Archive for December 8th, 2021

முதலிரவுக்கு சில முக்கிய ஆலோசனைகள் . . . ! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

முதலிரவுக்கு சில முக்கிய ஆலோசனைகள் . . . ! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 8 December 2021 0 Comments Read More →
பெண்களில் சிலருக்கு செக்ஸ் என்ற விஷயத்தில் வெறுப்பு இருக்கிறது. அது ஏன்? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

பெண்களில் சிலருக்கு செக்ஸ் என்ற விஷயத்தில் வெறுப்பு இருக்கிறது. அது ஏன்? (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 8 December 2021 0 Comments Read More →
எச்சரிக்கை… குழந்தையைத் தூக்கிப் போடாதீங்க…!! (மருத்துவம்)

எச்சரிக்கை… குழந்தையைத் தூக்கிப் போடாதீங்க…!! (மருத்துவம்)

By 8 December 2021 0 Comments Read More →
குழந்தைகளைக் கெடுக்கும் டெக்னாலஜி வில்லன்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளைக் கெடுக்கும் டெக்னாலஜி வில்லன்!! (மருத்துவம்)

By 8 December 2021 0 Comments Read More →
பரிசுப் பொருள் தயாரிக்கலாம்…விழாக்கால சீசனில் நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம்! பரிசுப் பொருள் தயாரிக்கலாம்…விழாக்கால சீசனில் நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம்! (மகளிர் பக்கம்)

பரிசுப் பொருள் தயாரிக்கலாம்…விழாக்கால சீசனில் நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம்! பரிசுப் பொருள் தயாரிக்கலாம்…விழாக்கால சீசனில் நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம்! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 December 2021 0 Comments Read More →
நைட்டீஸ் தைக்கலாம்… நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

நைட்டீஸ் தைக்கலாம்… நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 December 2021 0 Comments Read More →