நம்முடைய வீட்டிலேயே இருக்கும் இயற்கை கருத்தடை சாதனங்கள்..!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஏராளமாக கருத்தடை சாதனங்கள் கடைகளில் கிடைத்தாலும், அவற்றை வாங்க சங்கடப்பட்டு, வாங்காமல் தவிர்த்து விடுகிறார்கள். சிலர் குழந்தை உருவானவுடன் கருக்கலைப்பு செய்வார்கள். உருவான உயிரை கொல்வதை விட உருவாகாமல் தடுப்பத்தே சிறந்தது. இதுபோன்று கருத்தடை...

உடலுறவில் ஈடுபடுவதை நிறுத்துவதால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்..!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆரோக்கியமாக இருக்க உண்ணும் உணவுகள் மட்டும் முக்கியமன்ற நம் செயல்பாடுகள் அன்றாட வாழ்க்கை முறையும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பாலியல் கல்விக்கே விவாதம் செய்திடும் நம் ஊரில் இருப்பவர்கள் மத்தியில், வயது வந்தோர் உடலுறுவு...