Archive for July 17th, 2021

சுனாமியாய் பாய்ந்த அசுர மழை வெள்ளம் 1300 ஜேர்மனியர் எங்கே ? (வீடியோ)

சுனாமியாய் பாய்ந்த அசுர மழை வெள்ளம் 1300 ஜேர்மனியர் எங்கே ? (வீடியோ)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
உங்களுக்கு கோபமே வராதா?  (வீடியோ)

உங்களுக்கு கோபமே வராதா? (வீடியோ)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
ராசியில்லாத மாதம்!! (வீடியோ)

ராசியில்லாத மாதம்!! (வீடியோ)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
கிழிந்த காசு!! (வீடியோ)

கிழிந்த காசு!! (வீடியோ)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
நீரின்றி அமையாது நம் உடல்! (மருத்துவம்)

நீரின்றி அமையாது நம் உடல்! (மருத்துவம்)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு வெந்நீர் குளியல்!! (மருத்துவம்)

ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு வெந்நீர் குளியல்!! (மருத்துவம்)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
ஹேப்பியா இருக்க… யோகா செய்யலாம்!  (மகளிர் பக்கம்)

ஹேப்பியா இருக்க… யோகா செய்யலாம்! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
‘ஹோம் மினிஸ்டர்’ யோகாசனங்கள்! !! (மகளிர் பக்கம்)

‘ஹோம் மினிஸ்டர்’ யோகாசனங்கள்! !! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
35 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு இந்தப் புற்றுநோய் வரலாம்!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

35 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு இந்தப் புற்றுநோய் வரலாம்!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →
வயாகரா… சொல்வதெல்லாம் உண்மையல்ல! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

வயாகரா… சொல்வதெல்லாம் உண்மையல்ல! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 17 July 2021 0 Comments Read More →