மருத்துவம்

உங்கள் குழந்தைகள் சரியாக உட்காருகிறார்களா? (மருத்துவம்)

உங்கள் குழந்தைகள் சரியாக உட்காருகிறார்களா? (மருத்துவம்)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளிடம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளிடம் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லை!! (மருத்துவம்)

By 11 April 2021 0 Comments Read More →
அழகு… குட்டி… செல்லம்!! (மருத்துவம்)

அழகு… குட்டி… செல்லம்!! (மருத்துவம்)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
இன்னும் சில குறிப்புகள்…!! (மருத்துவம்)

இன்னும் சில குறிப்புகள்…!! (மருத்துவம்)

By 10 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் கண்நலத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள்! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் கண்நலத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள்! (மருத்துவம்)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடலாமா?! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் உயிரோடு விளையாடலாமா?! (மருத்துவம்)

By 9 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவனக் குறிப்பு!!! (மருத்துவம்)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
மாற்றமடையும் குழந்தையின் உணவுப்பழக்கம்…!! (மருத்துவம்)

மாற்றமடையும் குழந்தையின் உணவுப்பழக்கம்…!! (மருத்துவம்)

By 8 April 2021 0 Comments Read More →
வாயை மூடிக்கொள்ளதான் மருமகளா? (மருத்துவம்)

வாயை மூடிக்கொள்ளதான் மருமகளா? (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
என்ன செய்வது தோழி? மிதியடிகளா பெண்கள்? (மருத்துவம்)

என்ன செய்வது தோழி? மிதியடிகளா பெண்கள்? (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு அழகு சாதனங்கள் தேவையா?!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு அழகு சாதனங்கள் தேவையா?!! (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
பாப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா…!! (மருத்துவம்)

பாப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணுமா…!! (மருத்துவம்)

By 7 April 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு பொழுது போகவில்லையா? (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு பொழுது போகவில்லையா? (மருத்துவம்)

By 6 April 2021 0 Comments Read More →
தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 6 April 2021 0 Comments Read More →
சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமில்லை !! (மருத்துவம்)

சுக்குக்கு மிஞ்சிய வைத்தியமில்லை !! (மருத்துவம்)

By 5 April 2021 0 Comments Read More →
சப்போட்டாவின் சிறப்பு !! (மருத்துவம்)

சப்போட்டாவின் சிறப்பு !! (மருத்துவம்)

By 5 April 2021 0 Comments Read More →
ஆரோக்கிய டயட்!! (மருத்துவம்)

ஆரோக்கிய டயட்!! (மருத்துவம்)

By 4 April 2021 0 Comments Read More →
டவுன் சிண்ட்ரோம் குழந்தைகள்… அப் செய்வது எப்படி? (மருத்துவம்)

டவுன் சிண்ட்ரோம் குழந்தைகள்… அப் செய்வது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 4 April 2021 0 Comments Read More →
கிளைசெமிக்னா என்னன்னு தெரியுமா? (மருத்துவம்)

கிளைசெமிக்னா என்னன்னு தெரியுமா? (மருத்துவம்)

By 3 April 2021 0 Comments Read More →
எந்த எண்ணெய் நல்லது?  (மருத்துவம்)

எந்த எண்ணெய் நல்லது? (மருத்துவம்)

By 2 April 2021 0 Comments Read More →
தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

தினம் ஒரு நெல்லிக்காய்!! (மருத்துவம்)

By 2 April 2021 0 Comments Read More →
நில்… கவனி… சருமம்! (மருத்துவம்)

நில்… கவனி… சருமம்! (மருத்துவம்)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
Ladies.. that three days? (மருத்துவம்)

Ladies.. that three days? (மருத்துவம்)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
கேப்ஸ்யூல்: மீன் எண்ணெய் மாத்திரை!!! (மருத்துவம்)

கேப்ஸ்யூல்: மீன் எண்ணெய் மாத்திரை!!! (மருத்துவம்)

By 1 April 2021 0 Comments Read More →
மீன் சாப்பிடுங்க! இதயநோய் எட்டிப் பார்க்காது!! (மருத்துவம்)

மீன் சாப்பிடுங்க! இதயநோய் எட்டிப் பார்க்காது!! (மருத்துவம்)

By 31 March 2021 0 Comments Read More →
தொப்பை இருந்தால் மாரடைப்பு? (மருத்துவம்)

தொப்பை இருந்தால் மாரடைப்பு? (மருத்துவம்)

By 31 March 2021 0 Comments Read More →
இதயத்துக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவு அவசியம்!! (மருத்துவம்)

இதயத்துக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவு அவசியம்!! (மருத்துவம்)

By 30 March 2021 0 Comments Read More →
பெண்களுக்கு இதயநோய் வராதா? (மருத்துவம்)

பெண்களுக்கு இதயநோய் வராதா? (மருத்துவம்)

By 30 March 2021 0 Comments Read More →
இனி காத்திருக்க வேண்டியதில்லை!! (மருத்துவம்)

இனி காத்திருக்க வேண்டியதில்லை!! (மருத்துவம்)

By 29 March 2021 0 Comments Read More →
இதய வால்வு கோளாறுகள்!! (மருத்துவம்)

இதய வால்வு கோளாறுகள்!! (மருத்துவம்)

By 29 March 2021 0 Comments Read More →
மன அழுத்தத்தினால் வரும் இதய நோய்!! (மருத்துவம்)

மன அழுத்தத்தினால் வரும் இதய நோய்!! (மருத்துவம்)

By 28 March 2021 0 Comments Read More →
ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு!! (மருத்துவம்)

ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு!! (மருத்துவம்)

By 28 March 2021 0 Comments Read More →
அளவு தாண்டினால் ஆபத்து ஆரம்பம்!! (மருத்துவம்)

அளவு தாண்டினால் ஆபத்து ஆரம்பம்!! (மருத்துவம்)

By 27 March 2021 0 Comments Read More →
இதயநோயின் அறிகுறிகள் என்ன? (மருத்துவம்)

இதயநோயின் அறிகுறிகள் என்ன? (மருத்துவம்)

By 27 March 2021 0 Comments Read More →
இதயம் வேகமாக துடிப்பதால் பிரச்சனை ஏற்படுமா? (மருத்துவம்)

இதயம் வேகமாக துடிப்பதால் பிரச்சனை ஏற்படுமா? (மருத்துவம்)

By 25 March 2021 0 Comments Read More →
இ.சி.ஜி.!! (மருத்துவம்)

இ.சி.ஜி.!! (மருத்துவம்)

By 25 March 2021 0 Comments Read More →
40 வயது தாண்டிய பெண்களை அதிகம் தாக்கும் மாரடைப்பு!!  (மருத்துவம்)

40 வயது தாண்டிய பெண்களை அதிகம் தாக்கும் மாரடைப்பு!! (மருத்துவம்)

By 24 March 2021 0 Comments Read More →
தும்மினால் நிற்குமா இதயம்? (மருத்துவம்)

தும்மினால் நிற்குமா இதயம்? (மருத்துவம்)

By 24 March 2021 0 Comments Read More →
உட்கார்ந்தே இருந்தால் உருப்பட முடியாது!! (மருத்துவம்)

உட்கார்ந்தே இருந்தால் உருப்பட முடியாது!! (மருத்துவம்)

By 23 March 2021 0 Comments Read More →