மருத்துவம்

நகரத்துப் பெண்களை தாக்கும் பிரச்னை!! (மருத்துவம்)

நகரத்துப் பெண்களை தாக்கும் பிரச்னை!! (மருத்துவம்)

போர்ட்டபிள் இன்குபேட்டர் அன்புடன் ஓர் அரவணைப்பு கருவி!! (மருத்துவம்)

போர்ட்டபிள் இன்குபேட்டர் அன்புடன் ஓர் அரவணைப்பு கருவி!! (மருத்துவம்)

பிரசவ வலியை இனி அப்பாவும் அறியலாம்!! (மருத்துவம்)

பிரசவ வலியை இனி அப்பாவும் அறியலாம்!! (மருத்துவம்)

ஆயுளின் அந்திவரை பிரியங்கள் சேர்த்து வைக்க…!! (மருத்துவம்)

ஆயுளின் அந்திவரை பிரியங்கள் சேர்த்து வைக்க…!! (மருத்துவம்)

Beat the heat!! (மருத்துவம்)

Beat the heat!! (மருத்துவம்)

மருத்துவர்களை கடவுள் என்று சொல்வது ஏன்? (மருத்துவம்)

மருத்துவர்களை கடவுள் என்று சொல்வது ஏன்? (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால மன அழுத்தம்!! (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால மன அழுத்தம்!! (மருத்துவம்)

வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!! (மருத்துவம்)

வீட்டில் பிரசவம் பார்ப்பதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்!! (மருத்துவம்)

கருக்குழாய் கர்ப்பம்!! (மருத்துவம்)

கருக்குழாய் கர்ப்பம்!! (மருத்துவம்)

தாய்மையை குழப்பும் வாட்ஸ் அப் டாக்டர்ஸ்!! (மருத்துவம்)

தாய்மையை குழப்பும் வாட்ஸ் அப் டாக்டர்ஸ்!! (மருத்துவம்)

எதிர்பாராத சிக்கல்கள்!! (மருத்துவம்)

எதிர்பாராத சிக்கல்கள்!! (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால முதுகுவலி!! (மருத்துவம்)

கர்ப்ப கால முதுகுவலி!! (மருத்துவம்)

ரத்த அழுத்தம் அண்டாமல் இருக்க…!! (மருத்துவம்)

ரத்த அழுத்தம் அண்டாமல் இருக்க…!! (மருத்துவம்)

பாத அணியிலும் பல்வேறு விஷயங்கள்!! (மருத்துவம்)

பாத அணியிலும் பல்வேறு விஷயங்கள்!! (மருத்துவம்)

பயன் தரும் மூலிகைகள்!! (மருத்துவம்)

பயன் தரும் மூலிகைகள்!! (மருத்துவம்)

எடை குறைப்புக்கு உதவும் காதல் ஹார்மோன்!! (மருத்துவம்)

எடை குறைப்புக்கு உதவும் காதல் ஹார்மோன்!! (மருத்துவம்)

அம்மாவா? அம்மம்மாவா? (மருத்துவம்)

அம்மாவா? அம்மம்மாவா? (மருத்துவம்)

பத்தில் 7 பெண்ணுக்கு ஃபைப்ராய்டு!! (மருத்துவம்)

பத்தில் 7 பெண்ணுக்கு ஃபைப்ராய்டு!! (மருத்துவம்)

ஒரு தாயின் குரல்!! (மருத்துவம்)

ஒரு தாயின் குரல்!! (மருத்துவம்)

ஃபைப்ராய்டை தடுக்க எளிய வழி… உடற்பயிற்சி!! (மருத்துவம்)

ஃபைப்ராய்டை தடுக்க எளிய வழி… உடற்பயிற்சி!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவன குறிப்பு!! (மருத்துவம்)

குழந்தை வளர்ப்பு! கவன குறிப்பு!! (மருத்துவம்)

ஒரு குழந்தையை வளர்த்தெடுப்பது பெரிய விஷயம்!! (மருத்துவம்)

ஒரு குழந்தையை வளர்த்தெடுப்பது பெரிய விஷயம்!! (மருத்துவம்)

வளர்ச்சிக்குத் தடையா? (மருத்துவம்)

வளர்ச்சிக்குத் தடையா? (மருத்துவம்)

குழந்தைக்கு தாய்ப்பால்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைக்கு தாய்ப்பால்!! (மருத்துவம்)

தாய்ப்பால் சுரக்க வைக்கும் ஆமணக்கு!! (மருத்துவம்)

தாய்ப்பால் சுரக்க வைக்கும் ஆமணக்கு!! (மருத்துவம்)

தயக்கம் வேண்டாம் தடுப்பூசி போட!! (மருத்துவம்)

தயக்கம் வேண்டாம் தடுப்பூசி போட!! (மருத்துவம்)

கருப்பை கட்டிகளை கரைக்கும் வெண்கடுகு !! (மருத்துவம்)

கருப்பை கட்டிகளை கரைக்கும் வெண்கடுகு !! (மருத்துவம்)

குறைப்பிரசவத்தால் கூடுது பிரச்னை!! (மருத்துவம்)

குறைப்பிரசவத்தால் கூடுது பிரச்னை!! (மருத்துவம்)

தாயையும் காக்குமே தாய்ப்பால்!! (மருத்துவம்)

தாயையும் காக்குமே தாய்ப்பால்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் அமிர்தம் தாய்ப்பால்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளின் அமிர்தம் தாய்ப்பால்!! (மருத்துவம்)

பால் சுரப்பை நிறுத்துவது எப்படி? (மருத்துவம்)

பால் சுரப்பை நிறுத்துவது எப்படி? (மருத்துவம்)

தாய்பாலை மிஞ்சும் மருந்து தரணியிலும் உண்டோ!! (மருத்துவம்)

தாய்பாலை மிஞ்சும் மருந்து தரணியிலும் உண்டோ!! (மருத்துவம்)

இனி பிறந்த குழந்தையின் இரத்தம் வீணாவதைத் தடுக்கலாம்!! (மருத்துவம்)

இனி பிறந்த குழந்தையின் இரத்தம் வீணாவதைத் தடுக்கலாம்!! (மருத்துவம்)

இரத்த பரிசோதனையிலேயே கருவக புற்றுநோயை கண்டறியலாம்!! (மருத்துவம்)

இரத்த பரிசோதனையிலேயே கருவக புற்றுநோயை கண்டறியலாம்!! (மருத்துவம்)

தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் !! (மருத்துவம்)

தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் !! (மருத்துவம்)

பிரசவத்திற்கு பின் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டுமா? (மருத்துவம்)

பிரசவத்திற்கு பின் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டுமா? (மருத்துவம்)

விழிப்புணர்வே போதும்!! (மருத்துவம்)

விழிப்புணர்வே போதும்!! (மருத்துவம்)

இன்குபேட்டருக்கு ஓர் இயற்கை மாற்று!! (மருத்துவம்)

இன்குபேட்டருக்கு ஓர் இயற்கை மாற்று!! (மருத்துவம்)

பாம்பே O குரூப் இது புதுசு! (மருத்துவம்)

பாம்பே O குரூப் இது புதுசு! (மருத்துவம்)