சிறுநீரில் ரத்தமா? ஹெமாட்டூரியா… ஒரு டீடெய்ல் ரிப்போர்ட்! (மருத்துவம்)

Read Time:9 Minute, 20 Second

மகப்பேறு மற்றும் பெண்மையியல் நிபுணர் மீரா ராகவன்

ஹெமாட்டூரியா, சிறுநீரில் இரத்தம் இருப்பதைக் குறிக்கும். குறிப்பாக பெண்களுக்கு இப்பிரச்னை அதிகம். இது காணக்கூடிய இரத்தமாக வெளிப்படலாம் அல்லது நுண்ணிய பகுப்பாய்வு மூலம் மட்டுமே கண்டறியப்படுவதாகவும் இருக்கலாம். பெண்களுக்கு ஹெமாட்டூரியா ஏற்படுவது தீங்கற்றது முதல் கடுமையானது வரை பல்வேறு அடிப்படை நிலைமைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

ஹெமாட்டூரியாவை இரண்டு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்: மொத்த ஹெமாட்டூரியா, சிறுநீரில் இரத்தம் தெரியும், மற்றும் நுண்ணிய ஹெமாட்டூரியா, இரத்த அணுக்கள் நுண்ணோக்கின் கீழ் மட்டுமே கண்டறியப்படுகின்றன. பிந்தையது வழக்கமான சிறுநீர் பரிசோதனையின் போது தற்செயலாக கண்டறியப்படுகிறது. விளக்கக்காட்சியைப் பொருட்படுத்தாமல், பெண்களில் ஹெமாட்டூரியாவை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் கண்டறிதல் ஆகியவை பொருத்தமான நிர்வாகத்தைத் தீர்மானிக்க முடியும்.

பெண்களில் ஹெமாட்டூரியாவின் காரணங்கள்

பல காரணிகள் பெண்களில் ஹெமாட்டூரியாவுக்கு பங்களிக்கக்கூடும், இது நோயியல் அல்லாத மற்றும் நோயியல் காரணங்களை உள்ளடக்கியது. சில பொதுவான காரணங்களில் பின்வருவன அடங்கும்:

சிறுநீர் பாதை நோய்த்தொற்றுகள் (UTIs): பெண்களில் ஹெமாட்டூரியாவின் முக்கிய காரணங்களில் UTI களும் ஒன்றாகும். நோய்த்தொற்றின் விளைவாக சிறுநீர்ப் பாதையின் வீக்கம் மற்றும் எரிச்சல் சிறுநீரில் இரத்தம் இருப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.

சிறுநீரக கற்கள்: சிறுநீரக கற்கள் இருப்பது நுண்ணிய அல்லது மொத்த ஹெமாட்டூரியாவை ஏற்படுத்தும். சிறுநீர்ப் பாதை வழியாக கற்கள் செல்வது திசுக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம், இது இரத்தப்போக்குக்கு வழிவகுக்கும்.

சிறுநீர்ப் பாதை அதிர்ச்சி: விபத்துக்கள் அல்லது சில மருத்துவ நடைமுறைகள் காரணமாக சிறுநீர் பாதையில் ஏற்படும் அதிர்ச்சி, ஹெமாட்டூரியாவை ஏற்படுத்தலாம்.

மாதவிடாய்:சில சந்தர்ப்பங்களில், மாதவிடாயின் இரத்தம் ஹெமாட்டூரியா என தவறாக உணரப்படுகிறது. இது ‘‘போலி-ஹெமாட்டூரியா” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

சிறுநீர் பாதை புற்றுநோய்கள்: சிறுநீர்ப்பை அல்லது சிறுநீரக புற்றுநோய் போன்ற சில சிறுநீர் பாதை புற்றுநோய்களின் ஆரம்ப அறிகுறியாக ஹெமாட்டூரியா இருக்கலாம். மேம்பட்ட சிகிச்சை விளைவுகளுக்கு ஆரம்பகால கண்டறிதல் முக்கியமானது.

இடைநிலை சிஸ்டிடிஸ்: வலிமிகுந்த சிறுநீர்ப்பை நோய்க்குறி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இடைநிலை சிஸ்டிடிஸ் சிறுநீர்ப்பையின் புறணியின் நீண்டகால வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும், இது ஹெமாட்டூரியாவுக்கு வழிவகுக்கும்.

குளோமெருலோனெப்ரிடிஸ்: இந்த நிலையில் சிறுநீரகங்களில் உள்ள சிறிய வடிகட்டிகளான குளோமருலியின் வீக்கம் அடங்கும், இது ஹெமாட்டூரியா மற்றும் பிற சிறுநீரகம் தொடர்பான அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும்.

மருந்துகள்: சில மருந்துகள், சில இரத்தத்தை மெலிக்கும் மருந்துகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் போன்றவை ஹெமாட்டூரியாவை பக்க விளைவுகளாக ஏற்படுத்தலாம்.

நோய் கண்டறிதல் மதிப்பீடு

ஒரு பெண்ணுக்கு ஹெமாட்டூரியா இருந்தால், அடிப்படைக் காரணத்தைக் கண்டறிய ஒரு விரிவான நோயறிதல் பணி அவசியம். மதிப்பீட்டில் பின்வருவன
அடங்கும்:

மருத்துவ வரலாறு: நோயாளியின் அறிகுறிகள், தொடர்புடைய மருத்துவ நிலைமைகள், மருந்துகள் மற்றும் குடும்ப வரலாறு ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொள்ள மருத்துவர் விரிவான மருத்துவ வரலாற்றை எடுப்பார்.

உடல் பரிசோதனை: ஒரு முழுமையான உடல் பரிசோதனையானது ஹெமாட்டூரியாவின் காரணத்தைக் குறிக்கும் அறிகுறிகள் அல்லது அறிகுறிகளை மதிப்பீடு செய்ய சுகாதார வழங்குநருக்கு உதவுகிறது.

சிறுநீர் பகுப்பாய்வு: இரத்த அணுக்கள் மற்றும் பிற அசாதாரணங்கள் இருப்பதற்காக சிறுநீர் மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்படும்.

இமேஜிங் ஆய்வுகள்: அல்ட்ராசவுண்ட், CT ஸ்கேன், அல்லது MRI போன்ற இமேஜிங் சோதனைகள், சிறுநீர்ப் பாதையை காட்சிப்படுத்தவும், கட்டமைப்பு அசாதாரணங்கள் அல்லது கற்களைக் கண்டறியவும் நடத்தப்படலாம்.

சிஸ்டோஸ்கோப்பி: சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு சிஸ்டோஸ்கோப்பி செய்யப்படலாம், அங்கு ஒரு கேமராவுடன் கூடிய மெல்லிய குழாய் சிறுநீர்ப்பையில் செருகப்பட்டு சிறுநீர் பாதையை நேரடியாக ஆய்வு செய்கிறது.

சிகிச்சைகள்

ஹெமாட்டூரியாவுக்கான சிகிச்சையானது நோயறிதல் மதிப்பீட்டின் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட அடிப்படை காரணத்தைப் பொறுத்தது. சில சிகிச்சை விருப்பங்கள் அடங்கும்:

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள்: ஹெமாட்டூரியாவுக்கு UTI காரணமாக இருந்தால், நோய்த்தொற்றை அழிக்க நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் பரிந்துரைக்கப்படும்.

லித்தோட்ரிப்சி: சிறுநீரக கற்களுக்கு, கற்களை உடைக்க லித்தோட்ரிப்சி போன்ற ஆக்கிரமிப்பு அல்லாத செயல்முறைகள் பயன்படுத்தப்படலாம், அவை இயற்கையாகவே வெளியேற அனுமதிக்கின்றன.

புற்றுநோய் சிகிச்சை: சிறுநீர் பாதை புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டால், சிகிச்சை விருப்பங்களில் அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை அல்லது கீமோதெரபி ஆகியவை அடங்கும்.

அடிப்படை நிலைமைகளை நிர்வகித்தல்: இன்டர்ஸ்டீடியல் சிஸ்டிடிஸ் அல்லது குளோமெருலோனெப்ரிடிஸ் போன்ற சில மருத்துவ நிலைகளால் ஏற்படும் ஹெமாட்டூரியாவுக்கு அறிகுறிகளைக் கட்டுப்படுத்த குறிப்பிட்ட மேலாண்மை மற்றும் மருந்துகள் தேவைப்படலாம்.

பெண்களில் ஹெமாட்டூரியா அதன் மூல காரணத்தை அடையாளம் காண முழுமையான நோயறிதல் மற்றும் பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது. இது தீங்கற்ற காரணிகள் அல்லது சாத்தியமான தீவிர நிலைமைகள் காரணமாக இருந்தாலும், உகந்த விளைவுகளை உறுதி செய்வதற்கு முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் தகுந்த சிகிச்சை இன்றியமையாதது. ஹெமாட்டூரியாவை அனுபவிக்கும் பெண்கள், ஒரு விரிவான மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுவதற்கும், நோயறிதலின் அடிப்படையில் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை பெறுவதற்கும் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post நீரிழப்பைத் தடுக்க…தவிர்க்க!! (மருத்துவம்)
Next post சிறுகதை-வாக்கு!! (மகளிர் பக்கம்)