கட்டுரை

புதிய ஆடையில் உள்ள பழைய பிசாசு: அச்சத்திற்கு மீண்டும் திரும்பிய இலங்கை!! (கட்டுரை)

புதிய ஆடையில் உள்ள பழைய பிசாசு: அச்சத்திற்கு மீண்டும் திரும்பிய இலங்கை!! (கட்டுரை)

By 26 February 2021 0 Comments Read More →
ஆளும் தரப்புக்குள் நடக்கும் ‘அதிகார சண்டை’!! (கட்டுரை)

ஆளும் தரப்புக்குள் நடக்கும் ‘அதிகார சண்டை’!! (கட்டுரை)

By 25 February 2021 0 Comments Read More →
கெரவலபிட்டியவில் முதலாவது கழிவிலிருந்து மின்பிறப்பாக்கல் ஆலை!! (கட்டுரை)

கெரவலபிட்டியவில் முதலாவது கழிவிலிருந்து மின்பிறப்பாக்கல் ஆலை!! (கட்டுரை)

By 24 February 2021 0 Comments Read More →
ஒன்றறை மில்லியன் பசுக்கள் இலங்கைக்கு வரும்!! (கட்டுரை)

ஒன்றறை மில்லியன் பசுக்கள் இலங்கைக்கு வரும்!! (கட்டுரை)

By 23 February 2021 0 Comments Read More →
இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் எதிர்கால ஆபத்து!! (கட்டுரை)

இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் எதிர்கால ஆபத்து!! (கட்டுரை)

By 21 February 2021 0 Comments Read More →
பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலும் சிவில் சமூகங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை!! (கட்டுரை)

பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலும் சிவில் சமூகங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை!! (கட்டுரை)

By 20 February 2021 0 Comments Read More →
‘பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி’ போராட்டம்: வயிற்றெரிச்சல் கோஷ்டிகள்!! (கட்டுரை)

‘பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி’ போராட்டம்: வயிற்றெரிச்சல் கோஷ்டிகள்!! (கட்டுரை)

By 18 February 2021 0 Comments Read More →
நிலையற்றுப்போன நிம்மதிப் பெருமூச்சு !! (கட்டுரை)

நிலையற்றுப்போன நிம்மதிப் பெருமூச்சு !! (கட்டுரை)

By 17 February 2021 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தலைமைகளின் பேசாப்பொருள் ‘பொருளாதாரம்’! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தலைமைகளின் பேசாப்பொருள் ‘பொருளாதாரம்’! (கட்டுரை)

By 16 February 2021 0 Comments Read More →
இந்திய அரசு குரல் எழுப்ப வேண்டும்!! (கட்டுரை)

இந்திய அரசு குரல் எழுப்ப வேண்டும்!! (கட்டுரை)

By 13 February 2021 0 Comments Read More →
மியான்மார் , இலங்கை, ஜெனீவாவில் பெரும் வல்லரசுகளும் புவிசார் அரசியலும்!! (கட்டுரை)

மியான்மார் , இலங்கை, ஜெனீவாவில் பெரும் வல்லரசுகளும் புவிசார் அரசியலும்!! (கட்டுரை)

By 12 February 2021 0 Comments Read More →
பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை ஒரு புதிய நம்பிக்கை ! (கட்டுரை)

பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை ஒரு புதிய நம்பிக்கை ! (கட்டுரை)

By 11 February 2021 0 Comments Read More →
கொவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் பக்க விளைவுகள் என்ன? (கட்டுரை)

கொவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் பக்க விளைவுகள் என்ன? (கட்டுரை)

By 10 February 2021 0 Comments Read More →
பொலிகண்டிக்குப் பிறகு!! (கட்டுரை)

பொலிகண்டிக்குப் பிறகு!! (கட்டுரை)

By 8 February 2021 0 Comments Read More →
பொய்யா விளக்கு!! (கட்டுரை)

பொய்யா விளக்கு!! (கட்டுரை)

By 7 February 2021 0 Comments Read More →
பொறியாக மாறிய ஜெனீவா !! (கட்டுரை)

பொறியாக மாறிய ஜெனீவா !! (கட்டுரை)

By 6 February 2021 0 Comments Read More →
ஈழத்தமிழர் படுகொலை குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசாரணை!!  (கட்டுரை)

ஈழத்தமிழர் படுகொலை குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசாரணை!! (கட்டுரை)

By 5 February 2021 0 Comments Read More →
இலங்கையின் முக்கியமான திட்டத்தில் இருந்து இந்தியா வெளியேற்றப்பட்டது ஏன்? (கட்டுரை)

இலங்கையின் முக்கியமான திட்டத்தில் இருந்து இந்தியா வெளியேற்றப்பட்டது ஏன்? (கட்டுரை)

By 4 February 2021 0 Comments Read More →
சுதந்திர சுவாசம் அமைக்க சரித்திர நாயகியே துணையென வா!!

சுதந்திர சுவாசம் அமைக்க சரித்திர நாயகியே துணையென வா!!

By 3 February 2021 0 Comments Read More →
ஜெனீவா காலத்திலும் அரசாங்கத்தின் விடாப்பிடியான நிலைப்பாடு!! (கட்டுரை)

ஜெனீவா காலத்திலும் அரசாங்கத்தின் விடாப்பிடியான நிலைப்பாடு!! (கட்டுரை)

By 2 February 2021 0 Comments Read More →
பாடசாலை அதிபர் மாணவர்களைத் தண்டிப்பது போல மனித உரிமை ஆணையாளர் செயற்பட முடியாது !! (கட்டுரை)

பாடசாலை அதிபர் மாணவர்களைத் தண்டிப்பது போல மனித உரிமை ஆணையாளர் செயற்பட முடியாது !! (கட்டுரை)

By 1 February 2021 0 Comments Read More →
46 வது அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் 46 வது ஐநா கூட்டத்தொடரும்!! (கட்டுரை)

46 வது அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் 46 வது ஐநா கூட்டத்தொடரும்!! (கட்டுரை)

By 30 January 2021 0 Comments Read More →
மிகச்சரியான மாற்றம் – விக்டர் ஐவன்!! (கட்டுரை)

மிகச்சரியான மாற்றம் – விக்டர் ஐவன்!! (கட்டுரை)

By 29 January 2021 0 Comments Read More →
குற்றவாளிகளற்ற குற்றங்கள் !! (கட்டுரை)

குற்றவாளிகளற்ற குற்றங்கள் !! (கட்டுரை)

By 28 January 2021 0 Comments Read More →
வதைமுகாம் விடுவிக்கப்பட்டு 76 வருடங்கள்!! (கட்டுரை)

வதைமுகாம் விடுவிக்கப்பட்டு 76 வருடங்கள்!! (கட்டுரை)

By 27 January 2021 0 Comments Read More →
நினைவேந்தல் அங்கிகாரங்கள் !! (கட்டுரை)

நினைவேந்தல் அங்கிகாரங்கள் !! (கட்டுரை)

By 26 January 2021 0 Comments Read More →
ஐ.நா ஆணையரது அறிக்கை தொடர்பில் உருத்திரகுமாரன் நிலைப்பாடு என்ன ? (கட்டுரை)

ஐ.நா ஆணையரது அறிக்கை தொடர்பில் உருத்திரகுமாரன் நிலைப்பாடு என்ன ? (கட்டுரை)

By 25 January 2021 0 Comments Read More →
ஆப்பிளை இப்படி சாப்பிடுவது உயிருக்கு ஆபத்து… !! (கட்டுரை)

ஆப்பிளை இப்படி சாப்பிடுவது உயிருக்கு ஆபத்து… !! (கட்டுரை)

By 24 January 2021 0 Comments Read More →
பண்பாட்டு ஆக்கிரமிப்பின் இன்னோர் அத்தியாயம்: குருந்தூர் மலையமர்ந்த கௌதமர் !! (கட்டுரை)

பண்பாட்டு ஆக்கிரமிப்பின் இன்னோர் அத்தியாயம்: குருந்தூர் மலையமர்ந்த கௌதமர் !! (கட்டுரை)

By 23 January 2021 0 Comments Read More →
‘பொதுப்பட்டியல்’ யோசனை!! (கட்டுரை)

‘பொதுப்பட்டியல்’ யோசனை!! (கட்டுரை)

By 22 January 2021 0 Comments Read More →
அந்த பிரச்சினைக்கு மாதுளை தேநீர் உதவுமாம்! (கட்டுரை)

அந்த பிரச்சினைக்கு மாதுளை தேநீர் உதவுமாம்! (கட்டுரை)

By 20 January 2021 0 Comments Read More →
உங்கள் துணையின் கைய இப்படி புடிச்சி தான் பேசுறீங்களா? (கட்டுரை)

உங்கள் துணையின் கைய இப்படி புடிச்சி தான் பேசுறீங்களா? (கட்டுரை)

By 19 January 2021 0 Comments Read More →
‘ஸ்ரீ லங்கன்’ எனும் அடையாளம் !! (கட்டுரை)

‘ஸ்ரீ லங்கன்’ எனும் அடையாளம் !! (கட்டுரை)

By 18 January 2021 0 Comments Read More →
கடந்த காலத்துக்குச் செல்வதா? கற்களைக் கடந்து பயணிப்பதா? (கட்டுரை)

கடந்த காலத்துக்குச் செல்வதா? கற்களைக் கடந்து பயணிப்பதா? (கட்டுரை)

By 17 January 2021 0 Comments Read More →
உடல் எடைக் குறைப்பு – கவனிக்க வேண்டிய 5 விஷயங்கள்! (கட்டுரை)

உடல் எடைக் குறைப்பு – கவனிக்க வேண்டிய 5 விஷயங்கள்! (கட்டுரை)

By 16 January 2021 0 Comments Read More →
டிரம்பினை பதவியிலிருந்து நீக்க முடியுமா ? அரசியலில் இருந்து முற்றாக தடை செய்ய முடியுமா? (கட்டுரை)

டிரம்பினை பதவியிலிருந்து நீக்க முடியுமா ? அரசியலில் இருந்து முற்றாக தடை செய்ய முடியுமா? (கட்டுரை)

By 15 January 2021 0 Comments Read More →
ஜெய்ஷங்கரின் உரை மிரட்டலா? (கட்டுரை)

ஜெய்ஷங்கரின் உரை மிரட்டலா? (கட்டுரை)

By 14 January 2021 0 Comments Read More →
தாயகம் – தமிழகம் – புலம் ஒன்றுபட்ட ஒலித்த நீதிக்கான கண்டனக்குரல்கள்!! (கட்டுரை)

தாயகம் – தமிழகம் – புலம் ஒன்றுபட்ட ஒலித்த நீதிக்கான கண்டனக்குரல்கள்!! (கட்டுரை)

By 13 January 2021 0 Comments Read More →
மாகாண சபைத் தேர்தலும் இந்தியாவும்!! (கட்டுரை)

மாகாண சபைத் தேர்தலும் இந்தியாவும்!! (கட்டுரை)

By 12 January 2021 0 Comments Read More →