By 3 February 2013 0 Comments

இது கர்ப்பிணிகளின் கவர்ச்சி.. திரும்பிய திக்கிலெல்லாம் போஸ் போஸ்!! (PHOTOS)

karpini06
எமது கடந்த நாட்களின் செய்திகளில் ஒன்றாவது கர்ப்பிணிப் பெண்களைப்பற்றி அமைந்திருக்கும், இந்தச் செய்தியும் அது தொடர்பானதுதான்,
சீனாவின் Vogue magazine கர்ப்பிணிப் பெண்களை வைத்து படப்பிடிப்பொன்றை மேற்கொண்டுள்ளது, வெறுமனே கவர்ச்சி நோக்கத்திட்காக மட்டுமல்லாது தாய்மார்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஒன்றிற்காகவும் இப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

karpini06
karpini07
karpini05
karpini04
karpini03
karpini02
karpini01Post a Comment

Protected by WP Anti Spam