கட்டுரை

(கட்டுரை)மஹிந்த அலையைத் தடுக்க அரசாங்கத்தால் முடியுமா?

(கட்டுரை)மஹிந்த அலையைத் தடுக்க அரசாங்கத்தால் முடியுமா?

By 9 March 2018 0 Comments Read More →
ஒத்திவைக்கப்பட்டது சர்வகட்சி மாநாடு!!

ஒத்திவைக்கப்பட்டது சர்வகட்சி மாநாடு!!

By 8 March 2018 0 Comments Read More →
(கட்டுரை)ரணிலின் பதவி பறிபோகுமா?

(கட்டுரை)ரணிலின் பதவி பறிபோகுமா?

By 7 March 2018 0 Comments Read More →
மேலெழும் இனவாதம் அம்பாறையிலும்!!

மேலெழும் இனவாதம் அம்பாறையிலும்!!

By 6 March 2018 0 Comments Read More →
நிரந்தர நண்பர்களும் பகைவர்களும் இல்லை; ‘கலங்கி’ நிற்கிறது தமிழக அரசியற்களம்!!

நிரந்தர நண்பர்களும் பகைவர்களும் இல்லை; ‘கலங்கி’ நிற்கிறது தமிழக அரசியற்களம்!!

By 6 March 2018 0 Comments Read More →
மொட்டில் ஈழம் மலருமா; ஈழத்தில் மொட்டு மலருமா?

மொட்டில் ஈழம் மலருமா; ஈழத்தில் மொட்டு மலருமா?

By 4 March 2018 0 Comments Read More →
ஊர் நாய்களை பார்த்து அல்சேசன்கள் குரைப்பது போல…!!

ஊர் நாய்களை பார்த்து அல்சேசன்கள் குரைப்பது போல…!!

By 3 March 2018 0 Comments Read More →
பஞ்சாப் வங்கி ஊழல்: பா.ஜ.கவின் பிரசார ஆயுதம் பறி போகிறதா?

பஞ்சாப் வங்கி ஊழல்: பா.ஜ.கவின் பிரசார ஆயுதம் பறி போகிறதா?

By 2 March 2018 0 Comments Read More →
ஐ.அமெரிக்கா-துருக்கி முறுகல் நிலைமை!!

ஐ.அமெரிக்கா-துருக்கி முறுகல் நிலைமை!!

By 1 March 2018 0 Comments Read More →
மாகாண எல்லை மீள்நிர்ணயமும் முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதித்துவமும்!

மாகாண எல்லை மீள்நிர்ணயமும் முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதித்துவமும்!

By 28 February 2018 0 Comments Read More →
சர்வகட்சி மாநாடும் பிரஜாவுரிமை பிரச்சினையும்!!

சர்வகட்சி மாநாடும் பிரஜாவுரிமை பிரச்சினையும்!!

By 27 February 2018 0 Comments Read More →
தொண்டையில் சிக்கிய முள்!!

தொண்டையில் சிக்கிய முள்!!

By 26 February 2018 0 Comments Read More →
யார் ஆட்சி அமைத்தாலும் வரப்போவது நல்ல காலமல்ல!!

யார் ஆட்சி அமைத்தாலும் வரப்போவது நல்ல காலமல்ல!!

By 25 February 2018 0 Comments Read More →
கூட்டமைப்பின் பின்னடைவுக்கு யார் காரணம்?

கூட்டமைப்பின் பின்னடைவுக்கு யார் காரணம்?

By 25 February 2018 0 Comments Read More →
குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ்: உறையும் பனியில் முகிழ்த்த உறவு!!

குளிர்கால ஒலிம்பிக்ஸ்: உறையும் பனியில் முகிழ்த்த உறவு!!

By 24 February 2018 0 Comments Read More →
மொட்டில் தமிழீழமும் நச்சு அரசியலும்!!

மொட்டில் தமிழீழமும் நச்சு அரசியலும்!!

By 23 February 2018 0 Comments Read More →
சரிந்து போகிறதா கூட்டமைப்பின் சாம்ராஜ்யம்?

சரிந்து போகிறதா கூட்டமைப்பின் சாம்ராஜ்யம்?

By 22 February 2018 0 Comments Read More →
தேர்தலுக்குப் பின்னரான அரசியல் அதிர்வுகள்!!

தேர்தலுக்குப் பின்னரான அரசியல் அதிர்வுகள்!!

By 21 February 2018 0 Comments Read More →
காவிரிப் பிரச்சினைக்கு உச்சநீதிமன்றம் அளித்த இறுதித் தீர்ப்பு!!

காவிரிப் பிரச்சினைக்கு உச்சநீதிமன்றம் அளித்த இறுதித் தீர்ப்பு!!

By 20 February 2018 0 Comments Read More →
சர்வகட்சி மாநாட்டில் தமிழ் தலைமைகளின் நிலைப்பாடு!!

சர்வகட்சி மாநாட்டில் தமிழ் தலைமைகளின் நிலைப்பாடு!!

By 19 February 2018 0 Comments Read More →
பேர்லின் சுவர்: இருந்த காலமும் இறந்த காலமும்!!

பேர்லின் சுவர்: இருந்த காலமும் இறந்த காலமும்!!

By 18 February 2018 0 Comments Read More →
மஹிந்த இருந்த இடத்திலேயே; ​​ஐ.தே.க தான் சரிந்தது!!

மஹிந்த இருந்த இடத்திலேயே; ​​ஐ.தே.க தான் சரிந்தது!!

By 17 February 2018 0 Comments Read More →
தேர்தலில் யார் தோற்றார்கள்?

தேர்தலில் யார் தோற்றார்கள்?

By 16 February 2018 0 Comments Read More →
தமிழ்த் தலைவர்களுக்கு புள்ளடிகள் உணர்த்திய பாடங்கள்!!

தமிழ்த் தலைவர்களுக்கு புள்ளடிகள் உணர்த்திய பாடங்கள்!!

By 15 February 2018 0 Comments Read More →
The Economist: எதிர்காலம் குறித்த கேள்விகள்!!

The Economist: எதிர்காலம் குறித்த கேள்விகள்!!

By 13 February 2018 0 Comments Read More →
அம்பலமான உண்மை முகம்!!

அம்பலமான உண்மை முகம்!!

By 11 February 2018 0 Comments Read More →
தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கு மக்கள் பதில் எப்படியிருக்கும்?

தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கு மக்கள் பதில் எப்படியிருக்கும்?

By 10 February 2018 0 Comments Read More →
கண்ணாடி வீட்டிலிருந்து கல் எறிபவர்கள்!!

கண்ணாடி வீட்டிலிருந்து கல் எறிபவர்கள்!!

By 9 February 2018 0 Comments Read More →
இலங்கையின் இடதுசாரிகளும் பிரதிபலிப்புகளும்!!

இலங்கையின் இடதுசாரிகளும் பிரதிபலிப்புகளும்!!

By 8 February 2018 0 Comments Read More →
நல்லாட்சியும் மலையக மக்களும்!!

நல்லாட்சியும் மலையக மக்களும்!!

By 7 February 2018 0 Comments Read More →
வெறும் விழலுக்கு இறைத்த நீர்!!

வெறும் விழலுக்கு இறைத்த நீர்!!

By 6 February 2018 0 Comments Read More →
மும்முனைப் போட்டிக் களம்!!

மும்முனைப் போட்டிக் களம்!!

By 5 February 2018 0 Comments Read More →
ஹலாயிப் முக்கோணம்: யாருடைய கதியால்? யாருடைய வேலி?

ஹலாயிப் முக்கோணம்: யாருடைய கதியால்? யாருடைய வேலி?

By 4 February 2018 0 Comments Read More →
‘அதிகாரங்களைப் பகிர்ந்தாலும் ஒற்றையாட்சி தான் தீர்வு’

‘அதிகாரங்களைப் பகிர்ந்தாலும் ஒற்றையாட்சி தான் தீர்வு’

By 3 February 2018 0 Comments Read More →
சில்லறைத்தனமான விமர்சனங்கள் ஏன்?

சில்லறைத்தனமான விமர்சனங்கள் ஏன்?

By 2 February 2018 0 Comments Read More →
அரசியல் கட்சிகளின் உத்திகளுக்குள் அமிழும் உள்ளூராட்சி!!

அரசியல் கட்சிகளின் உத்திகளுக்குள் அமிழும் உள்ளூராட்சி!!

By 1 February 2018 0 Comments Read More →
யார் தலைமையேற்பது? சொல்லுங்கள், முதலமைச்சரே சொல்லுங்கள்!!

யார் தலைமையேற்பது? சொல்லுங்கள், முதலமைச்சரே சொல்லுங்கள்!!

By 31 January 2018 0 Comments Read More →
‘பத்மாவதி’யும் வாக்கு வங்கி அரசியலும்!!

‘பத்மாவதி’யும் வாக்கு வங்கி அரசியலும்!!

By 30 January 2018 0 Comments Read More →
அடையாளத்தை தொலைத்தும் மறந்தும் போன இனம்!!

அடையாளத்தை தொலைத்தும் மறந்தும் போன இனம்!!

By 29 January 2018 0 Comments Read More →