கட்டுரை

பேசும் ரோபோ!! (கட்டுரை)

பேசும் ரோபோ!! (கட்டுரை)

By 26 February 2020 0 Comments Read More →
கிழக்கை முன்னுதாரணமாக்கி சகலருக்கும் சம அதிகாரங்கள்!! (கட்டுரை)

கிழக்கை முன்னுதாரணமாக்கி சகலருக்கும் சம அதிகாரங்கள்!! (கட்டுரை)

By 25 February 2020 0 Comments Read More →
சின்னஞ் சிறிய நாட்டில் எத்தனை கட்சிகள் ? (கட்டுரை)

சின்னஞ் சிறிய நாட்டில் எத்தனை கட்சிகள் ? (கட்டுரை)

By 24 February 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா வைரஸ்: உயிரியல் யுத்தமா?  (கட்டுரை)

கொரோனா வைரஸ்: உயிரியல் யுத்தமா? (கட்டுரை)

By 22 February 2020 0 Comments Read More →
யாழ். தேர்தல் மாவட்டத்துக்குள் சுருங்கிவிட்ட மாற்றுத் தலைமை(கள்) !! (கட்டுரை)

யாழ். தேர்தல் மாவட்டத்துக்குள் சுருங்கிவிட்ட மாற்றுத் தலைமை(கள்) !! (கட்டுரை)

By 21 February 2020 0 Comments Read More →
சுதந்திரக் கட்சியை சுழியோடி காப்பவர் யார் !! (கட்டுரை)

சுதந்திரக் கட்சியை சுழியோடி காப்பவர் யார் !! (கட்டுரை)

By 20 February 2020 0 Comments Read More →
அ.தி.மு.கவுக்கு 2021 ஆதரவு அலை வீசுமா? (கட்டுரை)

அ.தி.மு.கவுக்கு 2021 ஆதரவு அலை வீசுமா? (கட்டுரை)

By 18 February 2020 0 Comments Read More →
‘தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு’ ஏன் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்? (கட்டுரை)

‘தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு’ ஏன் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்? (கட்டுரை)

By 17 February 2020 0 Comments Read More →
தமிழர் பிரச்சினை; கைவிடுகிறதா இந்தியா? (கட்டுரை)

தமிழர் பிரச்சினை; கைவிடுகிறதா இந்தியா? (கட்டுரை)

By 16 February 2020 0 Comments Read More →
அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடென்ன? (கட்டுரை)

அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடென்ன? (கட்டுரை)

By 15 February 2020 0 Comments Read More →
புதிதாகச் சிந்திக்க தூண்டும் பிரதமரின் இந்திய விஜயம்!! (கட்டுரை)

புதிதாகச் சிந்திக்க தூண்டும் பிரதமரின் இந்திய விஜயம்!! (கட்டுரை)

By 14 February 2020 0 Comments Read More →
போக்கிடமற்றவர்களின் புதிய கூட்டணி !! (கட்டுரை)

போக்கிடமற்றவர்களின் புதிய கூட்டணி !! (கட்டுரை)

By 13 February 2020 0 Comments Read More →
அதாஉல்லாவின் அரசியல் மீள் எழுச்சி; இலக்கை எட்டுமா? (கட்டுரை)

அதாஉல்லாவின் அரசியல் மீள் எழுச்சி; இலக்கை எட்டுமா? (கட்டுரை)

By 12 February 2020 0 Comments Read More →
திணறும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் !! (கட்டுரை)

திணறும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் !! (கட்டுரை)

By 11 February 2020 0 Comments Read More →
கடந்த அரசின் தவறான நிதி முகாமைத்துவம்!! (கட்டுரை)

கடந்த அரசின் தவறான நிதி முகாமைத்துவம்!! (கட்டுரை)

By 10 February 2020 0 Comments Read More →
அவுஸ்ட்விட்ச் 75: ஒடுக்கப்பட்டோரில் இருந்து ஒடுக்குவோராக… !! (கட்டுரை)

அவுஸ்ட்விட்ச் 75: ஒடுக்கப்பட்டோரில் இருந்து ஒடுக்குவோராக… !! (கட்டுரை)

By 9 February 2020 0 Comments Read More →
மதச் சகிப்பின்மையும் ‘இலங்கையர்’ என்ற அடையாளமும்!! (கட்டுரை)

மதச் சகிப்பின்மையும் ‘இலங்கையர்’ என்ற அடையாளமும்!! (கட்டுரை)

By 9 February 2020 0 Comments Read More →
பாடாத கீதம்: தமிழ் பேசும் மக்களின் தேச உணர்வு !! (கட்டுரை)

பாடாத கீதம்: தமிழ் பேசும் மக்களின் தேச உணர்வு !! (கட்டுரை)

By 8 February 2020 0 Comments Read More →
மீண்டும் மீண்டும் தவறிழைக்கும் சிங்களத் தலைமைகள் !! (கட்டுரை)

மீண்டும் மீண்டும் தவறிழைக்கும் சிங்களத் தலைமைகள் !! (கட்டுரை)

By 7 February 2020 0 Comments Read More →
விக்னேஸ்வரனும் மாற்று தலைமைக்கான வெளியும் !! (கட்டுரை)

விக்னேஸ்வரனும் மாற்று தலைமைக்கான வெளியும் !! (கட்டுரை)

By 6 February 2020 0 Comments Read More →
‘நிர்பயா’ தூக்கும் டெல்லி தேர்தலும்!! (கட்டுரை)

‘நிர்பயா’ தூக்கும் டெல்லி தேர்தலும்!! (கட்டுரை)

By 5 February 2020 0 Comments Read More →
முஸ்லிம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையும் தகுதியும்!! (கட்டுரை)

முஸ்லிம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையும் தகுதியும்!! (கட்டுரை)

By 4 February 2020 0 Comments Read More →
2020 இன் திசைவழி: சோசலிசத்தின் மீள்வருகை!!  (கட்டுரை)

2020 இன் திசைவழி: சோசலிசத்தின் மீள்வருகை!! (கட்டுரை)

By 2 February 2020 0 Comments Read More →
‘குப்பை அரசியல்’ காலம் !!  (கட்டுரை)

‘குப்பை அரசியல்’ காலம் !! (கட்டுரை)

By 1 February 2020 0 Comments Read More →
தற்கொலைக்கு தயாராகி வரும் ஐ.தே.க!!  (கட்டுரை)

தற்கொலைக்கு தயாராகி வரும் ஐ.தே.க!! (கட்டுரை)

By 31 January 2020 0 Comments Read More →
‘தலைக்கறிக்கு’ போட்டிபோடும் தலைநகரில் தமிழர் அரசியல்!!  (கட்டுரை)

‘தலைக்கறிக்கு’ போட்டிபோடும் தலைநகரில் தமிழர் அரசியல்!! (கட்டுரை)

By 29 January 2020 0 Comments Read More →
ஆப்பை இழுக்குமா ‘குரங்கு’?  (கட்டுரை)

ஆப்பை இழுக்குமா ‘குரங்கு’? (கட்டுரை)

By 28 January 2020 0 Comments Read More →
என்ன செய்யப் போகிறார்கள் தமிழ் தலைமைகள்? (கட்டுரை)

என்ன செய்யப் போகிறார்கள் தமிழ் தலைமைகள்? (கட்டுரை)

By 27 January 2020 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தலைவர்கள் எதற்கு?  (கட்டுரை)

தமிழ்த் தலைவர்கள் எதற்கு? (கட்டுரை)

By 26 January 2020 0 Comments Read More →
உலகப் பொருளாதாரம் 2020: இன்னொரு நெருக்கடியை நோக்கி… !! (கட்டுரை)

உலகப் பொருளாதாரம் 2020: இன்னொரு நெருக்கடியை நோக்கி… !! (கட்டுரை)

By 25 January 2020 0 Comments Read More →
பொதுத் தேர்தல் களம்: முஸ்லிம் கட்சிகள் முகம்கொடுக்கவுள்ள சவால்கள்!! (கட்டுரை)

பொதுத் தேர்தல் களம்: முஸ்லிம் கட்சிகள் முகம்கொடுக்கவுள்ள சவால்கள்!! (கட்டுரை)

By 23 January 2020 0 Comments Read More →
மறக்கப்படும் தீர்வு !! (கட்டுரை)

மறக்கப்படும் தீர்வு !! (கட்டுரை)

By 22 January 2020 0 Comments Read More →
உண்மையில் திருத்த வேண்டியது!! (கட்டுரை)

உண்மையில் திருத்த வேண்டியது!! (கட்டுரை)

By 21 January 2020 0 Comments Read More →
துறவறமும் திருமணமும்: பாப்பரசர் எதிர் பாப்பரசர் !! (கட்டுரை)

துறவறமும் திருமணமும்: பாப்பரசர் எதிர் பாப்பரசர் !! (கட்டுரை)

By 20 January 2020 0 Comments Read More →
தொடங்கும் தேர்தல் நாடகங்கள் !! ( கட்டுரை)

தொடங்கும் தேர்தல் நாடகங்கள் !! ( கட்டுரை)

By 19 January 2020 0 Comments Read More →
அரசியல் அசிங்கங்களை அம்பலப்படுத்திய ரஞ்சன் !! (கட்டுரை)

அரசியல் அசிங்கங்களை அம்பலப்படுத்திய ரஞ்சன் !! (கட்டுரை)

By 17 January 2020 0 Comments Read More →
பகடிவதை எனும் பெருங் குற்றம் !! (கட்டுரை)

பகடிவதை எனும் பெருங் குற்றம் !! (கட்டுரை)

By 16 January 2020 0 Comments Read More →
ஈரானிய விமான விபத்தின் பாடங்கள் !! ( கட்டுரை)

ஈரானிய விமான விபத்தின் பாடங்கள் !! ( கட்டுரை)

By 14 January 2020 0 Comments Read More →
களையிழந்த ‘லோக்பால்’ பிரசாரம்? (கட்டுரை)

களையிழந்த ‘லோக்பால்’ பிரசாரம்? (கட்டுரை)

By 13 January 2020 0 Comments Read More →