மருத்துவம்

கண் கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

கண் கோளாறுகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 24 January 2019 0 Comments Read More →
டைபாய்டு காய்ச்சலை போக்கும் அத்திப்பழம்!! (மருத்துவம்)

டைபாய்டு காய்ச்சலை போக்கும் அத்திப்பழம்!! (மருத்துவம்)

By 24 January 2019 0 Comments Read More →
மார்பக கட்டிகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

மார்பக கட்டிகளை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 23 January 2019 0 Comments Read More →
வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

வலி, வீக்கத்தை போக்கும் மஞ்சள்!! (மருத்துவம்)

By 23 January 2019 0 Comments Read More →
கிச்சன் டையரீஸ் !!(மகளிர் பக்கம்)

கிச்சன் டையரீஸ் !!(மகளிர் பக்கம்)

By 23 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக்கல் பிரச்னைக்கு சித்த மருத்துவ தீர்வு!! (மருத்துவம்)

By 22 January 2019 0 Comments Read More →
பெண்களின் சிறுநீர் தொற்று தடுக்க வழிமுறை! (மருத்துவம்)

பெண்களின் சிறுநீர் தொற்று தடுக்க வழிமுறை! (மருத்துவம்)

By 22 January 2019 0 Comments Read More →
உயிர் காக்கும் சிறுநீரகம் காப்போம்…!! (மருத்துவம்)

உயிர் காக்கும் சிறுநீரகம் காப்போம்…!! (மருத்துவம்)

By 21 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் செயல் இழந்தால்..? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் செயல் இழந்தால்..? (மருத்துவம்)

By 21 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக தானம்! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக தானம்! (மருத்துவம்)

By 20 January 2019 0 Comments Read More →
டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

By 20 January 2019 0 Comments Read More →
உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..!! (மருத்துவம்)

உள்ளாடை நனைகிறதே… உறக்கம் குறைகிறதே..!! (மருத்துவம்)

By 19 January 2019 0 Comments Read More →
பித்தம் தலைக்கேறுமா?(மருத்துவம்)

பித்தம் தலைக்கேறுமா?(மருத்துவம்)

By 19 January 2019 0 Comments Read More →
கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!!(மருத்துவம்)

கல்லே, கல்லே கரைந்துவிடு!!(மருத்துவம்)

By 18 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக் கல்லே, நீ எங்கிருந்து வந்தாய்? (மருத்துவம்)

By 18 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம்: உடலின் கழிவுத் தொழிற்சாலை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம்: உடலின் கழிவுத் தொழிற்சாலை!! (மருத்துவம்)

By 17 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதற்கான மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 17 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 16 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக செயல் இழப்பைத் தடுக்க முடியும்!! (மருத்துவம்)

By 16 January 2019 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் முதுகு வலி!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் முதுகு வலி!! (மருத்துவம்)

By 15 January 2019 0 Comments Read More →
கண் எரிச்சலை போக்கும் கொத்துமல்லி!! (மருத்துவம்)

கண் எரிச்சலை போக்கும் கொத்துமல்லி!! (மருத்துவம்)

By 15 January 2019 0 Comments Read More →
தேவையற்ற ரோமங்கள்!! (மருத்துவம்)

தேவையற்ற ரோமங்கள்!! (மருத்துவம்)

By 14 January 2019 0 Comments Read More →
இந்தியாவிலிருந்து அதிகம் ஏற்றுமதியாகும் மீன்!! (மருத்துவம்)

இந்தியாவிலிருந்து அதிகம் ஏற்றுமதியாகும் மீன்!! (மருத்துவம்)

By 14 January 2019 0 Comments Read More →
உடலுக்கு பலம் தரும் கரும்பு!! (மருத்துவம்)

உடலுக்கு பலம் தரும் கரும்பு!! (மருத்துவம்)

By 13 January 2019 0 Comments Read More →
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வெற்றிலை !! (மருத்துவம்)

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வெற்றிலை !! (மருத்துவம்)

By 13 January 2019 0 Comments Read More →
கடல் தியானம்!! (மருத்துவம்)

கடல் தியானம்!! (மருத்துவம்)

By 12 January 2019 0 Comments Read More →
அறிமுகமாகிறது மருந்து பெறும் இயந்திரம்!! (மருத்துவம்)

அறிமுகமாகிறது மருந்து பெறும் இயந்திரம்!! (மருத்துவம்)

By 12 January 2019 0 Comments Read More →
மதுப்பழக்கத்தை நிறுத்தும் கீழாநெல்லி!! (மருத்துவம்)

மதுப்பழக்கத்தை நிறுத்தும் கீழாநெல்லி!! (மருத்துவம்)

By 11 January 2019 0 Comments Read More →
சிறுநீர்தாரை எரிச்சலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீர்தாரை எரிச்சலை போக்கும் மருத்துவம்!! (மருத்துவம்)

By 11 January 2019 0 Comments Read More →
பப்பி பிரியரா நீங்கள்?! (மருத்துவம்)

பப்பி பிரியரா நீங்கள்?! (மருத்துவம்)

By 10 January 2019 0 Comments Read More →
ஹெல்த் மிக்ஸ் வீட்டிலேயே செய்யலாம்!!! (மருத்துவம்)

ஹெல்த் மிக்ஸ் வீட்டிலேயே செய்யலாம்!!! (மருத்துவம்)

By 10 January 2019 0 Comments Read More →
டட்… டட்… டபாட்டா…!! (மருத்துவம்)

டட்… டட்… டபாட்டா…!! (மருத்துவம்)

By 8 January 2019 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் முதுகு வலி!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கும் வரலாம் முதுகு வலி!! (மருத்துவம்)

By 8 January 2019 0 Comments Read More →
IVF சிகிச்சையில் லேட்டஸ்ட்!! (மருத்துவம்)

IVF சிகிச்சையில் லேட்டஸ்ட்!! (மருத்துவம்)

By 7 January 2019 0 Comments Read More →
கற்றாழை!! (மருத்துவம்)

கற்றாழை!! (மருத்துவம்)

By 7 January 2019 0 Comments Read More →
தும்மலை போக்கும் கற்பூரவல்லி!! (மருத்துவம்)

தும்மலை போக்கும் கற்பூரவல்லி!! (மருத்துவம்)

By 6 January 2019 0 Comments Read More →
மூலிகை மந்திரம்!! (மருத்துவம்)

மூலிகை மந்திரம்!! (மருத்துவம்)

By 6 January 2019 0 Comments Read More →
டயாபர் தேர்வு சரியானதாக இருக்கட்டும்!! (மருத்துவம்)

டயாபர் தேர்வு சரியானதாக இருக்கட்டும்!! (மருத்துவம்)

By 5 January 2019 0 Comments Read More →
குழந்தைகளை குறி வைக்கும் வைரஸ்!! (மருத்துவம்)

குழந்தைகளை குறி வைக்கும் வைரஸ்!! (மருத்துவம்)

By 5 January 2019 0 Comments Read More →