கட்டுரை

கட்சிப் பெயர்களும் இனவாதமும் !! (கட்டுரை)

கட்சிப் பெயர்களும் இனவாதமும் !! (கட்டுரை)

By 12 April 2021 0 Comments Read More →
கணவன், மனைவி உறவில் காதல் அதிகரிக்க… !! (கட்டுரை)

கணவன், மனைவி உறவில் காதல் அதிகரிக்க… !! (கட்டுரை)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
பெண்களின் உடலமைப்பை மாற்றும் சடங்கு முறைகள்!! (கட்டுரை)

பெண்களின் உடலமைப்பை மாற்றும் சடங்கு முறைகள்!! (கட்டுரை)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
இளைஞர்களைப் புறக்கணிக்கும் தமிழ்க் கட்சிகள்!! (கட்டுரை)

இளைஞர்களைப் புறக்கணிக்கும் தமிழ்க் கட்சிகள்!! (கட்டுரை)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
இலங்கையில் முதலாவது ஆயுதப் போராட்டம்: 50 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் ஜே.வி.பி கிளர்ச்சி !! (கட்டுரை)

இலங்கையில் முதலாவது ஆயுதப் போராட்டம்: 50 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் ஜே.வி.பி கிளர்ச்சி !! (கட்டுரை)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
உயிர்ப்புப் பெருவிழா அன்றும் இன்றும்!! (கட்டுரை)

உயிர்ப்புப் பெருவிழா அன்றும் இன்றும்!! (கட்டுரை)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
இலங்கையர்கள் இழந்த உறவினர்களிற்காக காத்திருக்கின்றனர் – அராப் நியுஸ்!! (கட்டுரை)

இலங்கையர்கள் இழந்த உறவினர்களிற்காக காத்திருக்கின்றனர் – அராப் நியுஸ்!! (கட்டுரை)

By 4 April 2021 0 Comments Read More →
எனக்கொரு கலாநிதி பட்டம் பார்சல்-கல்வி மாஃபியாவால் சீரழியும் இலங்கை.!! (கட்டுரை)

எனக்கொரு கலாநிதி பட்டம் பார்சல்-கல்வி மாஃபியாவால் சீரழியும் இலங்கை.!! (கட்டுரை)

By 2 April 2021 0 Comments Read More →
செத்த நாக்கு !! (கட்டுரை)

செத்த நாக்கு !! (கட்டுரை)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
நீர்வை பொன்னையன் குறித்து ந. இரவீந்திரனின் மனப்பதிவு !! (கட்டுரை)

நீர்வை பொன்னையன் குறித்து ந. இரவீந்திரனின் மனப்பதிவு !! (கட்டுரை)

By 31 March 2021 0 Comments Read More →
பரீட்சைகளையும் பட்டங்களையும் கடந்த கல்வி மறுசீரமைப்பு!!  (கட்டுரை)

பரீட்சைகளையும் பட்டங்களையும் கடந்த கல்வி மறுசீரமைப்பு!! (கட்டுரை)

By 29 March 2021 0 Comments Read More →
ஜெனீவா பிரேரணை: கடலில் தத்தளிப்பவனுக்கு ஒரு மரக்கட்டை!!  (கட்டுரை)

ஜெனீவா பிரேரணை: கடலில் தத்தளிப்பவனுக்கு ஒரு மரக்கட்டை!! (கட்டுரை)

By 27 March 2021 0 Comments Read More →
யாரிடம் சொல்லியழ? பியர் குடித்த உயிர் !! (கட்டுரை)

யாரிடம் சொல்லியழ? பியர் குடித்த உயிர் !! (கட்டுரை)

By 19 March 2021 0 Comments Read More →
அம்பிகை அம்மையாரும் தமிழர் போராட்டக் களமும் !! (கட்டுரை)

அம்பிகை அம்மையாரும் தமிழர் போராட்டக் களமும் !! (கட்டுரை)

By 18 March 2021 0 Comments Read More →
பாரபட்சமற்ற நீதியின் அவசியம் !! (கட்டுரை)

பாரபட்சமற்ற நீதியின் அவசியம் !! (கட்டுரை)

By 17 March 2021 0 Comments Read More →
கோபானியின் புதல்விகள்: வீரம்மிகு பெண்களின் கதைகள் !! (கட்டுரை)

கோபானியின் புதல்விகள்: வீரம்மிகு பெண்களின் கதைகள் !! (கட்டுரை)

By 15 March 2021 0 Comments Read More →
பெண்கள் ஆணிடம் எதிர்பார்க்கும் சுவாரஸ்ய விஷயங்கள்! (கட்டுரை)

பெண்கள் ஆணிடம் எதிர்பார்க்கும் சுவாரஸ்ய விஷயங்கள்! (கட்டுரை)

By 14 March 2021 0 Comments Read More →
பதின்பருவ காதலால் வாழ்க்கை மீதே வெறுப்பு உண்டாகலாம்!  (கட்டுரை)

பதின்பருவ காதலால் வாழ்க்கை மீதே வெறுப்பு உண்டாகலாம்! (கட்டுரை)

By 13 March 2021 0 Comments Read More →
புகைப்பிடிப்பதில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி? (கட்டுரை)

புகைப்பிடிப்பதில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி? (கட்டுரை)

By 12 March 2021 0 Comments Read More →
எப்போதோ கிடைக்க வேண்டிய ஆறுதல் !! (கட்டுரை)

எப்போதோ கிடைக்க வேண்டிய ஆறுதல் !! (கட்டுரை)

By 10 March 2021 0 Comments Read More →
ஜெனீவா: உருளும் பகடைகள்!! (கட்டுரை)

ஜெனீவா: உருளும் பகடைகள்!! (கட்டுரை)

By 9 March 2021 0 Comments Read More →
தன்னம்பிக்கை நிறைந்த அறியாமை !! (கட்டுரை)

தன்னம்பிக்கை நிறைந்த அறியாமை !! (கட்டுரை)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
ஜெனீவாவில் இருப்பதா, வீற்றோவால் தொலைப்பதா? (கட்டுரை)

ஜெனீவாவில் இருப்பதா, வீற்றோவால் தொலைப்பதா? (கட்டுரை)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
இனவாதிகளை ஏமாற்றிய ‘ஈஸ்டர்’ ஆணைக்குழு !! (கட்டுரை)

இனவாதிகளை ஏமாற்றிய ‘ஈஸ்டர்’ ஆணைக்குழு !! (கட்டுரை)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
காலம் கடந்த நல்ல முடிவு !! (கட்டுரை)

காலம் கடந்த நல்ல முடிவு !! (கட்டுரை)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →
பலமான தலைவர்களும் பலமான நிறுவனங்களும் !! (கட்டுரை)

பலமான தலைவர்களும் பலமான நிறுவனங்களும் !! (கட்டுரை)

By 1 March 2021 0 Comments Read More →
காதலியிடம் ஆண்கள் செய்யக் கூடாத செயல்கள்! (கட்டுரை)

காதலியிடம் ஆண்கள் செய்யக் கூடாத செயல்கள்! (கட்டுரை)

By 28 February 2021 0 Comments Read More →
சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையை அதிகரிப்பதற்காக யுஎல் பிராங்பேர்ட்டுக்கு நேரடி விமானங்களைத் தொடங்குகிறது!! (கட்டுரை)

சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையை அதிகரிப்பதற்காக யுஎல் பிராங்பேர்ட்டுக்கு நேரடி விமானங்களைத் தொடங்குகிறது!! (கட்டுரை)

By 27 February 2021 0 Comments Read More →
புதிய ஆடையில் உள்ள பழைய பிசாசு: அச்சத்திற்கு மீண்டும் திரும்பிய இலங்கை!! (கட்டுரை)

புதிய ஆடையில் உள்ள பழைய பிசாசு: அச்சத்திற்கு மீண்டும் திரும்பிய இலங்கை!! (கட்டுரை)

By 26 February 2021 0 Comments Read More →
ஆளும் தரப்புக்குள் நடக்கும் ‘அதிகார சண்டை’!! (கட்டுரை)

ஆளும் தரப்புக்குள் நடக்கும் ‘அதிகார சண்டை’!! (கட்டுரை)

By 25 February 2021 0 Comments Read More →
கெரவலபிட்டியவில் முதலாவது கழிவிலிருந்து மின்பிறப்பாக்கல் ஆலை!! (கட்டுரை)

கெரவலபிட்டியவில் முதலாவது கழிவிலிருந்து மின்பிறப்பாக்கல் ஆலை!! (கட்டுரை)

By 24 February 2021 0 Comments Read More →
ஒன்றறை மில்லியன் பசுக்கள் இலங்கைக்கு வரும்!! (கட்டுரை)

ஒன்றறை மில்லியன் பசுக்கள் இலங்கைக்கு வரும்!! (கட்டுரை)

By 23 February 2021 0 Comments Read More →
இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் எதிர்கால ஆபத்து!! (கட்டுரை)

இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் எதிர்கால ஆபத்து!! (கட்டுரை)

By 21 February 2021 0 Comments Read More →
பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலும் சிவில் சமூகங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை!! (கட்டுரை)

பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலும் சிவில் சமூகங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை!! (கட்டுரை)

By 20 February 2021 0 Comments Read More →
‘பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி’ போராட்டம்: வயிற்றெரிச்சல் கோஷ்டிகள்!! (கட்டுரை)

‘பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி’ போராட்டம்: வயிற்றெரிச்சல் கோஷ்டிகள்!! (கட்டுரை)

By 18 February 2021 0 Comments Read More →
நிலையற்றுப்போன நிம்மதிப் பெருமூச்சு !! (கட்டுரை)

நிலையற்றுப்போன நிம்மதிப் பெருமூச்சு !! (கட்டுரை)

By 17 February 2021 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தலைமைகளின் பேசாப்பொருள் ‘பொருளாதாரம்’! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தலைமைகளின் பேசாப்பொருள் ‘பொருளாதாரம்’! (கட்டுரை)

By 16 February 2021 0 Comments Read More →
இந்திய அரசு குரல் எழுப்ப வேண்டும்!! (கட்டுரை)

இந்திய அரசு குரல் எழுப்ப வேண்டும்!! (கட்டுரை)

By 13 February 2021 0 Comments Read More →
மியான்மார் , இலங்கை, ஜெனீவாவில் பெரும் வல்லரசுகளும் புவிசார் அரசியலும்!! (கட்டுரை)

மியான்மார் , இலங்கை, ஜெனீவாவில் பெரும் வல்லரசுகளும் புவிசார் அரசியலும்!! (கட்டுரை)

By 12 February 2021 0 Comments Read More →