Archive for July 28th, 2021

வாய்க்குள் வெடிக்கும் வெங்காய வெடிகள்!! (கட்டுரை)

வாய்க்குள் வெடிக்கும் வெங்காய வெடிகள்!! (கட்டுரை)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
இஸ்ரோ சிவனின் கதை!! (வீடியோ)

இஸ்ரோ சிவனின் கதை!! (வீடியோ)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
இந்தியப் பெருமிதம் இஸ்ரோவின் கதை!! (வீடியோ)

இந்தியப் பெருமிதம் இஸ்ரோவின் கதை!! (வீடியோ)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
பொக்ரான் இந்தியாவின் பெருமிதம்!! (வீடியோ)

பொக்ரான் இந்தியாவின் பெருமிதம்!! (வீடியோ)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
கார்கிலை வென்ற இந்தியா – 1999 : Story of Kargil War!! (வீடியோ)

கார்கிலை வென்ற இந்தியா – 1999 : Story of Kargil War!! (வீடியோ)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
தோலை தூக்கி எறியாதீங்க!! (மருத்துவம்)

தோலை தூக்கி எறியாதீங்க!! (மருத்துவம்)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பாதுகாப்போம்!: உலக ஹெபடைட்டிஸ் தினம்!! (மருத்துவம்)

கல்லீரலை பாதுகாப்போம்!: உலக ஹெபடைட்டிஸ் தினம்!! (மருத்துவம்)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
போதையால் செக்ஸ் திறன் அதிகரிக்குமா?! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

போதையால் செக்ஸ் திறன் அதிகரிக்குமா?! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
முத்தம் இல்லா காமம்… காமம் இல்லா முத்தம்…!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

முத்தம் இல்லா காமம்… காமம் இல்லா முத்தம்…!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
பைக் வைத்திருப்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை !! (மகளிர் பக்கம்)

பைக் வைத்திருப்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை !! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →
இரண்டாவது ஹக்!! (மகளிர் பக்கம்)

இரண்டாவது ஹக்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 July 2021 0 Comments Read More →