By 29 April 2009 2 Comments

இலங்கைக்கான தூதுவரை மீள அழைக்கிறது சுவீடன்

சுவீடனில் இலங்கைக்கான தூதுவரை தனது நாட்டுக்கு மீள அழைத்துள்ளதாக அதன் வெளிவிவகார அமைச்சர் கார்ல் பில்ட் தெரிவித்துள்ளதாக ரொய்டர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. பிரான்ஸ் மற்றும் பிரித்தானிய வெளிவிவகார அமைச்சர்களுடன் இவ்வாரம் இலங்கை வருவதற்கான சுவீடனின் அழைப்பை இலங்கை மறுத்துள்ளது. இதனையடுத்தே இலங்கைக்கான தூதுவரை சுவீடன் மீள அழைத்துள்ளதாக அந்த செய்தியில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை வருவதற்கான அழைப்பு மறுக்கப்பட்டமை ஸ்டொக்ஹோம் உடனான இலங்கையின் உறவுக்கு நல்லதல்ல என வெளிவிவகார அமைச்சர் கார்ல் பீல்ட் தெரிவித்துள்ளார்2 Comments on "இலங்கைக்கான தூதுவரை மீள அழைக்கிறது சுவீடன்"

Trackback | Comments RSS Feed

 1. தம்பையா சபாரட்ணம் நாலாம் கட்டை அளம்பில் முல்லைத்தீவு says:

  It is welcome news that the Sri Lankan government politely declined an entry visa to Carl Bildt, the Swedish Foreign Minister who wanted to pay us a visit, uninvited. It must be noted that though Bildt is currently Swedish, he is of Norwegian descent, and the idea that he should tag along with Milliband and Kouchner would have come from our friend Sol’heim’ due to his own unofficial ‘persona non grata’ status with Sri Lanka!

  What is heartening is that these types of decisions show that the government Defence and Foreign policy establishment is getting increasingly sophisticated in handling country’s national and international affairs.

  We do not want to see the ‘colour’ of this man: Bildt is the archetypical member of the coterie of international ’long noses’ who seem to think that they rule the globe, and it’s their ‘burden’ to manage issues in developing countries through uninvited intervention. They are a Jewish clan (but won’t admit to it, you need see a photo), and are represented in the Diaspora in the US, UK, Europe, Canada and Australia.

  This group who calls themselves the ‘International Community’ have completely taken over the national political systems and governments of countries where they live in, and the UN system.

  With the availability of unlimited financial resources through sources ranging from that thief George Soros and the Ford Foundation to various ‘charities’, they also create various fronts such as Human Rights Watch and the International Crisis Group to provide on-the-ground information and theoretical and academic backing to their policy agenda aimed controlling the world. As self-appointed guardians of Human Rights, dignity and every other noble human value, they impose standards to the entire world, exempting the government of their bellowed ‘Promised Land’.

  The description above is not a ‘conspiracy theory’ because the game is being played out in the open these days. Anyone who is familiar with the social, political and economic structure of the countries where they come from can easily figure out ‘who’ they are and what their methods are.

  What is of most interest to Sri Lanka would be the role Bildt played in a number of international conspiracies such as the Iraqi invasion and the breaking-up of the Balkans: Bildt was a member of the ‘International Advisory Council’, of the Committee for the Liberation of Iraq, the cabal that hatched the Iraqi plot for the Bush administration.

  Then he was a ‘prime mover’ in the US and EU-led and NATO-implemented conspiracy to pulverise former Yugoslavia and the Balkans that culminated with the disgraceful creation of a Kosovo ‘state’. Bildt’s cover in that particular project was ‘mediator’ in the (non existing) Balkan conflict and as the EU ‘Special Envoy’.

  He was also co-chairman of the so-called Dayton ‘Peace’ Conference that other neocon Stephen Holbrooke hatched in November 1995 to force Slobodan Milosevic to accept his ‘solution’. Then Bildt became ‘High Representative’ for Bosnia and Herzegovina immediately after the Bosnian War. As it happens, next he became Kofi Annan’s Special Envoy for the Balkans!

  All these international problem solving tasks despite the fact that he was a drop-out from the University of Stockholm!

  Croatia declared him ‘persona non grata’ in 1995 in return for his unfounded allegation that the President of Croatia, Franjo Tudman was guilty of war crimes, The Croatian government announced that Bildt had ‘lost the credibility necessary for the role of a peace mediator’. He has also labelled Russia, Belarus, Cuba, Syria, and Venezuela as “miserable” countries: the man has form!

  In his previous day job as prime minister of Sweden he carried out the international neoliberal capitalist agenda by reducing government spending, creating voucher schools, and privatisation of publicly owned companies and health care, against the wishes of the progressive sections of the government. As a businessman with interest in Russian gas giant Gazprom, he benefited from some of these ‘reforms’.

  He has found Human Rights issues so…..oo very important that he has taken charge of the issues under his ministry of Foreign Affairs, prompting Carl Söderbergh, Secretary General for the Swedish section of Amnesty International to criticise the grab.

  As is mandatory for these meddlers, he also served as the first non-US member ever of the Board of Trustees of the RAND Corporation (Santa Monica) and on the Advisory Boards of the Centre for European Reform (London), European Policy Center (Brussels), the International Institute for Strategic Studies (London) and the real World Government, the Council on Foreign Affairs in New York.

  He and his friends in the EU have remarked that there will be ‘consequences’. But Sri Lanka should not be bullied by such threats.

  The decision makers ought to be congratulated!

 2. Thambiah Sabarutnam says:

  It is welcome news that the Sri Lankan government politely declined an entry visa to Carl Bildt, the Swedish Foreign Minister who wanted to pay us a visit, uninvited. It must be noted that though Bildt is currently Swedish, he is of Norwegian descent, and the idea that he should tag along with Milliband and Kouchner would have come from our friend Sol’heim’ due to his own unofficial ‘persona non grata’ status with Sri Lanka! What is heartening is that these types of decisions show that the government Defence and Foreign policy establishment is getting increasingly sophisticated in handling country’s national and international affairs. We do not want to see the ‘colour’ of this man: Bildt is the archetypical member of the coterie of international ’long noses’ who seem to think that they rule the globe, and it’s their ‘burden’ to manage issues in developing countries through uninvited intervention. They are a Jewish clan (but won’t admit to it, you need see a photo), and are represented in the Diaspora in the US, UK, Europe, Canada and Australia. This group who calls themselves the ‘International Community’ have completely taken over the national political systems and governments of countries where they live in, and the UN system. With the availability of unlimited financial resources through sources ranging from that thief George Soros and the Ford Foundation to various ‘charities’, they also create various fronts such as Human Rights Watch and the International Crisis Group to provide on-the-ground information and theoretical and academic backing to their policy agenda aimed controlling the world. As self-appointed guardians of Human Rights, dignity and every other noble human value, they impose standards to the entire world, exempting the government of their bellowed ‘Promised Land’. The description above is not a ‘conspiracy theory’ because the game is being played out in the open these days. Anyone who is familiar with the social, political and economic structure of the countries where they come from can easily figure out ‘who’ they are and what their methods are. What is of most interest to Sri Lanka would be the role Bildt played in a number of international conspiracies such as the Iraqi invasion and the breaking-up of the Balkans: Bildt was a member of the ‘International Advisory Council’, of the Committee for the Liberation of Iraq, the cabal that hatched the Iraqi plot for the Bush administration. Then he was a ‘prime mover’ in the US and EU-led and NATO-implemented conspiracy to pulverise former Yugoslavia and the Balkans that culminated with the disgraceful creation of a Kosovo ‘state’. Bildt’s cover in that particular project was ‘mediator’ in the (non existing) Balkan conflict and as the EU ‘Special Envoy’. He was also co-chairman of the so-called Dayton ‘Peace’ Conference that other neocon Stephen Holbrooke hatched in November 1995 to force Slobodan Milosevic to accept his ‘solution’. Then Bildt became ‘High Representative’ for Bosnia and Herzegovina immediately after the Bosnian War. As it happens, next he became Kofi Annan’s Special Envoy for the Balkans! All these international problem solving tasks despite the fact that he was a drop-out from the University of Stockholm! Croatia declared him ‘persona non grata’ in 1995 in return for his unfounded allegation that the President of Croatia, Franjo Tudman was guilty of war crimes, The Croatian government announced that Bildt had ‘lost the credibility necessary for the role of a peace mediator’. He has also labelled Russia, Belarus, Cuba, Syria, and Venezuela as “miserable” countries: the man has form! In his previous day job as prime minister of Sweden he carried out the international neoliberal capitalist agenda by reducing government spending, creating voucher schools, and privatisation of publicly owned companies and health care, against the wishes of the progressive sections of the government. As a businessman with interest in Russian gas giant Gazprom, he benefited from some of these ‘reforms’. He has found Human Rights issues so…..oo very important that he has taken charge of the issues under his ministry of Foreign Affairs, prompting Carl Söderbergh, Secretary General for the Swedish section of Amnesty International to criticise the grab. As is mandatory for these meddlers, he also served as the first non-US member ever of the Board of Trustees of the RAND Corporation (Santa Monica) and on the Advisory Boards of the Centre for European Reform (London), European Policy Center (Brussels), the International Institute for Strategic Studies (London) and the real World Government, the Council on Foreign Affairs in New York. He and his friends in the EU have remarked that there will be ‘consequences’. But Sri Lanka should not be bullied by such threats. The decision makers ought to be congratulated!

Post a Comment

Protected by WP Anti Spam