கட்டுரை

தமிழரின் ஏகபிரதிநிதித்துவமும் அதன் முன் எழும் சவால்களும் !! (கட்டுரை)

தமிழரின் ஏகபிரதிநிதித்துவமும் அதன் முன் எழும் சவால்களும் !! (கட்டுரை)

By 4 August 2020 0 Comments Read More →
பொறுப்புணர்வுடன் புள்ளடி இடுதல் !! (கட்டுரை)

பொறுப்புணர்வுடன் புள்ளடி இடுதல் !! (கட்டுரை)

By 4 August 2020 0 Comments Read More →
‘கொழும்பை புறக்கணித்து சர்வதேசம் தீர்வு வழங்காது’ ! (கட்டுரை)

‘கொழும்பை புறக்கணித்து சர்வதேசம் தீர்வு வழங்காது’ ! (கட்டுரை)

By 3 August 2020 0 Comments Read More →
“உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிறேன்” (கட்டுரை)

“உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிறேன்” (கட்டுரை)

By 2 August 2020 0 Comments Read More →
தீர்க்கமான தருணம் !! (கட்டுரை)

தீர்க்கமான தருணம் !! (கட்டுரை)

By 1 August 2020 0 Comments Read More →
கஜனிடம் சில கேள்விகள் !! (கட்டுரை)

கஜனிடம் சில கேள்விகள் !! (கட்டுரை)

By 31 July 2020 0 Comments Read More →
அஸ்தமித்துப்போன ஆர்வம் !! (கட்டுரை)

அஸ்தமித்துப்போன ஆர்வம் !! (கட்டுரை)

By 30 July 2020 0 Comments Read More →
முஸ்லிம் நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம்: இலக்கை அடைய முடியுமா?  (கட்டுரை)

முஸ்லிம் நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம்: இலக்கை அடைய முடியுமா? (கட்டுரை)

By 29 July 2020 0 Comments Read More →
தமிழ் அரசியலும் தெரிவுச் சுமையும்: யாரைத்தான் தெரிவு செய்வது?  (கட்டுரை)

தமிழ் அரசியலும் தெரிவுச் சுமையும்: யாரைத்தான் தெரிவு செய்வது? (கட்டுரை)

By 28 July 2020 0 Comments Read More →
தமிழ் நாட்டில் உணர்வுபூர்வமாகும் சமூக நீதிக் களம் !! (கட்டுரை)

தமிழ் நாட்டில் உணர்வுபூர்வமாகும் சமூக நீதிக் களம் !! (கட்டுரை)

By 27 July 2020 0 Comments Read More →
தேர்தல் கால முகமூடிகளும் முகக் கவசங்களும் !! (கட்டுரை)

தேர்தல் கால முகமூடிகளும் முகக் கவசங்களும் !! (கட்டுரை)

By 26 July 2020 0 Comments Read More →
வெற்றித் திமிர் குப்புறக் கவிழ்க்குமா? (கட்டுரை)

வெற்றித் திமிர் குப்புறக் கவிழ்க்குமா? (கட்டுரை)

By 25 July 2020 0 Comments Read More →
தளம் 3: ஈழத் தமிழ் அரசியல் நேற்று – இன்று – நாளை !! (கட்டுரை)

தளம் 3: ஈழத் தமிழ் அரசியல் நேற்று – இன்று – நாளை !! (கட்டுரை)

By 24 July 2020 0 Comments Read More →
நேர்பட உரைத்தல் !! (கட்டுரை)

நேர்பட உரைத்தல் !! (கட்டுரை)

By 22 July 2020 0 Comments Read More →
ஒரு பாடகரின் மரணம்: எதியோப்பியாவை கலங்கடிக்கும் போராட்டங்கள் !! (கட்டுரை)

ஒரு பாடகரின் மரணம்: எதியோப்பியாவை கலங்கடிக்கும் போராட்டங்கள் !! (கட்டுரை)

By 21 July 2020 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தேசிய கட்சிகள் கேட்க வேண்டிய குரல்கள் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய கட்சிகள் கேட்க வேண்டிய குரல்கள் !! (கட்டுரை)

By 20 July 2020 0 Comments Read More →
‘முஸ்லிம் அரசியல் பிழைத்துவிட்டது’ !! (கட்டுரை)

‘முஸ்லிம் அரசியல் பிழைத்துவிட்டது’ !! (கட்டுரை)

By 19 July 2020 0 Comments Read More →
‘இந்தியாவில் அகதிகளாக உள்ள மக்களை சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்த வேண்டும்’ !! ( கட்டுரை)

‘இந்தியாவில் அகதிகளாக உள்ள மக்களை சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்த வேண்டும்’ !! ( கட்டுரை)

By 18 July 2020 0 Comments Read More →
மாற்றுத் தலைமை இன்றி தவிக்கும் இந்திய அரசியல்? (கட்டுரை)

மாற்றுத் தலைமை இன்றி தவிக்கும் இந்திய அரசியல்? (கட்டுரை)

By 17 July 2020 0 Comments Read More →
ஆயிரமும் காரணங்களும் !! (கட்டுரை)

ஆயிரமும் காரணங்களும் !! (கட்டுரை)

By 16 July 2020 0 Comments Read More →
சுமந்திரனைத் தோற்கடிக்கும் அழைப்பும் அபத்தமும் !! (கட்டுரை)

சுமந்திரனைத் தோற்கடிக்கும் அழைப்பும் அபத்தமும் !! (கட்டுரை)

By 15 July 2020 0 Comments Read More →
அரசியல் கலாசாரத்தில் மாற்றத்தை வலியுறுத்தும் ஜனாதிபதி!!  (கட்டுரை)

அரசியல் கலாசாரத்தில் மாற்றத்தை வலியுறுத்தும் ஜனாதிபதி!! (கட்டுரை)

By 13 July 2020 0 Comments Read More →
ஆளுமையா? அனுதாபமா? (கட்டுரை)

ஆளுமையா? அனுதாபமா? (கட்டுரை)

By 11 July 2020 0 Comments Read More →
இன முறுகலை தவிர்க்கலாம்!! (கட்டுரை)

இன முறுகலை தவிர்க்கலாம்!! (கட்டுரை)

By 10 July 2020 0 Comments Read More →
சுமந்திரனோடு சுருங்கிவிட்ட தேர்தல் களம் !! (கட்டுரை)

சுமந்திரனோடு சுருங்கிவிட்ட தேர்தல் களம் !! (கட்டுரை)

தேசிய பட்டியல் நியமனங்கள்: கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் !! (கட்டுரை)

தேசிய பட்டியல் நியமனங்கள்: கட்சிகளுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் !! (கட்டுரை)

திசைகாட்டிகளின் முள்கள் !! (கட்டுரை)

திசைகாட்டிகளின் முள்கள் !! (கட்டுரை)

பேசு பொருள் தட்டுப்பாடு !! (கட்டுரை)

பேசு பொருள் தட்டுப்பாடு !! (கட்டுரை)

தர்மமதை சூது கௌவும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் !! (கட்டுரை)

தர்மமதை சூது கௌவும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் !! (கட்டுரை)

உலக ஆர்ப்பாட்டங்களும் அனுபவங்களும் !! (கட்டுரை)

உலக ஆர்ப்பாட்டங்களும் அனுபவங்களும் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய தேர்தல் களத்தில் ’இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி’ !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய தேர்தல் களத்தில் ’இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி’ !! (கட்டுரை)

’சர்வதேசமே தீர்வையும் பெற்றுத்தர வேண்டும்’ !! (கட்டுரை)

’சர்வதேசமே தீர்வையும் பெற்றுத்தர வேண்டும்’ !! (கட்டுரை)

கஞ்சா காவிகள் கொரோனா வைரஸ் காவுவார்களா? (கட்டுரை)

கஞ்சா காவிகள் கொரோனா வைரஸ் காவுவார்களா? (கட்டுரை)

உண்மையைக் கண்டறிவது அவசியம் !! (கட்டுரை)

உண்மையைக் கண்டறிவது அவசியம் !! (கட்டுரை)

By 30 June 2020 0 Comments Read More →
உட்கட்சி வேட்பாளர் குத்துவெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

உட்கட்சி வேட்பாளர் குத்துவெட்டுகள் !! (கட்டுரை)

By 29 June 2020 0 Comments Read More →
சுருங்கும் ஜனநாயக இடைவெளி !! (கட்டுரை)

சுருங்கும் ஜனநாயக இடைவெளி !! (கட்டுரை)

By 28 June 2020 0 Comments Read More →
இலங்கையில் பொலிஸ் வன்முறை !! (கட்டுரை)

இலங்கையில் பொலிஸ் வன்முறை !! (கட்டுரை)

By 27 June 2020 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தேசிய வாக்குகளைக் குறிவைக்கும் பேரினவாதக் கட்சிகள் !! (கட்டுரை)

தமிழ்த் தேசிய வாக்குகளைக் குறிவைக்கும் பேரினவாதக் கட்சிகள் !! (கட்டுரை)

By 26 June 2020 0 Comments Read More →
தம் தலையில் தாமே மண்ணைப் போடும் வாக்காளர்கள் !! (கட்டுரை)

தம் தலையில் தாமே மண்ணைப் போடும் வாக்காளர்கள் !! (கட்டுரை)

By 25 June 2020 0 Comments Read More →