மகளிர் பக்கம்

எல்லா பெண்களும் சூப்பர்வுமன்தான் !! (மகளிர் பக்கம்)

எல்லா பெண்களும் சூப்பர்வுமன்தான் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 6 April 2020 0 Comments Read More →
வயிறு வீக்கத்தை விரட்ட வழிகாட்டும் யோகாசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

வயிறு வீக்கத்தை விரட்ட வழிகாட்டும் யோகாசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 April 2020 0 Comments Read More →
ஆழ்நிலையில் செய்யப்படும் தியான பயிற்சியின் பலன்கள்!!  (மகளிர் பக்கம்)

ஆழ்நிலையில் செய்யப்படும் தியான பயிற்சியின் பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 April 2020 0 Comments Read More →
எலும்பினை உறுதி செய் !  (மகளிர் பக்கம்)

எலும்பினை உறுதி செய் ! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 April 2020 0 Comments Read More →
டீன் ஏஜ் பிள்ளைகளுக்கும் தேவை உடற்பயிற்சி!!  (மகளிர் பக்கம்)

டீன் ஏஜ் பிள்ளைகளுக்கும் தேவை உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 April 2020 0 Comments Read More →
இனி உடல் சொன்னதைக் கேட்கும்!!  (மகளிர் பக்கம்)

இனி உடல் சொன்னதைக் கேட்கும்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 April 2020 0 Comments Read More →
கருப்பான கால் முட்டியை மாற்றும் இயற்கை வழிமுறை!! (மகளிர் பக்கம்)

கருப்பான கால் முட்டியை மாற்றும் இயற்கை வழிமுறை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 April 2020 0 Comments Read More →
வீட்டிலேயே லிப் பாம் தயாரிக்கும் முறை!! (மகளிர் பக்கம்)

வீட்டிலேயே லிப் பாம் தயாரிக்கும் முறை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 2 April 2020 0 Comments Read More →
வீட்டிலேயே செய்யலாம் ஷாம்பூ கண்டிஷனர் மாஸ்க்!! (மகளிர் பக்கம்)

வீட்டிலேயே செய்யலாம் ஷாம்பூ கண்டிஷனர் மாஸ்க்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 2 April 2020 0 Comments Read More →
இரண்டே வாரத்தில் நரை முடிக்கு குட்-பை சொல்லணுமா? அப்ப இத ட்ரை பண்ணுங்க!! (மகளிர் பக்கம்)

இரண்டே வாரத்தில் நரை முடிக்கு குட்-பை சொல்லணுமா? அப்ப இத ட்ரை பண்ணுங்க!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 April 2020 0 Comments Read More →
வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஃபேஸ்பேக்குகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஃபேஸ்பேக்குகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 April 2020 0 Comments Read More →
ஒரு வாரத்தில் நகங்களை இயற்கையாக வீட்டிலேயே வளர்க்க உதவும் தீர்வுகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஒரு வாரத்தில் நகங்களை இயற்கையாக வீட்டிலேயே வளர்க்க உதவும் தீர்வுகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 31 March 2020 0 Comments Read More →
ஹேர் ஸ்பா !! (மகளிர் பக்கம்)

ஹேர் ஸ்பா !! (மகளிர் பக்கம்)

By 31 March 2020 0 Comments Read More →
இயற்கை வழியில் ஆரோக்கியமான ஷாம்பூ தயாரிக்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

இயற்கை வழியில் ஆரோக்கியமான ஷாம்பூ தயாரிக்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 March 2020 0 Comments Read More →
முகப்பருவை போக்கும் மருத்துவம்!! (மகளிர் பக்கம்)

முகப்பருவை போக்கும் மருத்துவம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 March 2020 0 Comments Read More →
பொம்மை பொம்மை பொம்மை பார்…. பொம்மை செய்யுங்க மாதம் ரூ.20,000 சம்பாதியுங்க!!  (மகளிர் பக்கம்)

பொம்மை பொம்மை பொம்மை பார்…. பொம்மை செய்யுங்க மாதம் ரூ.20,000 சம்பாதியுங்க!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 March 2020 0 Comments Read More →
கோடைக்கான தலைமுடி பராமரிப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

கோடைக்கான தலைமுடி பராமரிப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 March 2020 0 Comments Read More →
பரிசுகளில் இது புதுசு…!! (மகளிர் பக்கம்)

பரிசுகளில் இது புதுசு…!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 March 2020 0 Comments Read More →
Festival makeup!! (மகளிர் பக்கம்)

Festival makeup!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 March 2020 0 Comments Read More →
கோடைக் கூந்தலுக்கு குளுகுளு வீட்டு சிகிச்சை!! (மகளிர் பக்கம்)

கோடைக் கூந்தலுக்கு குளுகுளு வீட்டு சிகிச்சை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 27 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் பொலிவடைய வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

முகம் பொலிவடைய வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 27 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தலுக்கு இயற்கை நிறமூட்ட!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தலுக்கு இயற்கை நிறமூட்ட!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 March 2020 0 Comments Read More →
முகத்தில் உள்ள முடிகளை நீக்க!! (மகளிர் பக்கம்)

முகத்தில் உள்ள முடிகளை நீக்க!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் அழகு பெற ஹோம் பேஷியல்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

முகம் அழகு பெற ஹோம் பேஷியல்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 March 2020 0 Comments Read More →
பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 25 March 2020 0 Comments Read More →
பருக்களைப் போக்கும் பார்லர் மற்றும் வீட்டு சிகிச்சைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

பருக்களைப் போக்கும் பார்லர் மற்றும் வீட்டு சிகிச்சைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 March 2020 0 Comments Read More →
அக்குளில் கருமை விடுபட 10 பயனுள்ள குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

அக்குளில் கருமை விடுபட 10 பயனுள்ள குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 March 2020 0 Comments Read More →
கழுத்து கருமையை போக்கும் ஆரஞ்சு !! (மகளிர் பக்கம்)

கழுத்து கருமையை போக்கும் ஆரஞ்சு !! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 March 2020 0 Comments Read More →
வேக்சிங் செய்வது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

வேக்சிங் செய்வது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

By 22 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தல் வளர்க்கும் ரகசியங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தல் வளர்க்கும் ரகசியங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 March 2020 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமான கூந்தல் பெற:!! (மகளிர் பக்கம்)

ஆரோக்கியமான கூந்தல் பெற:!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 March 2020 0 Comments Read More →
இளநரையை போக்கும் சீயக்காய் !! (மகளிர் பக்கம்)

இளநரையை போக்கும் சீயக்காய் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
என்றும் இளமையாக தோற்றமளிக்க வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

என்றும் இளமையாக தோற்றமளிக்க வேண்டுமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 20 March 2020 0 Comments Read More →
தலைமுடி ஆரோக்கியத்துக்கான மருத்துவ முறைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

தலைமுடி ஆரோக்கியத்துக்கான மருத்துவ முறைகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 March 2020 0 Comments Read More →
டீன் ஏஜ் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள்!!  (மகளிர் பக்கம்)

டீன் ஏஜ் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 March 2020 0 Comments Read More →
கூந்தல் சந்தேகங்கள்… !!! (மகளிர் பக்கம்)

கூந்தல் சந்தேகங்கள்… !!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 March 2020 0 Comments Read More →
முகம் பொளிவு பெற!! (மகளிர் பக்கம்)

முகம் பொளிவு பெற!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 March 2020 0 Comments Read More →
அழகு குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

அழகு குறிப்புகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →
வெள்ளை முடியை இயற்கை முறையில் கருமையாக்குவது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

வெள்ளை முடியை இயற்கை முறையில் கருமையாக்குவது எப்படி? (மகளிர் பக்கம்)

By 17 March 2020 0 Comments Read More →