கட்டுரை

‘இந்தியாவில் அகதிகளாக உள்ள மக்களை சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்த வேண்டும்’ !! ( கட்டுரை)

‘இந்தியாவில் அகதிகளாக உள்ள மக்களை சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்த வேண்டும்’ !! ( கட்டுரை)

By 18 July 2020 0 Comments Read More →
மாற்றுத் தலைமை இன்றி தவிக்கும் இந்திய அரசியல்? (கட்டுரை)

மாற்றுத் தலைமை இன்றி தவிக்கும் இந்திய அரசியல்? (கட்டுரை)

By 17 July 2020 0 Comments Read More →
ஆயிரமும் காரணங்களும் !! (கட்டுரை)

ஆயிரமும் காரணங்களும் !! (கட்டுரை)

By 16 July 2020 0 Comments Read More →
சுமந்திரனைத் தோற்கடிக்கும் அழைப்பும் அபத்தமும் !! (கட்டுரை)

சுமந்திரனைத் தோற்கடிக்கும் அழைப்பும் அபத்தமும் !! (கட்டுரை)

By 15 July 2020 0 Comments Read More →
அரசியல் கலாசாரத்தில் மாற்றத்தை வலியுறுத்தும் ஜனாதிபதி!!  (கட்டுரை)

அரசியல் கலாசாரத்தில் மாற்றத்தை வலியுறுத்தும் ஜனாதிபதி!! (கட்டுரை)

By 13 July 2020 0 Comments Read More →
ஆளுமையா? அனுதாபமா? (கட்டுரை)

ஆளுமையா? அனுதாபமா? (கட்டுரை)

By 11 July 2020 0 Comments Read More →
இன முறுகலை தவிர்க்கலாம்!! (கட்டுரை)

இன முறுகலை தவிர்க்கலாம்!! (கட்டுரை)

By 10 July 2020 0 Comments Read More →
சுமந்திரனோடு சுருங்கிவிட்ட தேர்தல் களம் !! (கட்டுரை)

சுமந்திரனோடு சுருங்கிவிட்ட தேர்தல் களம் !! (கட்டுரை)

தேசிய பட்டியல் நியமனங்கள்: கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் !! (கட்டுரை)

தேசிய பட்டியல் நியமனங்கள்: கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் !! (கட்டுரை)

திசைகாட்டிகளின் முள்கள் !! (கட்டுரை)

திசைகாட்டிகளின் முள்கள் !! (கட்டுரை)

பேசு பொருள் தட்டுப்பாடு !! (கட்டுரை)

பேசு பொருள் தட்டுப்பாடு !! (கட்டுரை)

தர்மமதை சூது கௌவும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் !! (கட்டுரை)

தர்மமதை சூது கௌவும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் !! (கட்டுரை)

உலக ஆர்ப்பாட்டங்களும் அனுபவங்களும் !! (கட்டுரை)

உலக ஆர்ப்பாட்டங்களும் அனுபவங்களும் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய தேர்தல் களத்தில் ’இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி’ !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய தேர்தல் களத்தில் ’இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி’ !! (கட்டுரை)

’சர்வதேசமே தீர்வையும் பெற்றுத்தர வேண்டும்’ !! (கட்டுரை)

’சர்வதேசமே தீர்வையும் பெற்றுத்தர வேண்டும்’ !! (கட்டுரை)

கஞ்சா காவிகள் கொரோனா வைரஸ் காவுவார்களா? (கட்டுரை)

கஞ்சா காவிகள் கொரோனா வைரஸ் காவுவார்களா? (கட்டுரை)

உண்மையைக் கண்டறிவது அவசியம் !! (கட்டுரை)

உண்மையைக் கண்டறிவது அவசியம் !! (கட்டுரை)

By 30 June 2020 0 Comments Read More →
உட்கட்சி வேட்பாளர் குத்துவெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

உட்கட்சி வேட்பாளர் குத்துவெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

By 29 June 2020 0 Comments Read More →
சுருங்கும் ஜனநாயக இடைவெளி !! (கட்டுரை)

சுருங்கும் ஜனநாயக இடைவெளி !! (கட்டுரை)

By 28 June 2020 0 Comments Read More →
இலங்கையில் பொலிஸ் வன்முறை !! (கட்டுரை)

இலங்கையில் பொலிஸ் வன்முறை !! (கட்டுரை)

By 27 June 2020 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தேசிய வாக்குகளைக் குறிவைக்கும் பேரினவாதக் கட்சிகள் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய வாக்குகளைக் குறிவைக்கும் பேரினவாதக் கட்சிகள் !! (கட்டுரை)

By 26 June 2020 0 Comments Read More →
தம் தலையில் தாமே மண்ணைப் போடும் வாக்காளர்கள் !! (கட்டுரை)

தம் தலையில் தாமே மண்ணைப் போடும் வாக்காளர்கள் !! (கட்டுரை)

By 25 June 2020 0 Comments Read More →
காக்கா எச்சமா, காக்கைக் கூடா? (கட்டுரை)

காக்கா எச்சமா, காக்கைக் கூடா? (கட்டுரை)

By 23 June 2020 0 Comments Read More →
அதிகாரத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் குறியீடு !! (கட்டுரை)

அதிகாரத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் குறியீடு !! (கட்டுரை)

By 21 June 2020 0 Comments Read More →
எரிய வைப்பார்களா, அணைய வைப்பார்களா?  (கட்டுரை)

எரிய வைப்பார்களா, அணைய வைப்பார்களா? (கட்டுரை)

By 20 June 2020 0 Comments Read More →
தேர்தல் மனோநிலை !! (கட்டுரை)

தேர்தல் மனோநிலை !! (கட்டுரை)

By 19 June 2020 0 Comments Read More →
சமூக இடைவெளியும் சமூகங்களின் இடைவெளியும் !! (கட்டுரை)

சமூக இடைவெளியும் சமூகங்களின் இடைவெளியும் !! (கட்டுரை)

By 18 June 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா காலத்து காடழிப்பு; மனிதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்து!!	(கட்டுரை)

கொரோனா காலத்து காடழிப்பு; மனிதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்து!! (கட்டுரை)

By 17 June 2020 0 Comments Read More →
கொரோனா காலத்து ‘ஒன்லைன்’ கல்வி: அரைவேக்காட்டுத்தனமா, அத்தியாவசியமா? (கட்டுரை)

கொரோனா காலத்து ‘ஒன்லைன்’ கல்வி: அரைவேக்காட்டுத்தனமா, அத்தியாவசியமா? (கட்டுரை)

By 16 June 2020 0 Comments Read More →
இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்பும் இலங்கை!! (கட்டுரை)

இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்பும் இலங்கை!! (கட்டுரை)

By 15 June 2020 0 Comments Read More →
காணிப் பிரச்சினையிலும் தொல்பொருள் பாதுகாப்பிலும் பாகுபாடற்ற அணுகுமுறை தேவை !! (கட்டுரை)

காணிப் பிரச்சினையிலும் தொல்பொருள் பாதுகாப்பிலும் பாகுபாடற்ற அணுகுமுறை தேவை !! (கட்டுரை)

By 14 June 2020 0 Comments Read More →
இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான குரல்கள் !! (கட்டுரை)

இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான குரல்கள் !! (கட்டுரை)

By 13 June 2020 0 Comments Read More →
கிழக்கில் பௌத்த சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும் செயலணி: பேரபாயத்தை எதிர்கொள்வது எப்படி?  (கட்டுரை)

கிழக்கில் பௌத்த சின்னங்களைப் பாதுகாக்கும் செயலணி: பேரபாயத்தை எதிர்கொள்வது எப்படி? (கட்டுரை)

By 12 June 2020 0 Comments Read More →
கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே… !! (கட்டுரை)

கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே… !! (கட்டுரை)

By 11 June 2020 0 Comments Read More →
அமெரிக்காவும் ஈழத்தமிழரும்: முன்னை இட்ட தீ !! (கட்டுரை)

அமெரிக்காவும் ஈழத்தமிழரும்: முன்னை இட்ட தீ !! (கட்டுரை)

By 10 June 2020 0 Comments Read More →
இனவெறுப்பு ஊடகங்கள்: நல்லிணக்கத்தின் பெரும் சாபக்கேடு !! (கட்டுரை)

இனவெறுப்பு ஊடகங்கள்: நல்லிணக்கத்தின் பெரும் சாபக்கேடு !! (கட்டுரை)

பொருளாதாரச் சுமையால் உருவாகும் அரசு மீதான வெறுப்பு !! (கட்டுரை)

பொருளாதாரச் சுமையால் உருவாகும் அரசு மீதான வெறுப்பு !! (கட்டுரை)

கொல்லாத கொரோனா வைரஸும் கொன்ற அரசாங்கமும் !! (கட்டுரை)

கொல்லாத கொரோனா வைரஸும் கொன்ற அரசாங்கமும் !! (கட்டுரை)

தலைதூக்கும் நச்சுக் காளான்கள் !! (கட்டுரை)

தலைதூக்கும் நச்சுக் காளான்கள் !! (கட்டுரை)