அவ்வப்போது கிளாமர்

நீச்சல் குளத்தில் ஜோடியா ‘விளையாடுங்க’…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

நீச்சல் குளத்தில் ஜோடியா ‘விளையாடுங்க’…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

இயற்கையாக கர்ப்பம் தரிக்க பாட்டி வைத்தியம்!!(மகளிர் பக்கம்)

இயற்கையாக கர்ப்பம் தரிக்க பாட்டி வைத்தியம்!!(மகளிர் பக்கம்)

கர்ப்பப்பை பத்திரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

கர்ப்பப்பை பத்திரம்!!(மகளிர் பக்கம்)

உறவிற்குப் பின் தவிர்க்க வேண்டியவை…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உறவிற்குப் பின் தவிர்க்க வேண்டியவை…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

படுக்கையில் நீடித்த இன்பம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

படுக்கையில் நீடித்த இன்பம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் நமக்கு பாதுகாப்புக் கவசம்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் நமக்கு பாதுகாப்புக் கவசம்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அனுபவம் இல்லையா உங்கள் ஆண் துணைக்கு-…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

அனுபவம் இல்லையா உங்கள் ஆண் துணைக்கு-…?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

முதலிரவு… சில யோசனைகள்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

முதலிரவு… சில யோசனைகள்…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

‘பேஸ்மென்ட் நன்றாக இருந்தால்தானே பில்டிங் பலமாக இருக்கும்’!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

‘பேஸ்மென்ட் நன்றாக இருந்தால்தானே பில்டிங் பலமாக இருக்கும்’!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

எந்தவிதமான கமிட்மென்ட்டும் இல்லை இது ‘கேஷுவல் செக்ஸ்’!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

எந்தவிதமான கமிட்மென்ட்டும் இல்லை இது ‘கேஷுவல் செக்ஸ்’!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

‘ச்ச்ச்சீ..ப் போங்க!’(அவ்வப்போது கிளாமர்)

‘ச்ச்ச்சீ..ப் போங்க!’(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மீண்டும் கணவர் மீதான ஈர்ப்பு நெருப்பை மூட்டுவது எப்படி?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மீண்டும் கணவர் மீதான ஈர்ப்பு நெருப்பை மூட்டுவது எப்படி?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 30 April 2018 0 Comments Read More →
ஆண்மையின் அடையாளம் ரஷ்யா!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண்மையின் அடையாளம் ரஷ்யா!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 30 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்களை முழுமையாக திருப்திப்படுத்துபவர்கள் 100 க்கு 8% தான்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்களை முழுமையாக திருப்திப்படுத்துபவர்கள் 100 க்கு 8% தான்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 29 April 2018 0 Comments Read More →
50லும் மணமகனாகலாம், 60லும் அப்பாவாகலாம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

50லும் மணமகனாகலாம், 60லும் அப்பாவாகலாம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 29 April 2018 0 Comments Read More →
செக்ஸ் போஷிசன்கள் பலவிதம்….!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

செக்ஸ் போஷிசன்கள் பலவிதம்….!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 28 April 2018 0 Comments Read More →
தீண்ட தீண்ட தீயாய் எரியும் தேகம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தீண்ட தீண்ட தீயாய் எரியும் தேகம்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 28 April 2018 0 Comments Read More →
ஆண்களே ஒரு நிமிடம்… !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆண்களே ஒரு நிமிடம்… !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 27 April 2018 0 Comments Read More →
மெதுவா.. மெதுவா… தொடலாமா…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

மெதுவா.. மெதுவா… தொடலாமா…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 27 April 2018 0 Comments Read More →
உடலுறவின் போது எதுவெல்லாம் உங்கள் துணைக்கு பிடிக்கும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

உடலுறவின் போது எதுவெல்லாம் உங்கள் துணைக்கு பிடிக்கும்?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 26 April 2018 0 Comments Read More →
தாம்பத்திய இன்பத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டியவை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தாம்பத்திய இன்பத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டியவை!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 26 April 2018 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு உதவும் உடலுறவு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு உதவும் உடலுறவு!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 25 April 2018 0 Comments Read More →
திருப்தியான தாம்பத்தியத்திற்கு 10 நிமிட உறவு மட்டுமே போதும்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

திருப்தியான தாம்பத்தியத்திற்கு 10 நிமிட உறவு மட்டுமே போதும்!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 25 April 2018 0 Comments Read More →
முதல் இரவுக்கு பிறகு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

முதல் இரவுக்கு பிறகு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 24 April 2018 0 Comments Read More →
கல்யாணத்துக்கு ரெடியா?!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கல்யாணத்துக்கு ரெடியா?!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 23 April 2018 0 Comments Read More →
தாம்பத்தியத்தில் இன்பம் அதிகரிக்க இதை செய்யுங்க!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

தாம்பத்தியத்தில் இன்பம் அதிகரிக்க இதை செய்யுங்க!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 23 April 2018 0 Comments Read More →
பாலுறவில் ஈடுபட முன்பு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்! ஏன் தெரியுமா..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பாலுறவில் ஈடுபட முன்பு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும்! ஏன் தெரியுமா..?(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 22 April 2018 0 Comments Read More →
வீரியம் அதிகரிக்க கட்டிலுக்கு போகும்முன் தொப்புளில் இந்த எண்ணெயை தடவிட்டு போங்க..!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

வீரியம் அதிகரிக்க கட்டிலுக்கு போகும்முன் தொப்புளில் இந்த எண்ணெயை தடவிட்டு போங்க..!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 22 April 2018 0 Comments Read More →
கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 21 April 2018 0 Comments Read More →
கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

கொஞ்சம் நிலவு… கொஞ்சம் நெருப்பு…!!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 21 April 2018 0 Comments Read More →
உடலுறவில் இன்பம் பெறுவதில், மூன்று வகையான பிரிவினர்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-5)

உடலுறவில் இன்பம் பெறுவதில், மூன்று வகையான பிரிவினர்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-5)

By 20 April 2018 0 Comments Read More →
வாத்ஸ்யாயனர் காட்டும் இன்ப வழிகாட்டி! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-4)

வாத்ஸ்யாயனர் காட்டும் இன்ப வழிகாட்டி! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-4)

By 20 April 2018 0 Comments Read More →
காமமும், கடவுளும் ஒன்றுதான்! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-3)

காமமும், கடவுளும் ஒன்றுதான்! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-3)

By 19 April 2018 0 Comments Read More →
காமத்தில் இருக்கும் உச்சகட்டத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் ஆண்-பெண் இருவருக்கும் உண்டு!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-2)

காமத்தில் இருக்கும் உச்சகட்டத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் ஆண்-பெண் இருவருக்கும் உண்டு!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-2)

By 19 April 2018 0 Comments Read More →
ஹோமோ மற்றும் லெஸ்பியன்கள் உருவாவதற்கு காரணம் என்ன?( அவ்வப்போது கிளாமர்)

ஹோமோ மற்றும் லெஸ்பியன்கள் உருவாவதற்கு காரணம் என்ன?( அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 18 April 2018 0 Comments Read More →
கலவியில் இன்பம் இல்லையென்றால், மனித குலம் எப்போதே இந்தப் பூமியில் அழிந்து போயிருக்கும்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-1)

கலவியில் இன்பம் இல்லையென்றால், மனித குலம் எப்போதே இந்தப் பூமியில் அழிந்து போயிருக்கும்!! (உடலுறவில் உச்சம்!! – பகுதி-1)

By 17 April 2018 0 Comments Read More →
போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் செக்ஸில்!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் ஆண்கள் செக்ஸில்!!( அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 17 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்கள் பல முறை உச்சம் அடைய முடியுமா?(அவ்வப்போது கிளாமர் )

பெண்கள் பல முறை உச்சம் அடைய முடியுமா?(அவ்வப்போது கிளாமர் )

By 16 April 2018 0 Comments Read More →
பெண்களின் பருவ மாற்றங்களும், ஹார்மோன்களும் !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்களின் பருவ மாற்றங்களும், ஹார்மோன்களும் !!(அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 16 April 2018 0 Comments Read More →