சிறுநீரக கல்லடைப்பா கவலையை விடுங்க!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கல்லடைப்பா கவலையை விடுங்க!! (மருத்துவம்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
கல்லீரல் சுருக்கமும் பாதிப்பும்!! (மருத்துவம்)

கல்லீரல் சுருக்கமும் பாதிப்பும்!! (மருத்துவம்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
கற்றுக்கொண்டால் குற்றமில்லை!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

கற்றுக்கொண்டால் குற்றமில்லை!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
இடுப்பை சுழற்றி… கின்னஸ் சாதனை!! (மகளிர் பக்கம்)

இடுப்பை சுழற்றி… கின்னஸ் சாதனை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
இனிது இனிது காமம் இனிது! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

இனிது இனிது காமம் இனிது! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
கற்பித்தல் என்னும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

கற்பித்தல் என்னும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நான்கு முறை அசால்டாக ஜெயிலிலிருந்து தப்பிய பலே ஜப்பான் கைதி!! (வீடியோ)

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நான்கு முறை அசால்டாக ஜெயிலிலிருந்து தப்பிய பலே ஜப்பான் கைதி!! (வீடியோ)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
உலகை வேற லெவலில் மிரளவைத்த ஒரே மனிதன்! (வீடியோ)

உலகை வேற லெவலில் மிரளவைத்த ஒரே மனிதன்! (வீடியோ)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
மனித வரலாற்றை மிரளவைத்த உண்மை சம்பவம்!! (வீடியோ)

மனித வரலாற்றை மிரளவைத்த உண்மை சம்பவம்!! (வீடியோ)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
மனித வரலாற்றையே நடுநடுங்க வைத்த உண்மை நிகழ்வு! (வீடியோ)

மனித வரலாற்றையே நடுநடுங்க வைத்த உண்மை நிகழ்வு! (வீடியோ)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
டேட்டிங் ஏன் எப்படி? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

டேட்டிங் ஏன் எப்படி? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
அளவுக்கு மீறினால்..? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

அளவுக்கு மீறினால்..? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
சிறு கல்லும்…. சில உணவுக்குறிப்பும்!! (மருத்துவம்)

சிறு கல்லும்…. சில உணவுக்குறிப்பும்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கும் திக் திக்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கும் திக் திக்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
ஃபுட் டெக்ரேஷன்! (மகளிர் பக்கம்)

ஃபுட் டெக்ரேஷன்! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
காதணிகளாக ஜொலிக்கும் செஸ் காயின்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

காதணிகளாக ஜொலிக்கும் செஸ் காயின்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
மனித வரலாற்றை மிரளவைத்த உண்மை சம்பவம் ! (வீடியோ)

மனித வரலாற்றை மிரளவைத்த உண்மை சம்பவம் ! (வீடியோ)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
11 நாட்கள் : அமேசான் நடு காடு!! (வீடியோ)

11 நாட்கள் : அமேசான் நடு காடு!! (வீடியோ)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
இந்த நம்பரை அல்ட்சியமாக எடுத்து கொள்ளாதீர்கள்!! (வீடியோ)

இந்த நம்பரை அல்ட்சியமாக எடுத்து கொள்ளாதீர்கள்!! (வீடியோ)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
உடல் வேறு… உணர்வுகள் வேறு! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

உடல் வேறு… உணர்வுகள் வேறு! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
ஆண் என்ன? பெண் என்ன? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண் என்ன? பெண் என்ன? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
கிட்னி சிகிச்சைகளுக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்!! (மருத்துவம்)

கிட்னி சிகிச்சைகளுக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
கற்பித்தல் என்னும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

கற்பித்தல் என்னும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
கஷ்டங்களை கோலம் போல அழிச்சிட்டு கடக்கணும்! (மகளிர் பக்கம்)

கஷ்டங்களை கோலம் போல அழிச்சிட்டு கடக்கணும்! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுவதைப் போல உறுப்புகளையும் மாற்றலாம்! (மருத்துவம்)

ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்றுவதைப் போல உறுப்புகளையும் மாற்றலாம்! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
வரலாறை மிரளவைத்த வெறித்தனமான தற்செயலான நிகழ்வுகள் ! (வீடியோ)

வரலாறை மிரளவைத்த வெறித்தனமான தற்செயலான நிகழ்வுகள் ! (வீடியோ)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →
ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நான்கு முறை அசால்டாக ஜெயிலிலிருந்து தப்பிய பலே ஜப்பான் கைதி!! (வீடியோ)

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நான்கு முறை அசால்டாக ஜெயிலிலிருந்து தப்பிய பலே ஜப்பான் கைதி!! (வீடியோ)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →
அப்படி என்னதான் நடக்கிறது இங்கே? (வீடியோ)

அப்படி என்னதான் நடக்கிறது இங்கே? (வீடியோ)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →
உலகை வேற லெவலில் மிரளவைத்த ஒரே மனிதன்! (வீடியோ)

உலகை வேற லெவலில் மிரளவைத்த ஒரே மனிதன்! (வீடியோ)

By 2 March 2021 0 Comments Read More →