சாப்பிட வழி இல்லை, நிரந்தர வீடு இல்லை, அழகிய முகம் இல்லை! எப்படி சாதித்தார் இவர்? (வீடியோ)

சாப்பிட வழி இல்லை, நிரந்தர வீடு இல்லை, அழகிய முகம் இல்லை! எப்படி சாதித்தார் இவர்?

கட்டைபறிச்சான்: இனிப்பும் கசப்பும் !! (கட்டுரை)

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மூதூரையும் மூதூர் கிழக்கையும் எல்லைப்படுத்தும் வகையில் சலசலத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கட்டைபறிச்சான் ஆறு, பல தனித்துவங்களைக் கொண்டதாகும். மகாவலி கங்கையின் கிளை ஆறாக, அல்லைக்குளத்தில் இருந்து மேலதிக நீர் வெளியேறி, இறையாற்று வழி...