மருத்துவம்

உடல் வலி தீர மூலிகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

உடல் வலி தீர மூலிகை மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 26 March 2019 0 Comments Read More →
சீனித்துளசி : மூலிகை ரகசியம்!! (மருத்துவம்)

சீனித்துளசி : மூலிகை ரகசியம்!! (மருத்துவம்)

By 26 March 2019 0 Comments Read More →
வாட்ஸ்அப் ஆலோசனை…யு டியூப் சிகிச்சை…!! (மருத்துவம்)

வாட்ஸ்அப் ஆலோசனை…யு டியூப் சிகிச்சை…!! (மருத்துவம்)

By 25 March 2019 0 Comments Read More →
புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் நித்ய கல்யாணி!!  (மருத்துவம்)

புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் நித்ய கல்யாணி!! (மருத்துவம்)

By 25 March 2019 0 Comments Read More →
எலும்புகளுக்கு பலமளிக்கும் பிரண்டை!!

எலும்புகளுக்கு பலமளிக்கும் பிரண்டை!!

By 24 March 2019 0 Comments Read More →
இஞ்சி மாதிரி… ஆனா இஞ்சி இல்ல…!! (மருத்துவம்)

இஞ்சி மாதிரி… ஆனா இஞ்சி இல்ல…!! (மருத்துவம்)

By 24 March 2019 0 Comments Read More →
ஆண்மையை அதிகரிக்கும் ஓரிதழ் தாமரை!! (மருத்துவம்)

ஆண்மையை அதிகரிக்கும் ஓரிதழ் தாமரை!! (மருத்துவம்)

By 23 March 2019 0 Comments Read More →
மூலிகைகளின் அரசன்! (மருத்துவம்)

மூலிகைகளின் அரசன்! (மருத்துவம்)

By 23 March 2019 0 Comments Read More →
ஜன்னி, ஜூரம், வலிப்பு நோயை போக்கும் தினை!! (மருத்துவம்)

ஜன்னி, ஜூரம், வலிப்பு நோயை போக்கும் தினை!! (மருத்துவம்)

By 22 March 2019 0 Comments Read More →
கோடை வெயிலை சமாளிப்பது எப்படி?  (மருத்துவம்)

கோடை வெயிலை சமாளிப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 22 March 2019 0 Comments Read More →
எல்லோருக்கும் வரும் எலும்பு வலி!! (மருத்துவம்)

எல்லோருக்கும் வரும் எலும்பு வலி!! (மருத்துவம்)

By 22 March 2019 0 Comments Read More →
ஜலதோஷமா?! (மருத்துவம்)

ஜலதோஷமா?! (மருத்துவம்)

By 21 March 2019 0 Comments Read More →
தேடிப்பிடிச்சாவது சாப்பிடுங்க…!! (மருத்துவம்)

தேடிப்பிடிச்சாவது சாப்பிடுங்க…!! (மருத்துவம்)

By 21 March 2019 0 Comments Read More →
மூளையும் சில முக்கிய தகவல்களும்…!! (மருத்துவம்)

மூளையும் சில முக்கிய தகவல்களும்…!! (மருத்துவம்)

By 20 March 2019 0 Comments Read More →
பொய் வலி… நிஜ சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

பொய் வலி… நிஜ சிகிச்சை!! (மருத்துவம்)

By 20 March 2019 0 Comments Read More →
சருமமே கண்ணாயிரு…. !! (மருத்துவம்)

சருமமே கண்ணாயிரு…. !! (மருத்துவம்)

By 19 March 2019 0 Comments Read More →
பிரசவம் ஆகும் நேரம் இது! ! (மருத்துவம்)

பிரசவம் ஆகும் நேரம் இது! ! (மருத்துவம்)

By 19 March 2019 0 Comments Read More →
எதிர்பாராத சிக்கல்கள்!! (மருத்துவம்)

எதிர்பாராத சிக்கல்கள்!! (மருத்துவம்)

By 18 March 2019 0 Comments Read More →
கர்ப்பத்தின் க்ளைமாக்ஸ் மாதங்கள்!! (மருத்துவம்)

கர்ப்பத்தின் க்ளைமாக்ஸ் மாதங்கள்!! (மருத்துவம்)

By 18 March 2019 0 Comments Read More →
கர்ப்ப கால முதுகுவலி!! (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால முதுகுவலி!! (மருத்துவம்)

By 17 March 2019 0 Comments Read More →
கருவுற்ற காலத்தில் பெண்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன? (மருத்துவம்)

கருவுற்ற காலத்தில் பெண்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன? (மருத்துவம்)

By 17 March 2019 0 Comments Read More →
விருப்பமில்லாத வேலை என்னவெல்லாம் செய்யும்?! (மருத்துவம்)

விருப்பமில்லாத வேலை என்னவெல்லாம் செய்யும்?! (மருத்துவம்)

By 16 March 2019 0 Comments Read More →
தாய்மையை குழப்பும் வாட்ஸ் அப் டாக்டர்ஸ்!! (மருத்துவம்)

தாய்மையை குழப்பும் வாட்ஸ் அப் டாக்டர்ஸ்!! (மருத்துவம்)

By 16 March 2019 0 Comments Read More →
கருக்குழாய் கர்ப்பம்!! (மருத்துவம்)

கருக்குழாய் கர்ப்பம்!! (மருத்துவம்)

By 15 March 2019 0 Comments Read More →
வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!! (மருத்துவம்)

வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!! (மருத்துவம்)

By 15 March 2019 0 Comments Read More →
புற்றுநோயை 100 சதவிகிதம் குணப்படுத்தலாம்! (மருத்துவம்)

புற்றுநோயை 100 சதவிகிதம் குணப்படுத்தலாம்! (மருத்துவம்)

By 14 March 2019 0 Comments Read More →
கர்ப்ப கால மன அழுத்தம்!! (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால மன அழுத்தம்!! (மருத்துவம்)

By 14 March 2019 0 Comments Read More →
Medical Trends!! (மருத்துவம்)

Medical Trends!! (மருத்துவம்)

By 13 March 2019 0 Comments Read More →
பல் வலிக்கு வீட்டில் மருந்து இருக்கு!!(மருத்துவம்)

பல் வலிக்கு வீட்டில் மருந்து இருக்கு!!(மருத்துவம்)

By 13 March 2019 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு சளி கட்டினால் என்ன செய்வது? (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு சளி கட்டினால் என்ன செய்வது? (மருத்துவம்)

By 12 March 2019 0 Comments Read More →
இயற்கை வைத்தியத்தின் பலன்கள்!! (மருத்துவம்)

இயற்கை வைத்தியத்தின் பலன்கள்!! (மருத்துவம்)

By 12 March 2019 0 Comments Read More →
டிப்ரஷனை கண்டுபிடிக்க சிம்பிள் டெஸ்ட்!!  (மருத்துவம்)

டிப்ரஷனை கண்டுபிடிக்க சிம்பிள் டெஸ்ட்!! (மருத்துவம்)

By 11 March 2019 0 Comments Read More →
அழும் குழந்தையை சமாளிக்கும் முறை!! (மருத்துவம்)

அழும் குழந்தையை சமாளிக்கும் முறை!! (மருத்துவம்)

By 11 March 2019 0 Comments Read More →
சளித்தொந்தரவுக்கு வீட்டு வைத்தியத்தில் வழி இருக்கிறதா? (மருத்துவம்)

சளித்தொந்தரவுக்கு வீட்டு வைத்தியத்தில் வழி இருக்கிறதா? (மருத்துவம்)

By 11 March 2019 0 Comments Read More →
தலைவலிக்கு கைவைத்தியம்!! (மருத்துவம்)

தலைவலிக்கு கைவைத்தியம்!! (மருத்துவம்)

By 10 March 2019 0 Comments Read More →
உடல் எடைப் பிரச்னைக்கு உணவு ஆலோசகர் டிப்ஸ்… !! (மருத்துவம்)

உடல் எடைப் பிரச்னைக்கு உணவு ஆலோசகர் டிப்ஸ்… !! (மருத்துவம்)

By 10 March 2019 0 Comments Read More →
காது,மூக்கு, தொண்டையில் கவனம் தேவை!!  (மருத்துவம்)

காது,மூக்கு, தொண்டையில் கவனம் தேவை!! (மருத்துவம்)

By 9 March 2019 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு கை உறிஞ்சும் பழக்கம் இருக்கா!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கு கை உறிஞ்சும் பழக்கம் இருக்கா!! (மருத்துவம்)

By 9 March 2019 0 Comments Read More →
குழந்தையின் கண்களை பாதுகாப்போம்!! (மருத்துவம்)

குழந்தையின் கண்களை பாதுகாப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 8 March 2019 0 Comments Read More →