எம்.ஜி.ஆர் பாடல் மூலம் முதல்வர் பழனிசாமியை விமர்சித்து கமல்ஹாசன் ட்வீட் ! (வீடியோ)

எம்.ஜி.ஆர் பாடல் மூலம் முதல்வர் பழனிசாமியை விமர்சித்து கமல்ஹாசன் ட்வீட் !

எம்.ஜி.ஆர் பாடல் மூலம் முதல்வர் பழனிசாமியை விமர்சித்து கமல்ஹாசன் ட்வீட் ! (வீடியோ)

எம்.ஜி.ஆர் பாடல் மூலம் முதல்வர் பழனிசாமியை விமர்சித்து கமல்ஹாசன் ட்வீட் !