கட்டுரை

ஒரு வருட பூர்த்தியில் தற்காலிக எம்.பி பதவி…!!

ஒரு வருட பூர்த்தியில் தற்காலிக எம்.பி பதவி…!!

By 23 August 2016 0 Comments Read More →
விளையாட்டுக்களில் அரசியல் பின்புலத்தின் முக்கியத்துவம்…!!

விளையாட்டுக்களில் அரசியல் பின்புலத்தின் முக்கியத்துவம்…!!

By 22 August 2016 0 Comments Read More →
மரணம் எனும் கறுப்பு ஆடு…!!

மரணம் எனும் கறுப்பு ஆடு…!!

By 21 August 2016 0 Comments Read More →
மென்வலுவை நிராகரித்தால் மட்டும் போதுமா?

மென்வலுவை நிராகரித்தால் மட்டும் போதுமா?

By 17 August 2016 0 Comments Read More →
வேறு திசைக்கு திரும்பும் கதை…!!

வேறு திசைக்கு திரும்பும் கதை…!!

By 16 August 2016 0 Comments Read More →
காணாமற்போனோர் பணியகம் படையினரைக் காப்பாற்றவா?

காணாமற்போனோர் பணியகம் படையினரைக் காப்பாற்றவா?

By 15 August 2016 0 Comments Read More →
மரம் வளர்த்தல்…!!

மரம் வளர்த்தல்…!!

By 14 August 2016 0 Comments Read More →
என்ன செய்யப் போகிறார் மைத்திரி?

என்ன செய்யப் போகிறார் மைத்திரி?

By 13 August 2016 0 Comments Read More →
தவறியோர் தப்பினர்…!!

தவறியோர் தப்பினர்…!!

By 12 August 2016 0 Comments Read More →
இயற்கையாக மரணமடைந்த (புங்குடுதீவு) அப்பாவித் தமிழன் ஒருவனை, ஜ.எஸ்.ஐ இயக்கத்தில் இணைத்துவிட்ட தமிழ் ஊடகங்கள்..!!

இயற்கையாக மரணமடைந்த (புங்குடுதீவு) அப்பாவித் தமிழன் ஒருவனை, ஜ.எஸ்.ஐ இயக்கத்தில் இணைத்துவிட்ட தமிழ் ஊடகங்கள்..!!

By 11 August 2016 0 Comments Read More →
தமிழ் ஊடகங்களால், அநியாயமாக நிறுத்தப்பட்ட புங்குடுதீவு செத்தவீடு: “தடி எடுத்தவனெல்லாம் தண்டக்காரனானால்”?.?.?.?…

தமிழ் ஊடகங்களால், அநியாயமாக நிறுத்தப்பட்ட புங்குடுதீவு செத்தவீடு: “தடி எடுத்தவனெல்லாம் தண்டக்காரனானால்”?.?.?.?…

By 10 August 2016 0 Comments Read More →
ஒலுவில் கடலரிப்பு விவகாரம்: பல்லக்கும் கால்நடையும்…!!

ஒலுவில் கடலரிப்பு விவகாரம்: பல்லக்கும் கால்நடையும்…!!

By 9 August 2016 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தலைவர்கள் மூவரின் மறைவு…!!

தமிழ்த் தலைவர்கள் மூவரின் மறைவு…!!

By 8 August 2016 0 Comments Read More →
ஆத்ம திருப்தியை மட்டும் தந்த பாத யாத்திரை…!!

ஆத்ம திருப்தியை மட்டும் தந்த பாத யாத்திரை…!!

By 7 August 2016 0 Comments Read More →
சர்வதேச நாணய நிதியம்: நவதாராளவாதத்தின் முடிவு…!!

சர்வதேச நாணய நிதியம்: நவதாராளவாதத்தின் முடிவு…!!

By 6 August 2016 0 Comments Read More →
புதிய நிபந்தனைகளுடன் புத்தெழுச்சி பெறும் Colombo Port City…!!

புதிய நிபந்தனைகளுடன் புத்தெழுச்சி பெறும் Colombo Port City…!!

By 5 August 2016 0 Comments Read More →
சர்வதேச நாணய நிதியம்: நவதாராளவாதத்தின் முடிவு…!!

சர்வதேச நாணய நிதியம்: நவதாராளவாதத்தின் முடிவு…!!

By 4 August 2016 0 Comments Read More →
கிழட்டுச் சிங்கத்தின் ஈனமான கர்ஜனை…!!

கிழட்டுச் சிங்கத்தின் ஈனமான கர்ஜனை…!!

By 3 August 2016 0 Comments Read More →
கொட்டைப் பாக்குக்கு விலை சொல்லுதல்…!!

கொட்டைப் பாக்குக்கு விலை சொல்லுதல்…!!

By 2 August 2016 0 Comments Read More →
மட்டக்களப்பு முக்கொலை: குடும்பக் கட்டமைப்பும் பெண்களும் சவால்களும்…!!

மட்டக்களப்பு முக்கொலை: குடும்பக் கட்டமைப்பும் பெண்களும் சவால்களும்…!!

By 31 July 2016 0 Comments Read More →
வடக்கு, கிழக்கு இணைப்பில் முஸ்லிம்களின் பங்கு…!!

வடக்கு, கிழக்கு இணைப்பில் முஸ்லிம்களின் பங்கு…!!

By 30 July 2016 0 Comments Read More →
வலைக்குள் சிக்கிய வாழ்க்கை…!!

வலைக்குள் சிக்கிய வாழ்க்கை…!!

By 29 July 2016 0 Comments Read More →
கிழக்கின் எழுச்சி: கரிக்க தொடங்கும் தூசு…!!

கிழக்கின் எழுச்சி: கரிக்க தொடங்கும் தூசு…!!

By 26 July 2016 0 Comments Read More →
காலத்தின் தேவை…!!

காலத்தின் தேவை…!!

By 25 July 2016 0 Comments Read More →
கேள்விக்குள்ளாகும் தமிழரின் அரசியல் அபிலாஷை..!!

கேள்விக்குள்ளாகும் தமிழரின் அரசியல் அபிலாஷை..!!

By 24 July 2016 0 Comments Read More →
பூனைக்கு மணிகட்டுதல்…!!

பூனைக்கு மணிகட்டுதல்…!!

By 22 July 2016 0 Comments Read More →
உலகப் பொலிஸ்காரனின் பொலிஸ் பிரச்சினை…!!

உலகப் பொலிஸ்காரனின் பொலிஸ் பிரச்சினை…!!

By 21 July 2016 0 Comments Read More →
நிஷாவின் ஆணையும் அடங்கும் கூட்டமைப்பும்…!!

நிஷாவின் ஆணையும் அடங்கும் கூட்டமைப்பும்…!!

By 20 July 2016 0 Comments Read More →
குழம்பும் குட்டைகள்…!!

குழம்பும் குட்டைகள்…!!

By 19 July 2016 0 Comments Read More →
காணாமல்போன வாழ்க்கையின் வரைபடம்..!!

காணாமல்போன வாழ்க்கையின் வரைபடம்..!!

By 18 July 2016 0 Comments Read More →
உண்மையான முஸ்லிம் தலைமையின் இலட்சணங்கள்..!!

உண்மையான முஸ்லிம் தலைமையின் இலட்சணங்கள்..!!

By 16 July 2016 0 Comments Read More →
துருக்கி: அவலத்துக்கும் அராஜகத்துக்கும் இடையில்…!!

துருக்கி: அவலத்துக்கும் அராஜகத்துக்கும் இடையில்…!!

By 15 July 2016 0 Comments Read More →
சில்கொட் அறிக்கை ஒரு கண்துடைப்பு…!!

சில்கொட் அறிக்கை ஒரு கண்துடைப்பு…!!

By 14 July 2016 0 Comments Read More →
சிறுவர் தொழிலாளிகள்: இலங்கையின் ‘அற்புதம்’..!!

சிறுவர் தொழிலாளிகள்: இலங்கையின் ‘அற்புதம்’..!!

By 12 July 2016 0 Comments Read More →
நம்பகமற்ற ஆணைக்குழுவின் கடைசி மூச்சு…!!

நம்பகமற்ற ஆணைக்குழுவின் கடைசி மூச்சு…!!

By 10 July 2016 0 Comments Read More →
வாழும் உரிமை யாருக்கு?

வாழும் உரிமை யாருக்கு?

புலம்பெயர் சமூகத்தினைக் குறிவைக்கும் போலிகளின் நீட்சி…!!

புலம்பெயர் சமூகத்தினைக் குறிவைக்கும் போலிகளின் நீட்சி…!!

பாம்புகளாகித் துரத்தும் சொற்கள்…!!

பாம்புகளாகித் துரத்தும் சொற்கள்…!!

தேவையேற்படின் வாய் திறப்பேன்: எமில் காந்தன்…!!

தேவையேற்படின் வாய் திறப்பேன்: எமில் காந்தன்…!!