மருத்துவம்

உட்கார்ந்தே இருந்தால் உருப்பட முடியாது!! (மருத்துவம்)

உட்கார்ந்தே இருந்தால் உருப்பட முடியாது!! (மருத்துவம்)

By 23 March 2021 0 Comments Read More →
தினமும் 3 வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் மாரடைப்பை தவிர்க்கலாம்!!! (மருத்துவம்)

தினமும் 3 வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் மாரடைப்பை தவிர்க்கலாம்!!! (மருத்துவம்)

By 23 March 2021 0 Comments Read More →
இதயத்தில் ஸ்கேனில் ஓட்டையா? (மருத்துவம்)

இதயத்தில் ஸ்கேனில் ஓட்டையா? (மருத்துவம்)

By 21 March 2021 0 Comments Read More →
பைபாஸ் சர்ஜரி இப்போ ஈஸி!! (மருத்துவம்)

பைபாஸ் சர்ஜரி இப்போ ஈஸி!! (மருத்துவம்)

By 20 March 2021 0 Comments Read More →
காற்றினிலே வரும் கேடு!! (மருத்துவம்)

காற்றினிலே வரும் கேடு!! (மருத்துவம்)

By 20 March 2021 0 Comments Read More →
ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே…!! (மருத்துவம்)

ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே…!! (மருத்துவம்)

By 19 March 2021 0 Comments Read More →
பறக்கும்போது பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க!! (மருத்துவம்)

பறக்கும்போது பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க!! (மருத்துவம்)

By 19 March 2021 0 Comments Read More →
இளம்வயதிலேயே மாரடைப்பு!! (மருத்துவம்)

இளம்வயதிலேயே மாரடைப்பு!! (மருத்துவம்)

By 18 March 2021 0 Comments Read More →
இதயம் காக்கும் எளிய வழிகள்!! (மருத்துவம்)

இதயம் காக்கும் எளிய வழிகள்!! (மருத்துவம்)

By 18 March 2021 0 Comments Read More →
இதயம் காக்கும் நிலக்கடலை..!! (மருத்துவம்)

இதயம் காக்கும் நிலக்கடலை..!! (மருத்துவம்)

By 17 March 2021 0 Comments Read More →
இதய நோயாளிகளுக்கு இதமான செய்தி!! (மருத்துவம்)

இதய நோயாளிகளுக்கு இதமான செய்தி!! (மருத்துவம்)

By 17 March 2021 0 Comments Read More →
மாரடைப்பு வருவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்:!! (மருத்துவம்)

மாரடைப்பு வருவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்:!! (மருத்துவம்)

By 16 March 2021 0 Comments Read More →
இதயமே இதயமே!! (மருத்துவம்)

இதயமே இதயமே!! (மருத்துவம்)

By 16 March 2021 0 Comments Read More →
கர்ப்பகால காலணிகள்! (மருத்துவம்)

கர்ப்பகால காலணிகள்! (மருத்துவம்)

By 16 March 2021 0 Comments Read More →
கருத்தரிப்பு முதல் குழந்தை பிறப்பு வரை… வழிகாட்டும் இயன்முறை மருத்துவம்!!! (மருத்துவம்)

கருத்தரிப்பு முதல் குழந்தை பிறப்பு வரை… வழிகாட்டும் இயன்முறை மருத்துவம்!!! (மருத்துவம்)

By 16 March 2021 0 Comments Read More →
ஒரு டாக்டர் ஆக்டரான கதை!! (மருத்துவம்)

ஒரு டாக்டர் ஆக்டரான கதை!! (மருத்துவம்)

By 15 March 2021 0 Comments Read More →
இதய நோய் வராமல் இருக்கணுமா? (மருத்துவம்)

இதய நோய் வராமல் இருக்கணுமா? (மருத்துவம்)

By 15 March 2021 0 Comments Read More →
கண்கள் சொல்லும் இதயத்தின் ஆரோக்கியம்!! (மருத்துவம்)

கண்கள் சொல்லும் இதயத்தின் ஆரோக்கியம்!! (மருத்துவம்)

By 14 March 2021 0 Comments Read More →
இதய நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை!!! (மருத்துவம்)

இதய நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை!!! (மருத்துவம்)

By 14 March 2021 0 Comments Read More →
இதய சிகிச்சை அரங்கம்!! (மருத்துவம்)

இதய சிகிச்சை அரங்கம்!! (மருத்துவம்)

By 13 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் ரண கள்ளி!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் ரண கள்ளி!! (மருத்துவம்)

By 13 March 2021 0 Comments Read More →
நொறுக்குத்தீனியும் சர்க்கரை நோயும்!! (மருத்துவம்)

நொறுக்குத்தீனியும் சர்க்கரை நோயும்!! (மருத்துவம்)

By 12 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கல் ஏன் வருகிறது? (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கல் ஏன் வருகிறது? (மருத்துவம்)

By 12 March 2021 0 Comments Read More →
ஆரோக்கியமும் சிறுநீரக செயல்பாடும்!! (மருத்துவம்)

ஆரோக்கியமும் சிறுநீரக செயல்பாடும்!! (மருத்துவம்)

By 11 March 2021 0 Comments Read More →
பித்தப்பை கற்கள்: நிரந்தர தீர்வு என்ன? (மருத்துவம்)

பித்தப்பை கற்கள்: நிரந்தர தீர்வு என்ன? (மருத்துவம்)

By 11 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்க 7 வழிகள்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்க 7 வழிகள்!! (மருத்துவம்)

By 10 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தை உணவு மூலம் பாதுகாக்கலாம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தை உணவு மூலம் பாதுகாக்கலாம்!! (மருத்துவம்)

By 10 March 2021 0 Comments Read More →
கல்லடைப்பை போக்கும் நத்தைச் சூரி!! (மருத்துவம்)

கல்லடைப்பை போக்கும் நத்தைச் சூரி!! (மருத்துவம்)

By 9 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கற்களை வெளியேற்றும் காபி!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கற்களை வெளியேற்றும் காபி!! (மருத்துவம்)

By 9 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரக கல்லடைப்பா கவலையை விடுங்க!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரக கல்லடைப்பா கவலையை விடுங்க!! (மருத்துவம்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
கல்லீரல் சுருக்கமும் பாதிப்பும்!! (மருத்துவம்)

கல்லீரல் சுருக்கமும் பாதிப்பும்!! (மருத்துவம்)

By 8 March 2021 0 Comments Read More →
டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

டயாலிசிஸ்!! (மருத்துவம்)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகக் கற்களை கரைப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

சிறுநீரகக் கற்களை கரைப்பது எப்படி? (மருத்துவம்)

By 7 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகப் பரிசோதனை!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகப் பரிசோதனை!! (மருத்துவம்)

By 5 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாகாமல் தடுக்க!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தில் கல் உருவாகாமல் தடுக்க!! (மருத்துவம்)

By 5 March 2021 0 Comments Read More →
சிறு கல்லும்…. சில உணவுக்குறிப்பும்!! (மருத்துவம்)

சிறு கல்லும்…. சில உணவுக்குறிப்பும்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கும் திக் திக்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கும் திக் திக்!! (மருத்துவம்)

By 4 March 2021 0 Comments Read More →
கிட்னி சிகிச்சைகளுக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்!! (மருத்துவம்)

கிட்னி சிகிச்சைகளுக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →
சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

சிறுநீரகம் காப்போம்!! (மருத்துவம்)

By 3 March 2021 0 Comments Read More →