புதுக்கோட்டை: வாக்கு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறையை மீண்டும் திறக்க முடிவு!! (வீடியோ)

புதுக்கோட்டை: வாக்கு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறையை மீண்டும் திறக்க முடிவு

நீங்க சி.எம். ஆன உடனே…’ மு.க.ஸ்டாலினிடம் மழலை குரலில் கோரிக்கைகளை பட்டியலிட்ட சிறுமி!! (வீடியோ)

நீங்க சி.எம். ஆன உடனே...’ மு.க.ஸ்டாலினிடம் மழலை குரலில் கோரிக்கைகளை பட்டியலிட்ட சிறுமி!

தன்னை பார்த்து சிரித்தவர்கள் முன் வெறித்தனமாக முன்னேறிக்காட்டிய மனிதன் !! (வீடியோ )

தன்னை பார்த்து சிரித்தவர்கள் முன் வெறித்தனமாக முன்னேறிக்காட்டிய மனிதன்