மகளிர் பக்கம்

செரிமானச் சிக்கலுக்கு சிறப்பான ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

செரிமானச் சிக்கலுக்கு சிறப்பான ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 February 2020 0 Comments Read More →
Flying Bird YOGA!! (மகளிர் பக்கம்)

Flying Bird YOGA!! (மகளிர் பக்கம்)

By 26 February 2020 0 Comments Read More →
ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

ஒற்றை தலைவலியை விரட்டும் யோகாசனங்கள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 February 2020 0 Comments Read More →
சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

சூரிய நமஸ்காரம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 25 February 2020 0 Comments Read More →
சிரிப்பே சிறப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

சிரிப்பே சிறப்பு!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 February 2020 0 Comments Read More →
பத்த கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பத்த கோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 24 February 2020 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 February 2020 0 Comments Read More →
கும்பகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

கும்பகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 23 February 2020 0 Comments Read More →
தனுராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

தனுராசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 February 2020 0 Comments Read More →
நௌகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

நௌகாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 22 February 2020 0 Comments Read More →
நல்ல தூக்கம் தரும் ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

நல்ல தூக்கம் தரும் ஆசனங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 February 2020 0 Comments Read More →
ஹீட்டர்  யோகாவும் நீர் மேல் அமர்ந்து செய்யும் யோகாவும் !! (மகளிர் பக்கம்)

ஹீட்டர்  யோகாவும் நீர் மேல் அமர்ந்து செய்யும் யோகாவும் !! (மகளிர் பக்கம்)

By 21 February 2020 0 Comments Read More →
இன்று சர்வதேச யோகா தினம் 19 வயது இளைஞர் போல கலக்கும் 109 வயது தாத்தா!! (மகளிர் பக்கம்)

இன்று சர்வதேச யோகா தினம் 19 வயது இளைஞர் போல கலக்கும் 109 வயது தாத்தா!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 February 2020 0 Comments Read More →
வெயிலுக்கு ஏற்ற முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

வெயிலுக்கு ஏற்ற முத்திரை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 20 February 2020 0 Comments Read More →
யோக முத்ரா !! (மகளிர் பக்கம்)

யோக முத்ரா !! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 February 2020 0 Comments Read More →
கல்லீரலை பலப்படுத்தும் விபரீத சலபாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

கல்லீரலை பலப்படுத்தும் விபரீத சலபாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 19 February 2020 0 Comments Read More →
திரிகோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

திரிகோணாசனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 February 2020 0 Comments Read More →
புஜங்காசனம் செய்வதால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்!  (மகளிர் பக்கம்)

புஜங்காசனம் செய்வதால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்! (மகளிர் பக்கம்)

By 18 February 2020 0 Comments Read More →
வெளியே வாருங்கள்… தைரியமாக பயணியுங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

வெளியே வாருங்கள்… தைரியமாக பயணியுங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 February 2020 0 Comments Read More →
உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும்!! (மகளிர் பக்கம்)

உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 February 2020 0 Comments Read More →
வாழ்வென்பது பெருங்கனவு! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்வென்பது பெருங்கனவு! (மகளிர் பக்கம்)

By 17 February 2020 0 Comments Read More →
நியூஸ் பைட்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

நியூஸ் பைட்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 16 February 2020 0 Comments Read More →
மஞ்சள் மகிமை! (மகளிர் பக்கம்)

மஞ்சள் மகிமை! (மகளிர் பக்கம்)

By 15 February 2020 0 Comments Read More →
தலைமுடியை விற்று குழந்தைகளின் பசியை போக்கிய தாய்!! (மகளிர் பக்கம்)

தலைமுடியை விற்று குழந்தைகளின் பசியை போக்கிய தாய்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 15 February 2020 0 Comments Read More →
கற்பித்தல் என்னும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

கற்பித்தல் என்னும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 February 2020 0 Comments Read More →
வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் அனுபவமே சிறந்த கதை!! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் அனுபவமே சிறந்த கதை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 14 February 2020 0 Comments Read More →
வீடு தேடி வரும் பார்லர்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

வீடு தேடி வரும் பார்லர்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 February 2020 0 Comments Read More →
பிரபலமாகும் அழகு சிகிச்சை!! (மகளிர் பக்கம்)

பிரபலமாகும் அழகு சிகிச்சை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 13 February 2020 0 Comments Read More →
கிச்சன் டைரீஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

கிச்சன் டைரீஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 12 February 2020 0 Comments Read More →
பதக்கம் மட்டுமே ஒருவரின் வெற்றியை நிர்ணயிக்காது!! (மகளிர் பக்கம்)

பதக்கம் மட்டுமே ஒருவரின் வெற்றியை நிர்ணயிக்காது!! (மகளிர் பக்கம்)

By 12 February 2020 0 Comments Read More →
வாழ்க்கையில் சினிமாவுக்கும் பங்குள்ளது!! (மகளிர் பக்கம்)

வாழ்க்கையில் சினிமாவுக்கும் பங்குள்ளது!! (மகளிர் பக்கம்)

By 11 February 2020 0 Comments Read More →
தோழி சாய்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

தோழி சாய்ஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 11 February 2020 0 Comments Read More →
ரீனாஸ் வென்யூ 600 திருமணங்கள், 100 திரைப்படங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

ரீனாஸ் வென்யூ 600 திருமணங்கள், 100 திரைப்படங்கள்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 February 2020 0 Comments Read More →
நகுறாஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

நகுறாஸ்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 10 February 2020 0 Comments Read More →
பாலைவனத்தில் மழையைக் கொண்டுவரும் பெண்களின் நடனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

பாலைவனத்தில் மழையைக் கொண்டுவரும் பெண்களின் நடனம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 9 February 2020 0 Comments Read More →
கற்பித்தல் என்னும் ‘கலை’!! (மகளிர் பக்கம்)

கற்பித்தல் என்னும் ‘கலை’!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 February 2020 0 Comments Read More →
குழந்தைகளுக்கு வீரியத்தை உண்டாக்கும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

குழந்தைகளுக்கு வீரியத்தை உண்டாக்கும் கலை!! (மகளிர் பக்கம்)

By 8 February 2020 0 Comments Read More →
கனவு மெய்ப்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்!! (மகளிர் பக்கம்)

கனவு மெய்ப்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்!! (மகளிர் பக்கம்)

By 7 February 2020 0 Comments Read More →
உறங்கிய போதும் ஒரு கண்ணை மூடாதே! (மகளிர் பக்கம்)

உறங்கிய போதும் ஒரு கண்ணை மூடாதே! (மகளிர் பக்கம்)

By 7 February 2020 0 Comments Read More →