மகளிர் பக்கம்

மிஸ் இந்தியா 2019!! (மகளிர் பக்கம்)

மிஸ் இந்தியா 2019!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 August 2019 0 Comments Read More →
கூட்டாட்சி நெறிக்கு எதிரான புதிய கல்விக் கொள்கை!! (மகளிர் பக்கம்)

கூட்டாட்சி நெறிக்கு எதிரான புதிய கல்விக் கொள்கை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 August 2019 0 Comments Read More →
இன்ஜினியராக ‘எஸ்ரோ’க்கு வாங்க!! (மகளிர் பக்கம்)

இன்ஜினியராக ‘எஸ்ரோ’க்கு வாங்க!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 August 2019 0 Comments Read More →
வாழ்வென்பது பெருங்கனவு!! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 August 2019 0 Comments Read More →
பெண்களை தொழிலதிபராக்கும் ஃபிரான்சைஸி! (மகளிர் பக்கம்)

பெண்களை தொழிலதிபராக்கும் ஃபிரான்சைஸி! (மகளிர் பக்கம்)

By 16 August 2019 0 Comments Read More →
15,000 பிரசவம் பார்த்த இந்திய டாக்டர்! (மகளிர் பக்கம்)

15,000 பிரசவம் பார்த்த இந்திய டாக்டர்! (மகளிர் பக்கம்)

By 15 August 2019 0 Comments Read More →
நியுஸ் பைட்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

நியுஸ் பைட்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 15 August 2019 0 Comments Read More →
பெண் சக்தியை நிரூபிக்க ஒரு பயணம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பெண் சக்தியை நிரூபிக்க ஒரு பயணம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 August 2019 0 Comments Read More →
தோள் கொடுப்பான் மித்ர! (மகளிர் பக்கம்)

தோள் கொடுப்பான் மித்ர! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 August 2019 0 Comments Read More →
சிறு சிறு பொருட்கள் தயாரிப்பு…சிறப்பான வருமான வாய்ப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

சிறு சிறு பொருட்கள் தயாரிப்பு…சிறப்பான வருமான வாய்ப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 August 2019 0 Comments Read More →
இயற்கை அழகு வேண்டுமா ? (மகளிர் பக்கம்)

இயற்கை அழகு வேண்டுமா ? (மகளிர் பக்கம்)

By 13 August 2019 0 Comments Read More →
கிச்சன் டிப்ஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

கிச்சன் டிப்ஸ் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 12 August 2019 0 Comments Read More →
வேண்டாமே விருதுகள்! (மகளிர் பக்கம்)

வேண்டாமே விருதுகள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 12 August 2019 0 Comments Read More →
ஃப்ளட்டர் ஸ்லீவ் ஸ்பெஷல்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஃப்ளட்டர் ஸ்லீவ் ஸ்பெஷல்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 11 August 2019 0 Comments Read More →
தோசை தக்காளி சட்னியால் பிறவி மோட்சம் அடைந்தேன்!! (மகளிர் பக்கம்)

தோசை தக்காளி சட்னியால் பிறவி மோட்சம் அடைந்தேன்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 August 2019 0 Comments Read More →
காகினி!! (மகளிர் பக்கம்)

காகினி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 August 2019 0 Comments Read More →
கணவரை மீண்டும் ஏற்கலாமா? (மகளிர் பக்கம்)

கணவரை மீண்டும் ஏற்கலாமா? (மகளிர் பக்கம்)

By 9 August 2019 0 Comments Read More →
நம்பிக்கைதான் எல்லாம் ! (மகளிர் பக்கம்)

நம்பிக்கைதான் எல்லாம் ! (மகளிர் பக்கம்)

By 9 August 2019 0 Comments Read More →
இனி உடல் சொன்னதைக் கேட்கும்! (மகளிர் பக்கம்)

இனி உடல் சொன்னதைக் கேட்கும்! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 August 2019 0 Comments Read More →
செரிமானச் சிக்கலுக்கு சிறப்பான ஆசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

செரிமானச் சிக்கலுக்கு சிறப்பான ஆசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 August 2019 0 Comments Read More →
Flying Bird YOGA!! (மகளிர் பக்கம்)

Flying Bird YOGA!! (மகளிர் பக்கம்)

By 7 August 2019 0 Comments Read More →
ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 7 August 2019 0 Comments Read More →
வயிறு வீக்கத்தை விரட்ட வழிகாட்டும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

வயிறு வீக்கத்தை விரட்ட வழிகாட்டும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 August 2019 0 Comments Read More →
ஆழ்நிலையில் செய்யப்படும் தியான பயிற்சியின் பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஆழ்நிலையில் செய்யப்படும் தியான பயிற்சியின் பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 5 August 2019 0 Comments Read More →
டீன் ஏஜ் பிள்ளைகளுக்கும் தேவை உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

டீன் ஏஜ் பிள்ளைகளுக்கும் தேவை உடற்பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 August 2019 0 Comments Read More →
ஹீமோகுளோபின் குறைபாட்டை சரி செய்யும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

ஹீமோகுளோபின் குறைபாட்டை சரி செய்யும் யோகாசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 4 August 2019 0 Comments Read More →
எலும்பினை உறுதி செய் ! (மகளிர் பக்கம்)

எலும்பினை உறுதி செய் ! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 August 2019 0 Comments Read More →
அந்நிய மண்ணில் அசத்திய சிறுமிகள்!  (மகளிர் பக்கம்)

அந்நிய மண்ணில் அசத்திய சிறுமிகள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 3 August 2019 0 Comments Read More →
யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் நற்பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் நற்பலன்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 August 2019 0 Comments Read More →
யோகா டீச்சர்!! (மகளிர் பக்கம்)

யோகா டீச்சர்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 1 August 2019 0 Comments Read More →
கழுத்து வலி, கீழ் முதுகு வலி நீங்க சுலபமான வழிகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

கழுத்து வலி, கீழ் முதுகு வலி நீங்க சுலபமான வழிகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 31 July 2019 0 Comments Read More →
வேலைக்குப் போகும் பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

வேலைக்குப் போகும் பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் யோகா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 31 July 2019 0 Comments Read More →
வலிகளை விரட்ட ஓர் எளிதான பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

வலிகளை விரட்ட ஓர் எளிதான பயிற்சி!! (மகளிர் பக்கம்)

By 30 July 2019 0 Comments Read More →
e-book படிக்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

e-book படிக்கலாம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 July 2019 0 Comments Read More →
மருத்துவ கோமாளிகள்! (மகளிர் பக்கம்)

மருத்துவ கோமாளிகள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 29 July 2019 0 Comments Read More →
இது கூ டூ (KUTOO)!! (மகளிர் பக்கம்)

இது கூ டூ (KUTOO)!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 July 2019 0 Comments Read More →
சரும பளபளப்பிற்கு வாழை!!! (மகளிர் பக்கம்)

சரும பளபளப்பிற்கு வாழை!!! (மகளிர் பக்கம்)

By 28 July 2019 0 Comments Read More →
பளபளக்கும் கழிப்பறைகளாக மாறும் பழைய பேருந்துகள்!!  (மகளிர் பக்கம்)

பளபளக்கும் கழிப்பறைகளாக மாறும் பழைய பேருந்துகள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 July 2019 0 Comments Read More →
போஸியா விளையாட ஜலந்தர் போனோம்!!  (மகளிர் பக்கம்)

போஸியா விளையாட ஜலந்தர் போனோம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 July 2019 0 Comments Read More →