

சுருங்கும் ஜனநாயக இடைவெளி !! (கட்டுரை)

By 28 June 2020 0 Comments Read More →
இலங்கையில் பொலிஸ் வன்முறை !! (கட்டுரை)

இலங்கையில் பொலிஸ் வன்முறை !! (கட்டுரை)

By 27 June 2020 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தேசிய வாக்குகளைக் குறிவைக்கும் பேரினவாதக் கட்சிகள் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய வாக்குகளைக் குறிவைக்கும் பேரினவாதக் கட்சிகள் !! (கட்டுரை)

By 26 June 2020 0 Comments Read More →
தம் தலையில் தாமே மண்ணைப் போடும் வாக்காளர்கள் !! (கட்டுரை)

தம் தலையில் தாமே மண்ணைப் போடும் வாக்காளர்கள் !! (கட்டுரை)

By 25 June 2020 0 Comments Read More →
காக்கா எச்சமா, காக்கைக் கூடா? (கட்டுரை)

காக்கா எச்சமா, காக்கைக் கூடா? (கட்டுரை)

By 23 June 2020 0 Comments Read More →
அதிகாரத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் குறியீடு !! (கட்டுரை)

அதிகாரத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் குறியீடு !! (கட்டுரை)

By 21 June 2020 0 Comments Read More →
எரிய வைப்பார்களா, அணைய வைப்பார்களா?  (கட்டுரை)

எரிய வைப்பார்களா, அணைய வைப்பார்களா? (கட்டுரை)

By 20 June 2020 0 Comments Read More →
தேர்தல் மனோநிலை !! (கட்டுரை)

தேர்தல் மனோநிலை !! (கட்டுரை)

By 19 June 2020 0 Comments Read More →
சமூக இடைவெளியும் சமூகங்களின் இடைவெளியும் !! (கட்டுரை)

சமூக இடைவெளியும் சமூகங்களின் இடைவெளியும் !! (கட்டுரை)

By 18 June 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா காலத்து காடழிப்பு; மனிதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்து!!	(கட்டுரை)

கொரோனா காலத்து காடழிப்பு; மனிதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்து!! (கட்டுரை)

By 17 June 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா காலத்து ‘ஒன்லைன்’ கல்வி: அரைவேக்காட்டுத்தனமா, அத்தியாவசியமா? (கட்டுரை)

கொரோனா காலத்து ‘ஒன்லைன்’ கல்வி: அரைவேக்காட்டுத்தனமா, அத்தியாவசியமா? (கட்டுரை)

By 16 June 2020 0 Comments Read More →
இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்பும் இலங்கை!! (கட்டுரை)

இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்பும் இலங்கை!! (கட்டுரை)

By 15 June 2020 0 Comments Read More →
காணிப் பிரச்சினையிலும் தொல்பொருள் பாதுகாப்பிலும் பாகுபாடற்ற அணுகுமுறை தேவை !! (கட்டுரை)

காணிப் பிரச்சினையிலும் தொல்பொருள் பாதுகாப்பிலும் பாகுபாடற்ற அணுகுமுறை தேவை !! (கட்டுரை)

By 14 June 2020 0 Comments Read More →
இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான குரல்கள் !! (கட்டுரை)

இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான குரல்கள் !! (கட்டுரை)

By 13 June 2020 0 Comments Read More →
கிழக்கில் பௌத்த சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும் செயலணி: பேரபாயத்தை எதிர்கொள்வது எப்படி?  (கட்டுரை)

கிழக்கில் பௌத்த சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும் செயலணி: பேரபாயத்தை எதிர்கொள்வது எப்படி? (கட்டுரை)

By 12 June 2020 0 Comments Read More →
கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே… !! (கட்டுரை)

கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே… !! (கட்டுரை)

By 11 June 2020 0 Comments Read More →
அமெரிக்காவும் ஈழத்தமிழரும்: முன்னை இட்ட தீ !! (கட்டுரை)

அமெரிக்காவும் ஈழத்தமிழரும்: முன்னை இட்ட தீ !! (கட்டுரை)

By 10 June 2020 0 Comments Read More →
இனவெறுப்பு ஊடகங்கள்: நல்லிணக்கத்தின் பெரும் சாபக்கேடு !! (கட்டுரை)

இனவெறுப்பு ஊடகங்கள்: நல்லிணக்கத்தின் பெரும் சாபக்கேடு !! (கட்டுரை)

பொருளாதாரச் சுமையால் உருவாகும் அரசு மீதான வெறுப்பு !! (கட்டுரை)

பொருளாதாரச் சுமையால் உருவாகும் அரசு மீதான வெறுப்பு !! (கட்டுரை)

கொல்லாத கொரோனா வைரஸும் கொன்ற அரசாங்கமும் !! (கட்டுரை)

கொல்லாத கொரோனா வைரஸும் கொன்ற அரசாங்கமும் !! (கட்டுரை)

தலைதூக்கும் நச்சுக் காளான்கள் !! (கட்டுரை)

தலைதூக்கும் நச்சுக் காளான்கள் !! (கட்டுரை)

படைமய சூழலுக்குப் பழக்கப்படுதல் !! (கட்டுரை)

படைமய சூழலுக்குப் பழக்கப்படுதல் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய அரசியலில் துரோகி அடையாளம் சூட்டுதல் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய அரசியலில் துரோகி அடையாளம் சூட்டுதல் !! (கட்டுரை)

இனவெறித் ’தீ’ !! (கட்டுரை)

இனவெறித் ’தீ’ !! (கட்டுரை)

பாலியல் ஆசைகள் ஆண்களுக்கு மட்டுமானதா?  (கட்டுரை)

பாலியல் ஆசைகள் ஆண்களுக்கு மட்டுமானதா? (கட்டுரை)

மனதை உருக்கும் மாளிகாவத்தை சோகம்!! (கட்டுரை)

மனதை உருக்கும் மாளிகாவத்தை சோகம்!! (கட்டுரை)

உழைக்கும் மக்களுக்காக உயிர் கொடுத்த உத்தமன்!! (கட்டுரை)

உழைக்கும் மக்களுக்காக உயிர் கொடுத்த உத்தமன்!! (கட்டுரை)

கொல்லாத கொரோனா வைரஸும் கொன்ற அரசாங்கமும் !! 	(கட்டுரை)

கொல்லாத கொரோனா வைரஸும் கொன்ற அரசாங்கமும் !! (கட்டுரை)

மலையக அரண் சாய்ந்துவிட்டது !! (கட்டுரை)

மலையக அரண் சாய்ந்துவிட்டது !! (கட்டுரை)

கொரோனாவும் கொள்ளை நோய் பேரிடர் கொள்கையும் !! (கட்டுரை)

கொரோனாவும் கொள்ளை நோய் பேரிடர் கொள்கையும் !! (கட்டுரை)

கூட்டமைப்பு, முன்னணி என்கிற போலி அடையாளங்கள் !! (கட்டுரை)

கூட்டமைப்பு, முன்னணி என்கிற போலி அடையாளங்கள் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசியமும் குழாயடிச் சண்டைகளும்!!!  (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசியமும் குழாயடிச் சண்டைகளும்!!! (கட்டுரை)

உணர்வுபூர்வமாகவும் இதய சுத்தியோடும் சிந்திப்போம் –  பைஸர் முஸ்தபா!! (கட்டுரை)

உணர்வுபூர்வமாகவும் இதய சுத்தியோடும் சிந்திப்போம் – பைஸர் முஸ்தபா!! (கட்டுரை)

பெருநாள் கொள்வனவு: பழிச் சொல்லுக்கு ஆளாக வேண்டாம் !! (கட்டுரை)

பெருநாள் கொள்வனவு: பழிச் சொல்லுக்கு ஆளாக வேண்டாம் !! (கட்டுரை)

குழிக்குள் விழுந்த நூலறுந்த பட்டங்கள் !! (கட்டுரை)

குழிக்குள் விழுந்த நூலறுந்த பட்டங்கள் !! (கட்டுரை)