கட்டுரை

அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதன் அவசியம்!!   (கட்டுரை)

அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதன் அவசியம்!! (கட்டுரை)

By 6 April 2020 0 Comments Read More →
அலட்சியம் ஆபத்தையே தரும்!! (கட்டுரை)

அலட்சியம் ஆபத்தையே தரும்!! (கட்டுரை)

By 4 April 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா வைரஸ்: பெருந்தொற்றும் உலகப் பதற்றமும் !! (கட்டுரை)

கொரோனா வைரஸ்: பெருந்தொற்றும் உலகப் பதற்றமும் !! (கட்டுரை)

By 31 March 2020 0 Comments Read More →
அரசாங்கம் + கொரோனா = மக்கள் !! (கட்டுரை)

அரசாங்கம் + கொரோனா = மக்கள் !! (கட்டுரை)

By 28 March 2020 0 Comments Read More →
கொவிட்-19: கியூபா கைகொடுக்கும் பொழுதுகள் !! (கட்டுரை)

கொவிட்-19: கியூபா கைகொடுக்கும் பொழுதுகள் !! (கட்டுரை)

By 27 March 2020 0 Comments Read More →
கொரோனாவுக்கு எதிராகக் கை கோர்ப்போம் !! (கட்டுரை)

கொரோனாவுக்கு எதிராகக் கை கோர்ப்போம் !! (கட்டுரை)

By 26 March 2020 0 Comments Read More →
அநியாயமோ, அறியாமையோ? ஆனால், அடக்கப்பட வேண்டியது !! (கட்டுரை)

அநியாயமோ, அறியாமையோ? ஆனால், அடக்கப்பட வேண்டியது !! (கட்டுரை)

By 24 March 2020 0 Comments Read More →
Instragram Test’s New Feature!!! விரைவில் அறிமுகமாகும் புதிய வசதி !! (கட்டுரை)

Instragram Test’s New Feature!!! விரைவில் அறிமுகமாகும் புதிய வசதி !! (கட்டுரை)

By 22 March 2020 0 Comments Read More →
கொரோனாவுக்கு முடிவு கட்டுமா இலங்கை? (கட்டுரை)

கொரோனாவுக்கு முடிவு கட்டுமா இலங்கை? (கட்டுரை)

By 21 March 2020 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தேசியமும் கொரோனா வைரஸும் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசியமும் கொரோனா வைரஸும் !! (கட்டுரை)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா வைரஸ்: இலாபமா? மனிதாபிமானமா? (கட்டுரை)

கொரோனா வைரஸ்: இலாபமா? மனிதாபிமானமா? (கட்டுரை)

By 19 March 2020 0 Comments Read More →
‘பதினாறும் பெற்று, பெருவாழ்வு வாழ்க’ !! (கட்டுரை)

‘பதினாறும் பெற்று, பெருவாழ்வு வாழ்க’ !! (கட்டுரை)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →
’’போலிகளைக் கேட்டு ஏமாறாதீர்கள்” ஊடகவியலாளர்களே அவதானம்! (கட்டுரை)

’’போலிகளைக் கேட்டு ஏமாறாதீர்கள்” ஊடகவியலாளர்களே அவதானம்! (கட்டுரை)

By 16 March 2020 0 Comments Read More →
‘ஒருமித்த குரலில் பேசட்டாம்; ஒன்னா மண்ணா போகட்டாம்’ !! (கட்டுரை)

‘ஒருமித்த குரலில் பேசட்டாம்; ஒன்னா மண்ணா போகட்டாம்’ !! (கட்டுரை)

By 13 March 2020 0 Comments Read More →
இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கூறுகூறானால் தமிழரின் நிலை? (கட்டுரை)

இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் கூறுகூறானால் தமிழரின் நிலை? (கட்டுரை)

By 12 March 2020 0 Comments Read More →
தமிழரசுக் கட்சியின் தேர்தல்கால குத்து வெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

தமிழரசுக் கட்சியின் தேர்தல்கால குத்து வெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

By 11 March 2020 0 Comments Read More →
வாக்காளர்களைக் குழப்பியுள்ள தமிழ் அரசியல்வாதிகள் !! (கட்டுரை)

வாக்காளர்களைக் குழப்பியுள்ள தமிழ் அரசியல்வாதிகள் !! (கட்டுரை)

By 10 March 2020 0 Comments Read More →
முக்கியக் காலமொன்றில் இனியும் ‘உக்கிய’ முடிவுதானா? (கட்டுரை)

முக்கியக் காலமொன்றில் இனியும் ‘உக்கிய’ முடிவுதானா? (கட்டுரை)

By 9 March 2020 0 Comments Read More →
வினாக்களுடன் கடந்து சென்ற மகளிர் தினம் !! (கட்டுரை)

வினாக்களுடன் கடந்து சென்ற மகளிர் தினம் !! (கட்டுரை)

By 8 March 2020 0 Comments Read More →
தேர்தல் முடியும் வரை கிழக்கு மக்கள் காத்திருப்பார்கள்? (கட்டுரை)

தேர்தல் முடியும் வரை கிழக்கு மக்கள் காத்திருப்பார்கள்? (கட்டுரை)

By 7 March 2020 0 Comments Read More →
ஜெனீவா எதிர் கொழும்பு: மீண்டும் ஆரம்பித்த மோதல் !! (கட்டுரை)

ஜெனீவா எதிர் கொழும்பு: மீண்டும் ஆரம்பித்த மோதல் !! (கட்டுரை)

By 6 March 2020 0 Comments Read More →
ஈராக்கில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறல் !! (கட்டுரை)

ஈராக்கில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறல் !! (கட்டுரை)

By 5 March 2020 0 Comments Read More →
தனிமைப்பட்டுள்ள முஸ்லிம் கட்சிகள்: ஆபத்தான அரசியல் !! (கட்டுரை)

தனிமைப்பட்டுள்ள முஸ்லிம் கட்சிகள்: ஆபத்தான அரசியல் !! (கட்டுரை)

By 4 March 2020 0 Comments Read More →
சுயஉரிமையுடன் மக்கள் வாழ உறுதிபூண்ட பேராயர் !! (கட்டுரை)

சுயஉரிமையுடன் மக்கள் வாழ உறுதிபூண்ட பேராயர் !! (கட்டுரை)

By 3 March 2020 0 Comments Read More →
டில்லிக் கலவரம்: ஒரு ‘கறுப்பு அத்தியாயம்’ !! (கட்டுரை)

டில்லிக் கலவரம்: ஒரு ‘கறுப்பு அத்தியாயம்’ !! (கட்டுரை)

By 2 March 2020 0 Comments Read More →
ஆப்பு வைக்கும் தேர்தல் வியூகம் !! (கட்டுரை)

ஆப்பு வைக்கும் தேர்தல் வியூகம் !! (கட்டுரை)

By 29 February 2020 0 Comments Read More →
தோற்கடிக்கப்படாத புலிகளின் சித்தாந்தம் !!! (கட்டுரை)

தோற்கடிக்கப்படாத புலிகளின் சித்தாந்தம் !!! (கட்டுரை)

By 28 February 2020 0 Comments Read More →
நல்ல தொடக்கம்; தொடரட்டும் நல்லபடியாக… !! (கட்டுரை)

நல்ல தொடக்கம்; தொடரட்டும் நல்லபடியாக… !! (கட்டுரை)

By 27 February 2020 0 Comments Read More →
பேசும் ரோபோ!! (கட்டுரை)

பேசும் ரோபோ!! (கட்டுரை)

By 26 February 2020 0 Comments Read More →
கிழக்கை முன்னுதாரணமாக்கி சகலருக்கும் சம அதிகாரங்கள்!! (கட்டுரை)

கிழக்கை முன்னுதாரணமாக்கி சகலருக்கும் சம அதிகாரங்கள்!! (கட்டுரை)

By 25 February 2020 0 Comments Read More →
சின்னஞ் சிறிய நாட்டில் எத்தனை கட்சிகள் ? (கட்டுரை)

சின்னஞ் சிறிய நாட்டில் எத்தனை கட்சிகள் ? (கட்டுரை)

By 24 February 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா வைரஸ்: உயிரியல் யுத்தமா?  (கட்டுரை)

கொரோனா வைரஸ்: உயிரியல் யுத்தமா? (கட்டுரை)

By 22 February 2020 0 Comments Read More →
யாழ். தேர்தல் மாவட்டத்துக்குள் சுருங்கிவிட்ட மாற்றுத் தலைமை(கள்) !! (கட்டுரை)

யாழ். தேர்தல் மாவட்டத்துக்குள் சுருங்கிவிட்ட மாற்றுத் தலைமை(கள்) !! (கட்டுரை)

By 21 February 2020 0 Comments Read More →
சுதந்திரக் கட்சியை சுழியோடி காப்பவர் யார் !! (கட்டுரை)

சுதந்திரக் கட்சியை சுழியோடி காப்பவர் யார் !! (கட்டுரை)

By 20 February 2020 0 Comments Read More →
அ.தி.மு.கவுக்கு 2021 ஆதரவு அலை வீசுமா? (கட்டுரை)

அ.தி.மு.கவுக்கு 2021 ஆதரவு அலை வீசுமா? (கட்டுரை)

By 18 February 2020 0 Comments Read More →
‘தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு’ ஏன் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்? (கட்டுரை)

‘தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு’ ஏன் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்? (கட்டுரை)

By 17 February 2020 0 Comments Read More →
தமிழர் பிரச்சினை; கைவிடுகிறதா இந்தியா? (கட்டுரை)

தமிழர் பிரச்சினை; கைவிடுகிறதா இந்தியா? (கட்டுரை)

By 16 February 2020 0 Comments Read More →
அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடென்ன? (கட்டுரை)

அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடென்ன? (கட்டுரை)

By 15 February 2020 0 Comments Read More →
புதிதாகச் சிந்திக்க தூண்டும் பிரதமரின் இந்திய விஜயம்!! (கட்டுரை)

புதிதாகச் சிந்திக்க தூண்டும் பிரதமரின் இந்திய விஜயம்!! (கட்டுரை)

By 14 February 2020 0 Comments Read More →