Archive for June 30th, 2021

பெண்களுக்கு பேக் பெய்ன் வரக் காரணம்? (மருத்துவம்)

பெண்களுக்கு பேக் பெய்ன் வரக் காரணம்? (மருத்துவம்)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
எந்த எண்ணெய் நல்லது?  (மருத்துவம்)

எந்த எண்ணெய் நல்லது? (மருத்துவம்)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
தேவை தேனிலவு! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

தேவை தேனிலவு! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
புறக்கணிப்பின் வலி!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

புறக்கணிப்பின் வலி!! (அவ்வப்போது கிளாமர்)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
இரவு 12 மணிக்கு ஆவி பறக்கும் இட்லி!! (மகளிர் பக்கம்)

இரவு 12 மணிக்கு ஆவி பறக்கும் இட்லி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
பாரம்பரியததை மீட்டெடுகக சத்தமின்றி சாதனை!! (மகளிர் பக்கம்)

பாரம்பரியததை மீட்டெடுகக சத்தமின்றி சாதனை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
காஷ்மீரில் பாக் சீனா திட்டம் | 50000 வீரர்களுடன் இந்தியா தயார்!! (வீடியோ)

காஷ்மீரில் பாக் சீனா திட்டம் | 50000 வீரர்களுடன் இந்தியா தயார்!! (வீடியோ)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
பிளான் பண்ணி திருடுற வயசாடா உங்களுக்கு!! (வீடியோ)

பிளான் பண்ணி திருடுற வயசாடா உங்களுக்கு!! (வீடியோ)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
மனிதர்களை போல் வாழ ஆசைப்படும் கடல் உயிரினம்!! (வீடியோ)

மனிதர்களை போல் வாழ ஆசைப்படும் கடல் உயிரினம்!! (வீடியோ)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →
அபூர்வ சக்திகளைக் கொண்ட குழந்தைகள்!! (வீடியோ)

அபூர்வ சக்திகளைக் கொண்ட குழந்தைகள்!! (வீடியோ)

By 30 June 2021 0 Comments Read More →