மகளிர் பக்கம்

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 December 2019 0 Comments Read More →
அர்த்த சந்த்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

அர்த்த சந்த்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 December 2019 0 Comments Read More →
ஹீரோயின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஹீரோயின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 December 2019 0 Comments Read More →
உடற்பயிற்சிக்கு முன் உடற்பயிற்சிக்கு பின்!! (மகளிர் பக்கம்)

உடற்பயிற்சிக்கு முன் உடற்பயிற்சிக்கு பின்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 December 2019 0 Comments Read More →
மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் தேவையில்லை!! (மகளிர் பக்கம்)

மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் தேவையில்லை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 December 2019 0 Comments Read More →
எல்லாம் தரும் வரம் யோகா ! (மகளிர் பக்கம்)

எல்லாம் தரும் வரம் யோகா ! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 December 2019 0 Comments Read More →
யோகாவில் 200 ஆசனங்கள் அத்துப்படி அசத்தும் மாணவ ஆசான்!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகாவில் 200 ஆசனங்கள் அத்துப்படி அசத்தும் மாணவ ஆசான்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 2 December 2019 0 Comments Read More →
மன அமைதிக்கு சிறந்தது சவாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

மன அமைதிக்கு சிறந்தது சவாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 2 December 2019 0 Comments Read More →
எடையை குறைக்க யாருக்கு என்ன பயிற்சி? (மகளிர் பக்கம்)

எடையை குறைக்க யாருக்கு என்ன பயிற்சி? (மகளிர் பக்கம்)

By 1 December 2019 0 Comments Read More →
அபான வாயு முத்திரை…!! (மகளிர் பக்கம்)

அபான வாயு முத்திரை…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 December 2019 0 Comments Read More →
நடனம்தான் என் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்!  (மகளிர் பக்கம்)

நடனம்தான் என் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 November 2019 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 November 2019 0 Comments Read More →
மஞ்சள் எனும் அற்புதம்!!  (மகளிர் பக்கம்)

மஞ்சள் எனும் அற்புதம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 November 2019 0 Comments Read More →
புற்றுநோய்… வாழ்க்கையை வாழ கற்றுத் தந்தது!!  (மகளிர் பக்கம்)

புற்றுநோய்… வாழ்க்கையை வாழ கற்றுத் தந்தது!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 November 2019 0 Comments Read More →
சட்டம் நமக்கானது!   (மகளிர் பக்கம்)

சட்டம் நமக்கானது! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 November 2019 0 Comments Read More →
நான் டயட் கான்சியஸ்!!  (மகளிர் பக்கம்)

நான் டயட் கான்சியஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 November 2019 0 Comments Read More →
வாழையடி வாழை!  (மகளிர் பக்கம்)

வாழையடி வாழை! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 November 2019 0 Comments Read More →
பெண்களின் மூன்று நிலை!!  (மகளிர் பக்கம்)

பெண்களின் மூன்று நிலை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 November 2019 0 Comments Read More →
காதலே காதலே…!!  (மகளிர் பக்கம்)

காதலே காதலே…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 November 2019 0 Comments Read More →
12 மணிக்கும் ஆப்பம் கிடைக்கும்!!  (மகளிர் பக்கம்)

12 மணிக்கும் ஆப்பம் கிடைக்கும்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 November 2019 0 Comments Read More →
சைக்கிள் ஓட்டும் பெண்ணை காதலியுங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

சைக்கிள் ஓட்டும் பெண்ணை காதலியுங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 November 2019 0 Comments Read More →
பார்சுவ கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பார்சுவ கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 November 2019 0 Comments Read More →
பெண்களுக்கான உடற்பயிற்சிகள் என்னென்ன? (மகளிர் பக்கம்)

பெண்களுக்கான உடற்பயிற்சிகள் என்னென்ன? (மகளிர் பக்கம்)

By 24 November 2019 0 Comments Read More →
உஷ்ட்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

உஷ்ட்ராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 November 2019 0 Comments Read More →
நோய்களை வேரறுக்கும் அற்புத ஆயுதம் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

நோய்களை வேரறுக்கும் அற்புத ஆயுதம் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 November 2019 0 Comments Read More →
ஹனுமானாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஹனுமானாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 November 2019 0 Comments Read More →
வெல்கம் யோகா! (மகளிர் பக்கம்)

வெல்கம் யோகா! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 November 2019 0 Comments Read More →
கடி சக்ராசனம்…!! (மகளிர் பக்கம்)

கடி சக்ராசனம்…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 November 2019 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியத்துக்கு அருமையான ஏரோபிக்ஸ்! (மகளிர் பக்கம்)

ஆரோக்கியத்துக்கு அருமையான ஏரோபிக்ஸ்! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 November 2019 0 Comments Read More →
சூரியனுக்கு வணக்கம் சொல்வோம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரியனுக்கு வணக்கம் சொல்வோம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 November 2019 0 Comments Read More →
சிங்கப்பூர் பாலிமர் நகைகள் இப்போது சென்னையில்…!! (மகளிர் பக்கம்)

சிங்கப்பூர் பாலிமர் நகைகள் இப்போது சென்னையில்…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 November 2019 0 Comments Read More →
‘கனன்ற கருவறை இன்று உயிர் பெற்று எழுந்ததே! ’(மகளிர் பக்கம்)

‘கனன்ற கருவறை இன்று உயிர் பெற்று எழுந்ததே! ’(மகளிர் பக்கம்)

By 20 November 2019 0 Comments Read More →
இனிதாய் கடக்கலாம் பிரீ மெனோபாஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

இனிதாய் கடக்கலாம் பிரீ மெனோபாஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 November 2019 0 Comments Read More →
சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை… மறக்க முடியாத அனுபவம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை… மறக்க முடியாத அனுபவம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 November 2019 0 Comments Read More →
மீண்டும் விவாகரத்து செய்யலாமா?! (மகளிர் பக்கம்)

மீண்டும் விவாகரத்து செய்யலாமா?! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 November 2019 0 Comments Read More →
சவாலான பணியில் சாதிக்கும் மங்கை!! (மகளிர் பக்கம்)

சவாலான பணியில் சாதிக்கும் மங்கை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 November 2019 0 Comments Read More →
தென்னிந்திய மக்கள் நாடக விழா!! (மகளிர் பக்கம்)

தென்னிந்திய மக்கள் நாடக விழா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 November 2019 0 Comments Read More →
காதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ப மாறணும்…!! (மகளிர் பக்கம்)

காதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ப மாறணும்…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 November 2019 0 Comments Read More →
எனக்கு கிடைத்த உணவு தேவதைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

எனக்கு கிடைத்த உணவு தேவதைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 November 2019 0 Comments Read More →