வாழ்க்கை + வங்கி = வளம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உலகளாவிய கணக்கெடுப்பின்படி தொழிலாளர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நில அமைப்புகள், தட்பவெப்பநிலை, மண்ணின் வளம், விவசாயிகளின் அனுபவம் மற்றும் ஈடுபாடு, பொருளாதார வசதி உள்ளிட்ட இதர கட்டமைப்பு வசதிகள் விவசாயம் செய்யும்...

கீரையும் மருத்துவ குணமும்!! (மருத்துவம்)

கீரைகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அதில் நாம் சுமார் 20 வகை கீரைகளை அறிந்திருப்போம். அப்படி நமக்கு பரிச்சயமான கீரைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நாம் தினமும் உணவில் ேசர்த்துக் ெகாள்வது அவசியம். மேலும் அதில்...

மூளையை வளமாக்கும் நான்கு உணவுகள்!! (மருத்துவம்)

‘மூளை நம் உடலில் இயங்கும் ஒரு முக்கிய உறுப்பு. இந்த உறுப்புதான் நம்முடைய உடலில் உள்ள அனைத்து செயல்பாட்டிற்கும் முக்கிய காரணம். இது நரம்பு மண்டலத்தின் மைய உறுப்பு. இதன் மூலம் நம் உடலில்...